1. Home
  2. Νέα
  3. Συνάντηση του Υπουργού ΠΕΚΑ με τον Δήμαρχο Αθηναίων
Συνάντηση του Υπουργού ΠΕΚΑ με τον Δήμαρχο Αθηναίων

Συνάντηση του Υπουργού ΠΕΚΑ με τον Δήμαρχο Αθηναίων

0

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, συναντήθηκε με το Δήμαρχο Αθηναίων, Γιώργο Καμίνη και πραγματοποίησαν σύσκεψη στο πλαίσιο του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης (ΣΟΑΠ) για το κέντρο της Αθήνας.


&Στη σύσκεψη συμμετείχε ακόμα η Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας του δήμου Αθηναίων Εύα Κοντοσταθάκου, η Πρόεδρος του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας, Βιβή Μπάτσου, καθώς και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στελέχη του ΥΠΕΚΑ, του Δήμου Αθηναίων και του ΟΡΣΑ. Στόχος, ο συντονισμός των δράσεων για την υλοποίηση του Σχεδίου Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (ΣΟΑΠ) του δήμου Αθηναίων, το οποίο είναι ένα εργαλείο συντονισμένης χωρικής διακυβέρνησης και υπό το πρίσμα της ενιαίας πολεοδομικής παρέμβασης εξασφαλίζει:
– Το συντονισμό των διαφόρων εμπλεκομένων τομεακών πολιτικών (Υπουργείων ή άλλων κρατικών φορέων) και την συνεργασία με τους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού.
– Την ευρεία συμμετοχή της Κοινωνίας των Πολιτών


Σε αυτό το πλαίσιο, την ερχόμενη εβδομάδα η Επιτροπή που συντονίζει τη δράση θα παραλάβει τα παραδοτέα της πρώτης φάσης, ενώ άμεσα θα δρομολογηθούν εκείνες οι παρεμβάσεις, θεσμικού χαρακτήρα, που θα επιτρέψουν να προχωρήσει η προώθηση ολοκληρωμένων στρατηγικών αστικού σχεδιασμού για να επιλυθούν κρίσιμα και σύνθετα προβλήματα αναπτυξιακής υστέρησης, κοινωνικής και οικονομικής συνοχής, περιβαλλοντικής υποβάθμισης και ποιότητας ζωής. Επόμενος στόχος είναι να προχωρήσει γρήγορα και η δεύτερη φάση, ώστε να παρουσιαστεί το πρόγραμμα των δράσεων σε ανοικτή διαβούλευση τον Οκτώβριο, με τη συμμετοχή όλων των θεσμικών φορέων όπως η Βουλή, άλλα Υπουργεία, και τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, για το καλύτερο αποτέλεσμα.


Οι στόχοι για το κέντρο της Αθήνας όπως διαμορφώνονται σε προκαταρκτικό στάδιο είναι:
– Στήριξη της οικονομικής βάσης
– Ανάκτηση της κοινωνικής και πολιτισμικής συνοχής-Επανακατοίκηση
– Αποκατάσταση συνθηκών ασφάλειας και νομιμότητας
– Ανάκτηση και αναβάθμιση του δημόσιου χώρου
– Βελτίωση περιβαλλοντικών συνθηκών και πολεοδομικής λειτουργίας
– Ενίσχυση της ταυτότητας και της εικόνας της πόλης
– Βελτίωση μηχανισμών διακυβέρνησης, σχεδιασμού και συμμετοχής


Υπενθυμίζεται ότι με την Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ των Δήμου Αθηναίων – ΟΡΣΑ – Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ανατέθηκε στο Πανεπιστήμιο ερευνητικό πρόγραμμα με αντικείμενα α) την επεξεργασία Σχεδίου Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (ΣΟΑΠ) και β) την πρόταση μοντέλου Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης (ΤΑΑ) για το Δήμο Αθηναίων στο πλαίσιο του Ελληνικού Ταμείου Συμμετοχών JESSICA, καθώς και στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων προτάσεων θεσμικών παρεμβάσεων για τη λειτουργία του ΤΑΑ.


Ο Υπουργός ΠΕΚΑ, Γιάννης Μανιάτης, σχετικά με το θέμα έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Χρειαζόμαστε ένα ρεαλιστικό Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης, που είναι η μόνη διέξοδος για να επιλύσουμε στρεβλώσεις και να κάνουμε ουσιαστικές παρεμβάσεις που θα δώσουν αναπτυξιακή ώθηση στην πόλη της Αθήνας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Αττικής. Μόνο με τέτοιες δράσεις μπορούμε να γίνει και πάλι η χώρα βιώσιμη. Πολιτική βούληση υπάρχει και είμαστε έτοιμοι να διαθέσουμε όλες μας τις δυνάμεις, ως ΥΠΕΚΑ μέσω του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας και ως Κυβέρνηση ώστε σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίω νπου που είναι ο επισπεύδων φορέας του Προγράμματος, να αντιμετωπίσουμε ολιστικά τα προβλήματα του κέντρου της Αθήνας».


Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Γιώργος Καμίνης, δήλωσε:
«Η σημερινή συνάντηση αποτυπώνει τη πρόθεση όλων για στενή συνεργασία, ώστε να γίνει πράξη το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης, μια πρωτοβουλία του δήμου της Αθήνας, η οποία έχει ως στόχο να κάνουμε την πόλη μας καλύτερη. Το ΣΟΑΠ αποτελεί ένα στρατηγικό εργαλείο, που σχεδιάσαμε, προτείναμε και χρηματοδοτούμε, προκειμένου να αποκτήσει η Αθήνα όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που περισσότερο από κάθε φορά χρειάζεται: οικονομική αναζωογόνηση, βιώσιμη ανάπτυξη, ποιότητα ζωής».