1. Home
  2. Ηλιακή
  3. ενέργεια
  4. Επιστολή ΣΠΕΦ προς Παπαγεωργίου
Επιστολή ΣΠΕΦ προς Παπαγεωργίου

Επιστολή ΣΠΕΦ προς Παπαγεωργίου

0

Επιστολή στον υφυπουργό ΠΕΚΑ, Μάκη Παπαγεωργίου, με κοινοποίηση στο ΛΑΓΗΕ, έστειλε ο ΣΠΕΦ, με θέμα τις καθυστερήσεις στις πληρωμές των παραγωγών από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τα προβλήματα όσον αφορά την εξυγίανση του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ.


SPEF_Logo_orangeΑναλυτικά στην επιστολή του ο ΣΠΕΦ αναφέρει:


«Αξιότιμε κε Υπουργέ και κε Γενικέ
Προβαίνουνε στην παρούσα επιστολή κατόπιν της εκ νέου δραματικής επιδείνωσης που παρουσιάζουν οι πληρωμές των παραγωγών ΑΠΕ του διασυνδεδεμένου από ΛΑΓΗΕ, με την υπερημερία πλέον να ξεπερνά τις 180 ημέρες. Συγκεκριμένα σήμερα αποπληρώνεται ακόμη η παραγωγή του περασμένου Φεβρουαρίου με καταστροφικές συνέπειες για τις επιχειρήσεις. Σε ότι αφορά τον αντιστοιχούντα στις πωλήσεις μας ΦΠΑ, να σας αναφέρουμε πως οσονούπω θα χρειαστεί οι παραγωγοί να καταβάλουν στο Κράτος και 7ο συνεχόμενο μήνα χωρίς να τον έχουν εισπράξει. Αντίστοιχη δραματική εικόνα επικρατεί και στην εξυπηρέτηση των δανείων των παραγωγών και των λοιπών υποχρεώσεων τους.


Ως προβαλλόμενη από τον ΛΑΓΗΕ ερμηνεία για την ανωτέρω αποκλίνουσα κατάσταση, δεικνύεται η ταμειακή δυσκολία της ΔΕΗ να εκταμιεύσει στους διαχειριστές τους οφειλόμενους πόρους, ένεκα της ανεισπραξιμότητας των λογαριασμών της από τους τελικούς καταναλωτές. Αν και δεν αμφισβητούμε συλλήβδην το επιχείρημα, είμαστε εις θέση να γνωρίζουμε πως τα περιθώρια της σύμμετρης μεταχείρισης των υποχρεώσεων της προμήθειας ουδόλως έχουν αξιοποιηθεί. Όπως πολλάκις έχει καταγγελθεί, η ΔΕΗ και οι θυγατρικές της διατηρούν για τους απευθείας αντισυμβαλλόμενους τους διαφορετική μεταχείριση. Έτσι το όποιο συγκυριακό έλλειμμα λόγω της ανεισπραξιμότητας των λογαριασμών των καταναλωτών «στριμώχνεται» και αυτό μέσω ΛΑΓΗΕ στις ΑΠΕ του διασυνδεδεμένου.


Στο ζοφερό αυτό τοπίο δυστυχώς προστέθηκαν εσχάτως φωνές που, ωσάν να μην συμβαίνει τίποτα, επιζητούν την απόλυτη περαιτέρω απορρύθμιση της κατάστασης μέσω της άρσης της αναστολής αδειοδοτήσεων και συμβασιοποιήσεων φωτοβολταϊκών με τους διαχειριστές. Αγνοώντας προφανώς παντελώς την άναρχη υπέρβαση των νομοθετημένων εθνικών στόχων διείσδυσης 7 χρόνια νωρίτερα, όπως συνέβη μέσω της υπεραδειοδότησης, έχουν επιδοθεί σε έναν ιδιότυπο «πολιτικό» αυτοματισμό όπου δια μέσου ομάδων πίεσης επιχειρούνται ανατροπές για πρόσκαιρα «οφέλη» και οδυνηρό αντίτιμο την ολοσχερή καταστροφή των χιλιάδων που επένδυσαν τις οικονομίες τους και δανείστηκαν τα προηγούμενα χρόνια.


Όπως επανειλημμένα έχουμε επισημάνει, η υπερδυναμικότητα ηλεκτροπαραγωγικής ισχύος στης οποίας το κατώφλι βρισκόμαστε, θα βλάψει ευθέως την εγγυημένη απορρόφηση της συντονισμένης χρονικά παραγωγής των ήδη λειτουργούντων Φ/Β εγκαταστάσεων. Η παντελής έλλειψη υποδομών μαζικής αποθήκευσης ενέργειας και η αδυναμία απόσυρσης του λιγνίτη λόγω της οικονομικής κρίσης, δεν αφήνουν κανένα περιθώριο για επιπλέον αστοχίες στον ενεργειακό προγραμματισμό. Συνδεόμενα τα Φ/Β στην μέση ή χαμηλή τάση δεν μπορούν να τύχουν διαφοροποιήσεων στην προτεραιότητα έγχυσης από το διαχειριστή. Έτσι όσοι στο εξής εντασσόμενοι υπεράνω των εθνικών στόχων προκαλέσουν το φαινόμενο, δεν υπάρχει καν τεχνικά η δυνατότητα μέσω και διαφορετικού τύπου συμβάσεων να κατοχυρωθεί η δική τους μόνο επιλεκτική απόζευξη και όχι των παλιότερων από το δίκτυο, ούτως ώστε να αναλάβουν αυτοί αποκλειστικά το ρίσκο και το πρόβλημα που εν γνώσει τους πλέον θα υφίσταται.


Εν κατακλείδι ο μακρόπνοος ενεργειακός σχεδιασμός και με όρους ισοζυγίου ισχύος και με την τεχνοκρατική συμμετοχή πρωτίστως των παραγωγών, αποτελεί μονόδρομο επιλογής οικονομικά και τεχνικά ευσταθών επιλογών για το σύστημα.


Αξιότιμε κε Υπουργέ
Εξαγγείλατε τον περασμένο Ιούνιο την πρόθεση σας να επιλύσετε οριστικά το διογκούμενο πρόβλημα του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και καλέσατε τους φορείς να καταθέσουν τις τεκμηριωμένες προτάσεις τους υπό σαφές πλαίσιο. Όπως μας αναλύσατε στόχος σας, αλλά και της Κυβέρνησης συνολικά, ήταν οι τελικές ρυθμίσεις να καταλήξουν τον Σεπτέμβριο του 2013, οπότε και θα άρχιζε σταδιακά έστω η βελτίωση της κατάστασης εν συνεχεία. Δυστυχώς βρισκόμαστε ήδη στον Οκτώβριο και η κατάσταση επιδεινώνεται.


Σε συνέχεια των ανωτέρω παρακαλούμε όπως ορίσετε το συντομότερο συνάντηση μαζί σας, για την ενημέρωση μας ως προς τις δράσεις που δρομολογούνται σε όλα τα ανωτέρω θέματα και για την άμεση διαχείριση-επίλυση του ασφυκτικού προβλήματος ρευστότητας των παραγωγών.


Για τον ΣΠΕΦ με εκτίμηση,
Στέλιος Λουμάκης – Πρόεδρος
Όλγα Αγγελοπούλου – Γεν. Γραμματέας»