1. Home
  2. Ηλιακή
  3. ενέργεια
  4. Ο Σύνδεσμος Ήλιος για το νομοσχέδιο ΑΠΕ
Ο Σύνδεσμος Ήλιος για το νομοσχέδιο ΑΠΕ

Ο Σύνδεσμος Ήλιος για το νομοσχέδιο ΑΠΕ

0

Ο Σύνδεσμος “Ήλιος” εκφράζει την αντίθεσή του στη φορολόγηση ή επιβολή τελών στα οικιακά φωτοβολταϊκά, ενώ επιθυμεί τη συνέχιση ενίσχυσης των νοικοκυριών, μικρών επαγγελματιών και αγροτών με το net metering.


HLIOSO Σύνδεσμος αναφέρει τα εξής: Από τις αρχές του χρόνου παρακολουθούμε μια στοχευμένη επίθεση στα μικρά οικιακά φωτοβολταϊκά (Φ/Β) – του Ειδικού δηλ. Προγράμματος Ανάπτυξης Φ/Β Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις για συστήματα ισχύος ≤ 10 kWp στο Δίκτυο ΧΤ. Επίθεση που προέρχεται από στελέχη φορέων που εκπροσωπούν κυρίως επιχειρήσεις μεγάλων παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, και επικεντρώνεται ιδιαίτερα στην αναστολή της εγκατάστασης νέων μικρών μονάδων αλλά και στην επιβολή τελών ή φορολόγησης.


Οι προσπάθειες τους στέφθηκαν εν μέρει με επιτυχία, αφού το ΥΠΕΚΑ με τις νέες τιμές που όρισε για τα μικρά οικιακά Φ/Β, πάγωσε ουσιαστικά κάθε δραστηριότητα, οδηγώντας στην ανεργία χιλιάδες μελετητές – εγκαταστάτες και στέρησε το δικαίωμα απόκτησης τέτοιων συστημάτων από χιλιάδες νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις.


Σύμφωνα με το ΔΕΔΔΗΕ τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο υποβλήθηκαν συνολικά μόλις 15 νέα αιτήματα για μικρά Φ/Β σε στέγες, όταν το 2012 και για το ίδιο χρονικό διάστημα τα αιτήματα ήταν περίπου 6.600.


Τις τελευταίες μέρες διαπιστώνουμε τη συνέχιση αυτής της προσπάθειας ως προς την επιβολή φορολογίας ή ειδικού τέλους στα μικρά οικιακά Φ/Β, με αναφορές σε δήθεν … «προνομιακή μεταχείριση από τη ΔΕΗ αφού η αποπληρωμή τους γίνεται χωρίς καθυστέρηση».


Να αναφέρουμε λοιπόν ότι δεν υφίσταται καμία προνομιακή μεταχείριση, αφού εξίσου κανονικά γίνεται και η αποπληρωμή των παραγωγών ΑΠΕ που λειτουργούν μονάδες στο Μη Διασυνδεδεμένο Δίκτυο ανεξαρτήτως τεχνολογίας και μεγέθους.


Σε κάθε περίπτωση, οι ιδιοκτήτες των μικρών οικιακών Φ/Β έχουν συμβληθεί με τη ΔΕΗ η οποία συμψηφίζει τα προβλεπόμενα ποσά από την παραγόμενη ενέργεια με την καταναλισκόμενη ενέργεια εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος, αφού κύριος σκοπός τους ήταν η ιδιοκατανάλωση και καταβολή μικρού πρόσθετου τιμήματος (που χρησιμοποιείται για την απόσβεση της επένδυσης).


Εντός των ορίων της κοινής λογικής, εύλογα αναρωτιέται κανείς: Σε ποια δημοκρατική χώρα που λειτουργεί σε καθεστώς έννομης τάξης, η συνεπής τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από μια σύμβαση αποτελεί προνομιακή μεταχείριση;


Τα στελέχη αυτά σκόπιμα συγχέουν τα μικρά οικιακά Φ/Β με τα μεγάλα επαγγελματικά Φ/Β που εγκαθίστανται από επιχειρήσεις με μοναδικό αντικείμενο την παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας, αγνοώντας επίσης σκόπιμα, ότι από τη φύση του το επιχειρείν εμπεριέχει την ανάληψη ρίσκου.


Τα μικρά οικιακά Φ/Β δεν είναι επιχειρήσεις, σκοπό έχουν την ιδιοκατανάλωση. Γι’ αυτό άλλωστε οι ιδιοκτήτες τους έχουν καταβάλλει κανονικά ΦΠΑ για την προμήθεια και την εγκατάσταση τους χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να το ανακτήσουν. Και συνεχίζουν να καταβάλλουν κανονικά ΦΠΑ για όλες τις εργασίες ελέγχου και συντήρησης χωρίς να μπορούν να το συμψηφίζουν. Έχουν ένα συνολικά κατά 70% μεγαλύτερο αναλογικά κόστος – συνήθως με δανεισμό και με μακροχρόνια απόσβεση της εγκατάστασης. Ας σημειωθεί ότι τα μεγάλα Φ/Β δεν καταβάλουν ΦΠΑ για τον κύριο εξοπλισμό.


Πάνω απ’ όλα όμως αγνοούν ότι δεν έχουν λάβει καμία επιδότηση κεφαλαίου στα πλαίσια του αναπτυξιακού νόμου σε αντίθεση με τις περισσότερες μεγάλες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ανεξαρτήτως τεχνολογίας και μεγέθους (συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων Φ/Β). Την ίδια ώρα που σκόπιμα ξεχνούν να αναφέρουν ότι το 18μηνο που μεσολαβούσε από το «κλείδωμα» της ταρίφας έως την κατασκευή ενός Φ/Β πάρκου, οι συνθήκες αγοράς του κύριου εξοπλισμού έβαιναν συνεχώς μειούμενες, με αποτέλεσμα ενώ το IRR ενός πάρκου από περίπου 15-18% που ήταν όταν κλείδωνε την «ταρίφα» να μεταβάλλεται σε 25-27% κατά την κατασκευή, συμβάλλοντας στις στρεβλώσεις στην παραγωγή ενέργειας με την αύξηση του ελλείμματος του ειδικού λογαριασμού του ΛΑΓΗΕ. Αν λοιπόν θεωρήσουμε ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι στην ηλεκτροπαραγωγή πρέπει να συνεισφέρουν για την διάσωση του ΛΑΓΗΕ αναλογικά με τα οφέλη που έχουν αποκομίσει, σωστά το υπουργείο προσβλέπει στην εισφορά τουλάχιστον αυτών οι οποίοι ευνοήθηκαν τα μέγιστα από τις συνθήκες τις αγοράς.


Τα μικρά οικιακά Φ/Β αποτελούν μόλις το 9% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος Φ/Β και έχουν εγκατασταθεί από νοικοκυριά & πολύ μικρές επιχειρήσεις, με μεγάλη διασπορά στην επικράτεια. Αποκλειστικό σκοπό έχουν την ιδιοκατανάλωση και την απόσβεση του κόστος εγκατάστασης και αποφέρουν ένα μικρό ποσό ενίσχυσης του εισοδήματος και όχι επιχειρηματική δραστηριότητα.


Άλλωστε σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών: (Αρ. Πρωτ. 1078580/6637/491/Β0014) η εγκατάσταση αυτών των συστημάτων αντιστοιχεί σε αυτή που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών του κυρίου του συστήματος, και έγχυση της στο δίκτυο εξυπηρετεί την καταγραφή της, και «δεν υφίστανται φορολογικές υποχρεώσεις». Αλλού η ίδια εγκύκλιος αναφέρει ότι «δεν συνιστά φορολογητέα πράξη παράδοσης αγαθού» σύμφωνα με τον κώδικα Φ.Π.Α.


Ο Σύνδεσμος «ΗΛΙΟΣ» εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια του για την επιπόλαια στάση των επίσημων εκπροσώπων αυτών των φορέων. Είμαστε βέβαιοι ότι η στάση τους αυτή δεν εκφράζει την πλειοψηφία των μελών τους τόσο σε επίπεδο πολιτικής όσο και σε επίπεδο ηθικής.


Τους τελευταίους μήνες κάποιοι εκπρόσωποι των ίδιων φορέων έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους και στην πρότασή μας για την καθιέρωση της αυτοπαραγωγής μέσω του ενεργειακού συμψηφισμού (net-metering), που συζητιέται στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ. Μια πρόταση που εξασφαλίζει τη δυνατότητα φθηνής και καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανσης στους οικιακούς καταναλωτές, στις μικρές επιχειρήσεις και στους αγρότες και παρέχει δωρεάν ηλεκτρική ενέργεια στους δικαιούχους του Κοινωνικού Τιμολογίου, χωρίς να επιβαρύνει το έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ. Παρέχει ακόμα μεροκάματα στον τεχνικό κλάδο, εκ των οποίων ο συνολικός τζίρος εξοικονόμησης χρημάτων και ανάλογων επιχειρηματικών κερδών θα ανακυκλώνεται εντός της εγχώριας Ελληνικής αγοράς, εξασφαλίζοντας θέσεις εργασίας σε Ελληνικές βιομηχανίες παραγωγής Φ/Β.


Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι τα συστήματα αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό λόγω της μεγάλης διασποράς που θα έχουν αλλά και την απορρόφηση της παραγόμενης ενέργειας από την αυτοπαραγωγή, καθίστανται περισσότερο ελκυστικά άλλων λύσεων καθόσον δεν θα αποσταθεροποιούν το όλο δίκτυο. Η προτεινόμενη εφαρμογή του μέτρου της αυτοπαραγωγής αποκλειστικά στη χαμηλή τάση (Χ.Τ.) αφήνοντας τον χρήστη να ρυθμίζει το μέγεθος της αυτοπαραγωγής που εξυπηρετεί τις συνθήκες του, δρα ακόμα περισσότερο καταλυτικά στην ίδια κατεύθυνση.


Μια πρόταση που η αξία της αναγνωρίσθηκε και έγινε αποδεκτή πρόσφατα από τους εκπροσώπους ευρύ φάσματος πολιτικών κομμάτων, αλλά και από τον ίδιο τον Υφυπουργό ΠΕΚΑ με τον πιο επίσημο τρόπο ενώπιον της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής & Εμπορίου της Βουλής.


Με τη στάση τους λοιπόν αυτή τα στελέχη των ίδιων φορέων, στρέφονται ενάντια στους πολίτες της χώρας, αφού με απαράδεκτο τρόπο απαιτούν να έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης των ΑΠΕ στη χώρα.


Ακόμα ο Σύνδεσμος «ΗΛΙΟΣ» ζητά από το ΥΠΕΚΑ να προχωρήσει στην οριστική νομοθετική καθιέρωση της αυτοπαραγωγής και ενεργειακού συμψηφισμού, και να το θέσει σε άμεση εφαρμογή, καθόσον αποτελεί τον πιο ενδεδειγμένο τρόπο για την αειφόρο ανάπτυξη της χώρας και την κάλυψη σημαντικού μέρους των στόχων του 2020 από ΑΠΕ.


Τέλος ζητά από τα υπουργεία ΠΕΚΑ και Ανάπτυξης να συνεργαστούν και να συνοδεύσουν το νέο μέτρο για ενεργειακό συμψηφισμό με επιχορήγηση της αγοράς και τοποθέτησης συστημάτων αυτοπαραγωγής, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει και επιχορήγηση από ΕΣΠΑ, που θα καθορίζεται με οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια ως προς το ποσοστό επιδότησης. Μέτρο που θέλουμε να τεθεί άμεσα σε εφαρμογή προς όφελος της πλειοψηφίας του κοινωνικού συνόλου και θα φέρει ανακούφιση σε χιλιάδες νοικοκυριά, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και μικρές επιχειρήσεις.