1. Home
  2. Ηλιακή
  3. ενέργεια
  4. ΠΣΑΦ: Οι φόβοι και οι ανησυχίες μας επιβεβαιώθηκαν
ΠΣΑΦ: Οι φόβοι και οι ανησυχίες μας επιβεβαιώθηκαν

ΠΣΑΦ: Οι φόβοι και οι ανησυχίες μας επιβεβαιώθηκαν

0

Ο ΠΣΑΦ καταγγέλλει ότι τα αγροτικά φωτοβολταϊκά, μολονότι δεν ευθύνονται για το έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ, καλούνται τώρα, μέσω του τέλους διακοψιμότητας, «για να τύχουν χαμηλότερο τιμολόγιο ρεύματος οι μεγάλες βιομηχανίες».


EU_PVSECΑκολουθεί η σχετική ανακοίνωση του ΠΣΑΦ:
«Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές, οι φόβοι μας και η ανησυχία μας έγιναν πράξη.
Στις 19.09.2013 κατατέθηκε στη Βουλή το Νομοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ που αφορά ρυθμίσεις θεμάτων για τις ΑΠΕ και άλλες διατάξεις. Ως αγρότες παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από αγροτικά φωτοβολταϊκά είμαστε αυτοί οι οποίοι και πρόκειται να θιγούν άμεσα από την εφαρμογή του, εάν αυτό ψηφιστεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο.


Αφού το αναγνώσαμε πλήρως και λεπτομερώς θέλουμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής:
1. Δεν γίνεται σε κανένα σημείο του Νομοσχεδίου λόγος για ξεχωριστή κατηγορία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αγροτικών φωτοβολταϊκών, όπως αυτό προβλέπεται ρητά στο Νόμο 3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α’ 85) καθώς και στην Υπουργική Απόφαση 19598/1-10-2010 (ΦΕΚ 1630 Β’/11.10.2010), με θέμα την «Επιδιωκόμενη αναλογία εγκατεστημένης ισχύος και την κατανομή της στο χρόνο μεταξύ των διαφόρων τεχνολογιών Α.Π.Ε.». Είναι νομική υποχρέωση των κ.κ. εμπνευστών, δημιουργών και συντακτών του Νομοσχεδίου να υφίσταται κατηγορία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας των ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ άρθρου 143 του Ν. 4001/2011 ως εξής: «Αγροτικά Φωτοβολταϊκά ισχύος έως 100kWp».
2. Στο άρθρο 7 αυτού γίνεται λόγος για ρύθμιση θεμάτων τιμών αποζημίωσης ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ, αναφέροντας ότι ο εκάστοτε Υπουργός Ενέργειας με μία απλή δική του Υπουργική Απόφαση θα είναι σε θέση να «μεταβάλλει» και να «εξειδικεύει» τις τιμές πώλησης του ηλεκτρικού ρεύματος…!!
3. Στο άρθρο 17 αυτού μαθαίνουμε πως το νέο έλλειμμα που θα δημιουργηθεί στην πολύπαθη αγορά ενέργειας από τη μείωση των τιμολογίων ρεύματος στους βιομηχανικούς καταναλωτές θα το πληρώσουμε πάλι εμείς οι παραγωγοί ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές (ΑΠΕ). Δηλαδή δεν μας φθάνει ένα έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ που έχουμε φορτωθεί και χωρίς να φέρουμε καμία ευθύνη επ΄ αυτού βάση κείμενης Νομοθεσίας, θα πρέπει να επωμιστούμε και ένα επιπλέον έλλειμμα για να τύχουν χαμηλότερο τιμολόγιο ρεύματος οι μεγάλες βιομηχανίες. Ειλικρινά χάνεται κάθε είδους λογική και δημιουργούνται προκλητικά επικίνδυνες καταστάσεις για όλους μας.
Ζητούμε από εσάς την αμέριστη και έμπρακτη συμπαράστασή σας, απαιτώντας από τον αρμόδιο Υφυπουργό Ενέργειας αρχικά την άμεση θέσπιση στο Νομοσχέδιο κατηγορίας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τα αγροτικά φωτοβολταϊκά ως ορίζει ρητά ο Νομοθέτης στο άρθρο 15 παρ. 6 περ. β΄ του Ν. 3851/2010(ΦΕΚ Α’ 85), στην 19598/01.10.2010 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1630 Β’/11.10.2010), αλλά και στους δύο μετέπειτα Νόμους ήτοι 4093/2012 (Α’ 222) άρθρο 1 παρ. 1 και 4152/2013 άρθρο 1 περ. 8. Και στην συνέχεια να μνημονεύσει στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 αυτού ότι ρητώς εξαιρείται της ανωτέρω εξουσιοδότησης η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών σταθμών επαγγελματιών αγροτών της περίπτωσης (β) του παρ. 6 του άρθρου 15 του Ν. 3851/2010, λόγω ΜΗ επίτευξης της επιδιωκόμενης αναλογίας ισχύος της συγκεκριμένης κατηγορίας, έτσι όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 1 της Αριθμ. Α.Υ./Φ1/οικ.19598 (Φ.Ε.Κ. 1630 της 11.10.2010). Για την ανωτέρω κατηγορία παραγωγών οι τιμές τιμολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας παραμένουν αμετάβλητες όπως ισχύουν μέχρι της δημοσίευσης του παρόντος.


Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω στοιχεία και πληροφορία απαιτείται. Ενδεικτικά σας ενημερώνουμε ότι στο Νόμο 3851/2010 (ΦΕΚ Α’ 85) καθώς και στην Υπουργική Απόφαση 19598/1-10-2010 (ΦΕΚ 1630 Β’/11.10.2010), γίνεται σαφές σε όλους ότι οι αγρότες δεν δημιουργήσαμε κανένα ΜΑ ΚΑΝΕΝΑ έλλειμμα στο ταμείο του ΛΑΓΗΕ, καθώς προβλέπεται ρητά δέσμευση 750 MW στον ενεργειακό χώρο για την κατάληψή τους ΜΟΝΟ από αγρότες και τα αγροτικά φωτοβολταϊκά έως το 2020(Εθνικός στόχος) και εμείς έως και σήμερα έχουμε χρησιμοποιήσει ΜΟΝΟ τα 140 MW.


Σε αντίθεση με τους λοιπούς εγκαταστάτες φωτοβολταϊκών που είχαν ρητή δέσμευση τα 1450 MW έως το 2020 (Εθνικός στόχος) και ήδη έχουν 2.100MW περίπου. Και επειδή οι αριθμοί λένε την αλήθεια, εμείς απλά τους ερμηνεύουμε και σας ενημερώνουμε για την αδικία που πρόκειται να συμβεί εις βάρος των άμοιρων και ξένων με τον χώρο της ενέργειας αγροτών.»