1. Home
  2. Ηλεκτρισμός
  3. Δώδεκα έργα ελληνικού ενδιαφέροντος στο PCI της Ε.Ε.
Δώδεκα έργα ελληνικού ενδιαφέροντος στο PCI της Ε.Ε.

Δώδεκα έργα ελληνικού ενδιαφέροντος στο PCI της Ε.Ε.

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανακοίνωσε τη Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2013, τον κατάλογο των Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος (PCIs). Η Ελλάδα πέτυχε να εντάξει 12 συνολικά έργα φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού, έπειτα από σειρά τεχνικών συναντήσεων εμπειρογνωμόνων των αρμοδίων φορέων και συστηματικών επαφών του ΥΠΕΚΑ με την Επιτροπή και τα εμπλεκόμενα κράτη-μέλη. Η σχετική κατ’ εξουσιοδότηση πράξη αναμένεται να υιοθετηθεί στη συνέχεια από το Συμβούλιο.


europeΚατά τον Κανονισμό 347/2013, ως Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος θεωρείται κάθε έργο απαραίτητο για την υλοποίηση των διαδρόμων και ζωνών ενεργειακών υποδομών προτεραιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Κανονισμός ορίζει ειδικά κριτήρια για το χαρακτηρισμό ενός έργου ως PCI, όπως για παράδειγμα ο διασυνοριακός αντίκτυπος του έργου. Τα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος διασφαλίζουν ταχύτερη αδειοδοτική διαδικασία και κατά συνέπεια πιθανή ευκολότερη πρόσβαση σε ιδιωτική χρηματοδότηση, σύμφωνα πάντα με την πάγια πρακτική και εκτίμηση των αγορών. Επιπλέον, τα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος που εμπίπτουν σε συγκεκριμένες κατηγορίες του Κανονισμού, είναι επιλέξιμα για μερική χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση υπό τη μορφή επιχορηγήσεων για μελέτες.


Σε δηλώσεις του ο Υπουργός ΠΕΚΑ, Γιάννης Μανιάτης, επεσήμανε: «Η συνεχής προσπάθεια των τελευταίων ετών, η υπευθυνότητα, αλλά και η δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων εμπιστοσύνης στη χώρα, μάς επιτρέπουν να κοιτάμε με αισιοδοξία το μέλλον. Η ένταξη των νέων ενεργειακών υποδομών στα έργα Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος, σε συνδυασμό με τις ήδη υφιστάμενες ενεργειακές υποδομές, η υιοθέτηση βασικών ενεργειακών Αρχών απελευθέρωσης των δυνάμεων της αγοράς και προστασίας των οικονομικά ασθενέστερων καταναλωτών, καθώς και οι πρωτοβουλίες στην έρευνα Υδρογονανθράκων, ενισχύουν σημαντικά το ρόλο της χώρας στο ενεργειακό γίγνεσθαι της Ευρώπης. Η Ελλάδα μπορεί να ελπίζει σε ακόμη καλύτερες προοπτικές.


Αξιοποιούμε τη γεωγραφική μας θέση, διασφαλίζουμε την πολιτική και κοινωνική σταθερότητα, στηρίζουμε αποφασιστικά την προσέλκυση ενεργειακών επενδύσεων, προωθούμε δράσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον ενεργειακό τομέα και αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχιας. Η προσπάθεια μας είναι διαρκής και φέρνει αποτελέσματα, ενώ το ενδιαφέρον μας για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη παραμένει αδιαπραγμάτευτο.


Η σημερινή εξέλιξη αποτελεί μια ακόμα απόδειξη σταθερότητας και αισιοδοξίας. Η κεντρική κατεύθυνση για να καταστεί η Ελλάδα ενεργειακή πύλη εισόδου από την ανατολική Μεσόγειο και την Κασπία προς την υπόλοιπη Ευρώπη δεν είναι πια θεωρητικός στόχος, αλλά διαρκώς ωριμάζουσα και υλοποιούμενη Εθνική Στρατηγική επιλογή. Η ενέργεια και ο ορυκτός πλούτος μπορούν να αποτελέσουν τους βασικούς πυλώνες του νέου μοντέλου ανάπτυξης της χώρας, που ξεπερνά το Μνημόνιο και τις δημοσιονομικές προσαρμογές.


Οι Έλληνες μπορούμε και διαρκώς το αποδεικνύουμε.»


Ο Υφυπουργός ΠΕΚΑ, Μάκης Παπαγεωργίου, δήλωσε σχετικά: «Η συντονισμένη και εντατική προσπάθεια του ΥΠΕΚΑ απέδωσε τα ιδιαιτέρως σημαντικά σημερινά αποτελέσματα. Με την ένταξη του συνόλου των έργων ελληνικού ενδιαφέροντος στον κατάλογο των PCIs αναγνωρίζεται ο κομβικός ρόλος που η χώρα μας μπορεί να διαδραματίσει στην ενεργειακή ασφάλεια και τροφοδοσία της Ευρώπης, ενώ ισχυροποιεί περαιτέρω την αναβαθμισμένη θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους, όσοι εργάστηκαν και συνεισέφεραν στη μεγάλη αυτή επιτυχία για τη χώρα μας. Με στρατηγικό σχεδιασμό, σωστή προετοιμασία και σκληρή δουλειά συνεχίζουμε για να επιτύχουμε ακόμη περισσότερα».


Ακολουθεί κατάλογος των έργων ελληνικού ενδιαφέροντος που χαρακτηρίστηκαν ως Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος:


Διάδρομοι προτεραιότητας που αφορούν στην Ηλεκτρική Ενέργεια
NSI East Electricity (Διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας Βορρά- Νότου στην κεντροανατολική και νοτιοανατολική Ευρώπη).
Διασύνδεση Ισραήλ – Κύπρου – Ελλάδας μεταξύ Hadera (Ισραήλ) και περιοχής Αττικής, γνωστή ως Euro Asia Interconnector.
Διασύνδεση μεταξύ Maritsa East 1 (Bουλγαρία) και Νέας Σάντα (Eλλάδα).
Υδροηλεκτρικό αντλησιοταμίευσης (hydro- pumped storage) στην Αμφιλοχία.


Διάδρομοι προτεραιότητας που αφορούν στο Αέριο
NSI East Gas (Διασυνδέσεις αερίου Βορρά- Νότου στην κεντροανατολική και νοτιοανατολική Ευρώπη)
IGB: Διασυνδετήριος αγωγός Ελλάδας-Βουλγαρίας μεταξύ Κομοτηνής και Stara Zagora (BG).
Πλωτός Σταθμός αποθήκευσης και επαναεριοποίησης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου – INGS LNG Greece.
Πλωτός Σταθμός αποθήκευσης και επαναεριοποίησης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου – Aegean LNG import terminal.
Σημειώνεται ότι από τα ανωτέρω δύο έργα υπεράκτιων τερματικών σταθμών αποθήκευσης και επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (ιι και ιιι) ένα μόνο εξ αυτών προβλέπεται ότι θα υλοποιηθεί τελικώς.
Σταθμός Μόνιμης Ανάστροφης Ροής στα Ελληνο-Βουλγαρικά Σύνορα μεταξύ Σιδηροκάστρου (EL) και Kula (BG).
Εγκατάσταση αποθήκευσης στη Ν. Καβάλα.
Σημειώνεται ότι η ομάδα (cluster) που ανήκει το συγκεκριμένο έργο, περιλαμβάνεται άλλα τρία ισοδύναμα έργα, κατανεμημένα σε Βουλγαρία (2 έργα) και Ρουμανία (1 έργο), με πρόβλεψη υλοποίησης ενός ή περισσοτέρων εξ αυτών.


Southern Gas Corridor (SGC, Νότιος Διάδρομος).
Αγωγός ΤΑΡ.
Αγωγός ITGI.
Αγωγός από υπεράκτια περιοχή Κύπρου προς Ελληνική Ενδοχώρα μέσω Κρήτης. Ο αγωγός αυτός αποτελεί συμφωνημένη με την Κυπριακή πλευρά και την Επιτροπή ενοποίηση δύο αρχικών παράλληλων οδεύσεων (East–Med ΔΕΠΑ /Trans- Med Κύπρος).
Σταθμός συμπίεσης φυσικού αερίου στους Κήπους του Έβρου.