1. Home
  2. Νέα
  3. Ισολογισμοί
  4. ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Αποτελέσματα α’ εξαμήνου 2013
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Αποτελέσματα α’ εξαμήνου 2013

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Αποτελέσματα α’ εξαμήνου 2013

0

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της 30/06/2013, καταρτισμένες με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα α΄ εξαμήνου 2013.


terna1Οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε 67,5 εκατ. ευρώ, έναντι 55,2 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2012, αυξημένες κατά 22,2% κυρίως λόγω της αύξησης των εσόδων από την ενεργειακή δραστηριότητα της εταιρείας, συνεπεία της μεγαλύτερης εγκατεστημένης ισχύος, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.


Τα έσοδα από τον τομέα της ενέργειας ανήλθαν σε 51,4 εκατ. ευρώ έναντι 38,2 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2012, αυξημένα κατά 34,5%.


Οι πωλήσεις του κατασκευαστικού τομέα της εταιρείας προς τρίτους διαμορφώθηκαν στα 16,1 εκατ. ευρώ έναντι 17 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2012, μειωμένες κατά 5,3%.


Η συνολική λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων, τόκων, φόρων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) ανήλθε σε 34,9 εκατ. ευρώ, έναντι 27 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, αυξημένη κατά 29,1%. Τα συνολικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε 20,2 εκατ. ευρώ έναντι 17,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 13,7%. Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 9,5 εκατ. ευρώ έναντι 11,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012, μειωμένα κατά 17,5%. Τα καθαρά κέρδη μετά από τα δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν στα 5,1 εκατ. ευρώ, έναντι 7,9 εκατ. ευρώ το περυσινό διάστημα, μειωμένα κατά 36%.


Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης ανήλθαν σε 35,2 εκατ. ευρώ έναντι 27,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η καθαρή δανειακή θέση του Ομίλου (τραπεζικός δανεισμός μείον ταμειακά διαθέσιμα) διαμορφώθηκε στα 274,2 εκατ. ευρώ, ενώ οι επενδύσεις του Ομίλου το α΄ εξάμηνο του 2013 ανήλθαν σε 14,5 εκατ. ευρώ, καθώς το επενδυτικό πρόγραμμα στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας συνεχίζεται.


Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ έχει προχωρήσει σε επενδυτικές δαπάνες 146,4 εκ ευρώ για έργα των οποίων εξελίσσεται η κατασκευή και δεν έχουν μπει ακόμη σε λειτουργία.


Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου ανέρχεται σε 508 MW. Ο Όμιλος έχει εγκαταστήσει 266 MW στην Ελλάδα, 138 MW στις ΗΠΑ, 74 MW στην Πολωνία και 30 MW στην Βουλγαρία. Ταυτόχρονα, ο Όμιλος διαθέτει υπό κατασκευή ή έτοιμες προς κατασκευή εγκαταστάσεις ΑΠΕ ισχύος 290 MW, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.


Συνολικά, η εταιρεία λειτουργεί, κατασκευάζει ή έχει πλήρως αδειοδοτήσει 798 MW εγκαταστάσεων ΑΠΕ, στην Ευρώπη και την Αμερική. Στόχος της εταιρείας είναι, στο τέλος του 2014, να έχει σε λειτουργία ή υπό κατασκευή σε όλες τις χώρες δραστηριότητας της, περίπου 1.000 MW έργων ΑΠΕ.


Η εταιρεία διαθέτει επίσης άδειες παραγωγής για επιπλέον 1.630 MW αιολικών πάρκων και για 748 MW υδροηλεκτρικών έργων.