1. Home
  2. Νέα
  3. O Γιάννης Μανιάτης στο Λουξεμβούργο
O Γιάννης Μανιάτης στο Λουξεμβούργο

O Γιάννης Μανιάτης στο Λουξεμβούργο

0

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, συμμετείχε τη Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου, στο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο διεξήχθη στο Λουξεμβούργο.


ManiatisΜεταξύ άλλων, συζητήθηκαν η αναθεώρηση του Κανονισμού Μεταφοράς Αποβλήτων, η αναθεώρηση του Κανονισμού για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τα αυτοκίνητα και ζητήματα που σχετίζονται με την πορεία των διεθνών διαπραγματεύσεων για την κλιματική αλλαγή και τη διαμόρφωση κοινής θέσης των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Αναφορικά με τον Κανονισμό Μεταφοράς Αποβλήτων, ο κ. Μανιάτης υποστήριξε την προτεινόμενη αναθεώρηση και επεσήμανε ότι η έμφαση πρέπει να δίνεται κυρίως στη διεξαγωγή ελέγχων και όχι στην εκπόνηση λεπτομερών σχεδίων επιθεωρήσεων. Ο Υπουργός εξέφρασε, επίσης, την ελπίδα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επισπεύσει την εξέταση του θέματος, έτσι ώστε η συζήτηση για το νέο Κανονισμό να ολοκληρωθεί στο πρώτο τρίμηνο της Ελληνικής Προεδρίας.


Ως προς τον Κανονισμό για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τα αυτοκίνητα, ο Υπουργός επανέλαβε την πάγια θέση της χώρας υπέρ φιλόδοξων στόχων μείωσης, με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας της ατμόσφαιρας στις μεγάλες πόλεις, τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και την εξοικονόμηση καυσίμων.


Αναφορικά με τις διεθνείς διαπραγματεύσεις για το κλίμα και συγκεκριμένα ενόψει της 19ης Διάσκεψης της Σύμβασης-Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών στη Βαρσοβία για την Κλιματική Αλλαγή, με απώτερο στόχο την επίτευξη διεθνούς συμφωνίας που θα διαδεχθεί το πρωτόκολλο του Κυότο το 2015, ο Υπουργός κ. Μανιάτης υποστήριξε την ανάγκη μιας νομικά συνεκτικής, φιλόδοξης και δεσμευτικής συμφωνίας.


Κατά τη διάρκεια γεύματος εργασίας, ο κ. Μανιάτης επεσήμανε ότι προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη μιας έξυπνης, βιώσιμης και συνεκτικής οικονομίας, που θα επιτυγχάνει υψηλά επίπεδα απασχόλησης, παραγωγικότητας και κοινωνικής συνοχής. Κομβικής σημασίας για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι η δημιουργία Πράσινων Υποδομών, δεδομένου ότι μόνο η αξία των οικοσυστημικών υπηρεσιών των προστατευόμενων περιοχών του δικτύου NATURA 2000 στην Ευρώπη υπολογίζεται σε 200-300 δισεκατομμύρια €. Πρέπει, επομένως, να διερευνηθεί η δυνατότητα δημιουργίας ενός διευρωπαϊκού δικτύου Πράσινων Υποδομών και να διασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 από Ευρωπαϊκούς πόρους και μέσω ιδιωτικών κεφαλαίων που θα υποστηρίζονται από τη δανειοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Τέλος, ο Υπουργός ΠΕΚΑ τόνισε την ανάγκη ενσωμάτωσης της διάστασης των Πράσινων Υποδομών στα σχέδια Διαχείρισης Υδάτων, καθώς και στο χωροταξικό και τον αστικό σχεδιασμό, δεδομένου ότι μπορούν να αποτελέσουν αποτελεσματικές λύσεις με χαμηλό κόστος για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής και της ατμόσφαιρας στα μεγάλα αστικά κέντρα.


Κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής συναντήθηκε διμερώς με την Επίτροπο Κλιματικής Αλλαγής κα. Hedegaard, με την οποία συζήτησε τις προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας και διερεύνησαν από κοινού τους τρόπους αποτελεσματικότερης προώθησης του νέου πακέτου νομοθετικών προτάσεων για το κλίμα και την ενέργεια και ιδιαίτερα το ακανθώδες θέμα του καθορισμού της φιλοδοξίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τους στόχους μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για το 2030, ζήτημα που αναμένεται να απασχολήσει και τους αρχηγούς των Κρατών-Μελών της Ε.Ε στη Σύνοδο Κορυφής του Μαρτίου του 2014, επί Ελληνικής Προεδρίας.


Ο κ. Μανιάτης συναντήθηκε επίσης με τον Βρετανό Υπουργό Περιβάλλοντος, Owen Paterson, και αντάλλαξαν απόψεις για τους πιθανούς τρόπους επίτευξης των στόχων που θα τεθούν με τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση των Ευρωπαϊκών οικονομιών και με τη δικαιότερη δυνατή κατανομή μεταξύ των Κρατών-Μελών. Ο κ. Μανιάτης γνωστοποίησε στο Βρετανό ομόλογό του την πρόθεσή του το θέμα να συζητηθεί σε κοινή ομάδα εργασίας, αποτελούμενη από εκπροσώπους τόσο της ενέργειας όσο και του περιβάλλοντος, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ισορροπημένη προσέγγισή του.


Στη συνέχεια ο Υπουργός ΠΕΚΑ συναντήθηκε με τον Ιταλό ομόλογό του κ. Orlando, με τον οποίο συζήτησαν τον τρόπο συντονισμού και συνεργασίας των δύο χωρών, δεδομένου ότι η Ιταλία αναλαμβάνει την Προεδρία της Ε.Ε αμέσως μετά την Ελλάδα. Ειδικότερα, ο Υπουργός ενημέρωσε τον κ. Orlando για την πρόθεσή του να αναλάβει πρωτοβουλία για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ιδιαίτερα στην περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου καθώς και στην υπόλοιπη Ανατολική Μεσόγειο και να αναδείξει τη δυνατότητα του θαλάσσιου χώρου να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Σε αυτήν την κατεύθυνση, η γαλάζια οικονομία, που αποτελεί προτεραιότητα της Ελληνικής Προεδρίας, μπορεί να αποτελέσει μια σημαντική διατομεακή πλατφόρμα ανάπτυξης καινοτόμων θαλάσσιων πρωτοβουλιών δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, συνεργειών ανάμεσα σε συνυπάρχουσες χρήσεις (τουρισμός, αλιεία, ναυτιλία κλπ.).