1. Home
  2. Νέα
  3. Ο αναπληρωτής ΥΠΕΚΑ στο 2ο Επιστημονικό Εργαστήριο
Ο αναπληρωτής ΥΠΕΚΑ στο 2ο Επιστημονικό Εργαστήριο

Ο αναπληρωτής ΥΠΕΚΑ στο 2ο Επιστημονικό Εργαστήριο

0

Ομιλία Υπουργού Αναπληρωτή ΠΕΚΑ, Σταύρου Καλαφάτη, στην έναρξη εργασιών του 2ου Επιστημονικού Εργαστηρίου για τη διαχείριση υδατικών πόρων, στο πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας Ελλάδος – Ισραήλ.


KalafatisΕξοχότατε,
Κυρίες και κύριοι,


Η σημερινή διαδικασία είναι βέβαιο ότι θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο την ουσία της συνεργασίας των δύο χωρών, η οποία δομείται με συνέπεια. Σε όλους τους κομβικούς τομείς.
Και ιδιαίτερα σ’ εκείνον που αφορά την αειφορική ανάπτυξη. Διαρκή στόχο αλλά και κύριο άξονα της πολιτικής που ασκεί η ελληνική κυβέρνηση.
Σε ότι αφορά στο κρίσιμο πεδίο των υδατικών πόρων, που εντάσσεται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής…


Οι προϋποθέσεις κατανόησης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας που έχουν θέσει οι δύο χώρες -και που έχουν επιβεβαιωθεί και σε επιστημονικό και τεχνικό επίπεδο και σε πολιτικό επίπεδο-, μας επιτρέπουν σήμερα να σκεφτούμε από κοινού πάνω σε πρακτικούς όρους για την γεφύρωση του χάσματος που υπάρχει ανάμεσα στο διαθέσιμο νερό και στη συνολική ζήτηση. Άλλωστε, η δεδομένη πρωτοπορία του Ισραήλ, πολύ περισσότερο μάλιστα στα ειδικά ζητήματα που απασχολούν την Ελλάδα, – η παραγωγή πόσιμου νερού από αφαλάτωση είναι τέτοιο ζήτημα- είναι μια ρεαλιστική βάση και ένα ουσιώδες σημείο αναφοράς.


Κυρίες και κύριοι,
Η εθνική υδατική πολιτική της Ελλάδας, την οποία επανασχεδιάζουμε, βασίζεται
Αφενός στην προστασία του πόρου, και ευρύτερα του φυσικού περιβάλλοντος.
Αφετέρου στην ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου που μπορούν να έχουν τα ύδατα για τη χώρα.
Πολύ περισσότερο με το δεδομένο ότι οι υδατικοί πόροι συνδέονται άμεσα με κεντρικά συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας και δέχονται εξαιρετικά μεγάλες πιέσεις.
Ως κοινωνικό αγαθό και μαζί ως εθνική περιουσία.
Αυτός είναι ο πυρήνας της πολιτικής μας και σε αυτό το πλαίσιο έχουμε δύο βασικές επιδιώξεις.


Πρώτον, ορθολογική και «ευφυής» διαχείριση των υδατικών πόρων.
Η κάθε χρήση νερού να εντάσσεται με σχεδιασμό και προτεραιότητες στη συνολική απαίτηση για νερό. Των ανθρώπινων χρήσεων αλλά και των οικοσυστημάτων.
Προχωρούμε λοιπόν με αυξημένους ρυθμούς για την έγκριση και την πλήρη ενεργοποίηση των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής, ως κομβικό σημείο για το εξορθολογισμό της υδατικής μας πολιτικής στη γραμμή της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά.
Ήδη έχω ανακοινώσει την υπογραφή των αποφάσεων Έγκρισης οκτώ Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών.
Των Υδατικών Διαμερισμάτων Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης, Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, Βόρειας Πελοποννήσου, Ανατολικής Πελοποννήσου, Δυτικής Πελοποννήσου και Ηπείρου,
Μαζί με τα επόμενα έξι που ακολουθούν σε μικρό χρονικό διάστημα (Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Κρήτης, Νήσων Αιγαίου), αποτελούν το συνολικό σχεδιασμό για τη διαχείριση των υδάτων στη χώρα. Κυρίως σε ότι αφορά:
– στην ποιότητα και την ποσότητα των υδατικών πόρων (ποτάμια – λίμνες, υπόγεια και παράκτια ύδατα) σήμερα και στο μέλλον,
– στη διαθεσιμότητα των υδατικών πόρων, τη ξηρασία και τη λειψυδρία στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής,
– στον προγραμματισμό καταναλώσεων και χρήσεων νερού.
– στην οικονομική ανάλυση της χρήσης ύδατος.


Δεύτερον, η επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση της πολιτικής μας, τον κεντρικό συντονισμό και την επιτάχυνση των δράσεων που κάθε φορά απαιτούνται ώστε να επενδύουμε με ασφάλεια στο επόμενο βήμα.
Σε αυτή την κατεύθυνση ήταν αποφασιστικής σημασίας η περαιτέρω εμβάθυνση του ρόλου της ΕΓΥ να υπάρχει ένας κεντρικός φορέας για να εποπτεύει αποτελεσματικά ώστε
να διασφαλίζεται η ορθολογική διάθεση του νερού.
να παρέχονται κίνητρα για την ευθύδικη χρήση του.
Και φυσικά να ενισχύονται οι προσπάθειες για τη συντήρηση και την βιωσιμότητα αυτού του εξαντλήσιμου φυσικού πόρου.
Συνεπώς προκρίνουμε πολιτικές, συνεργασίες και δράσεις που αντιμετωπίζουν το νερό ως ζωτικό, αλλά όχι ανεξάντλητο πόρο.
Που απαιτεί πλαίσιο και κανόνες για την προστασία του, καθώς και τη συνετή και δίκαιη πρόσβαση στην χρήση του.


Διασφαλίζοντας τη σύγκλιση δύο δομικών εννοιών: της ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος.


Κυρίες και κύριοι,


Η Ελλάδα βρίσκεται σε διαδικασία εκ βάθρων αλλαγής.
Σε μια περίοδο ιδιαιτέρως κρίσιμη για τη διαμόρφωση των νέων ισορροπιών παγκοσμίως, αλλά και στην περιοχή μας, ώστε να παραμείνει εγγυημένη η σταθερότητα.
Οι μεταρρυθμίσεις που γίνονται στη χώρα μας, σε όλα τα επίπεδα, έχουν τη συνείδηση όλων των παραμέτρων.
Σε αυτό το πλαίσιο, ειδικά στα ζητήματα Ενέργειας, προστασίας του Περιβάλλοντος και αξιοποίησης των φυσικών πόρων, επενδύουμε εξαιρετικά στη συναντίληψη και στη συνεργασία.
Εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του σημερινού «εργαστηρίου».
Σας ευχαριστώ.