1. Home
  2. Αιολική
  3. ενέργεια
  4. Ανακοίνωση ΕΣΗΑΠΕ-ΕΛΕΤΑΕΝ για το ΕΤΜΕΑΡ
Ανακοίνωση ΕΣΗΑΠΕ-ΕΛΕΤΑΕΝ για το ΕΤΜΕΑΡ

Ανακοίνωση ΕΣΗΑΠΕ-ΕΛΕΤΑΕΝ για το ΕΤΜΕΑΡ

0

Με κοινή ανακοίνωσή τους οι δύο θεσμικοί φορείς, δίνουν την απάντηση τους στον ισχυρισμό του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Παπαγεωργίου ότι το ΕΤΜΕΑΡ δεν ενισχύει τα ορυκτά καύσιμα.


green-energyΑναλυτικότερα σημειώνουν τα εξής: “Κατά την τελευταία συζήτηση του ψηφισθέντος σχεδίου νόμου για τις ΑΠΕ στη Βουλή ακούστηκε από τον υφυπουργό ΠΕΚΑ ότι το ΕΤΜΕΑΡ δεν είναι 40% υπέρ των ΑΠΕ και 60% υπέρ των ορυκτών καυσίμων, αλλά ότι είναι 100% υπέρ των ΑΠΕ και δεν έχει καμμία σχέση με τα ορυκτά καύσιμα. Δυστυχώς, ενώ όντως έτσι θα έπρεπε να συμβαίνει, η πραγματικότητα ήταν και εξακολουθεί να είναι διαφορετική.


Όπως έχει τεκμηριωθεί από έγκυρες μελέτες και είναι πλέον ευρύτατα αποδεκτό, επί πολλά έτη το ΕΤΜΕΑΡ (μέχρι πρότινος αποκαλούμενο Ειδικό Τέλος ΑΠΕ) λόγω του εντελώς λανθασμένου τρόπου υπολογισμού του, αντί να αποβαίνει αποκλειστικά υπέρ των ΑΠΕ ενίσχυε έμμεσα, κατά ποσοστό 60%, τους προμηθευτές ηλεκτρισμού (που διαθέτουν ρεύμα που έχει παραχθεί κυρίως από ορυκτά καύσιμα) και αύξανε αντίστοιχα το έλλειμμα του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ (Ε.Λ. Α.Π.Ε.).


Εκτιμάται ότι μόνο για την περίοδο 2009-2012, το έλλειμμα που συσσωρεύτηκε με αυτόν τον τρόπο υπερβαίνει τα 350 εκατ. ευρώ.
Από την αρχή του 2012, το συσσωρευόμενο έλλειμμα του Ε.Λ. Α.Π.Ε. άρχισε να αυξάνεται ακόμα πιο γρήγορα λόγω της ταχείας και ανεξέλεγκτης ένταξης μεγάλου αριθμού ακριβών φωτοβολταϊκών συστημάτων στο Σύστημα, ενώ φυσικά συνέχισε να προστίθεται και νέο έλλειμμα εξαιτίας της στρέβλωσης που αναφέρθηκε.
Σήμερα, το συσσωρευμένο έλλειμμα είναι της τάξης των 560 εκατ. ευρώ.


Η μερική διόρθωση του τρόπου υπολογισμού των εσόδων που λαμβάνει ο Ε.Λ. Α.Π.Ε. από τους προμηθευτές, η οποία θεσμοθετήθηκε με μεγάλη καθυστέρηση τον Απρίλιο 2013, σε συνδυασμό με τις διαδοχικές αυξήσεις του ΕΤΜΕΑΡ και τον προσπορισμό επιπρόσθετων εσόδων για τον Ε.Λ. Α.Π.Ε. (λιγνιτικό τέλος, δημοπρασίες δικαιωμάτων εκπομπών αερίων ρύπων, τέλος ΕΡΤ, έκτακτη εισφορά), είχε κύριο στόχο τη συγκράτηση της περαιτέρω εκτίναξης του ελλείμματος του Ε.Λ. Α.Π.Ε. και άμβλυνε, αλλά δεν εξάλειψε, το πρόβλημα της έμμεσης ενίσχυσης των προμηθευτών και των ορυκτών καυσίμων.


Το έλλειμμα του Ε.Λ. Α.Π.Ε. θα ήταν πολύ μικρότερο και τα μέτρα για τη μείωσή του λιγότερο επαχθή και άδικα, εάν οι προμηθευτές συμφωνούσαν να αποδώσουν πίσω στον Ε.Λ Α.Π.Ε., έστω σε βάθος χρόνου, τα ποσά που καρπώθηκαν και εξακολουθούν να καρπούνται μέσω της στρέβλωσης αυτής.


Για πιο αναλυτική επεξήγηση παραθέτουμε τα ακόλουθα:
1) Το έλλειμμα του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. του ΛΑΓΗΕ δημιουργείται εξαιτίας της χρηματικής διαφοράς της αποζημίωσης που λαμβάνουν οι ΑΠΕ (feed in tariffs) από το ποσό που καταβάλουν οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας (δηλ. ουσιαστικά η ΔΕΗ Προμήθεια) στον Ειδικό Λογαριασμό του ΛΑΓΗΕ (Το ποσό που καταβάλουν οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας (δηλ. η ΔΕΗ) στο ΛΑΓΗΕ ήταν μέχρι πολύ πρόσφατα η Οριακή Τιμή του Συστήματος (ΟΤΣ), δηλαδή ένα φανταστικό στρεβλό μέγεθος που δεν αντιπροσώπευε κυριολεκτικά τίποτα. Εδώ και μερικούς μήνες το ποσό που καταβάλουν οι προμηθευτές στο ΛΑΓΗΕ έχει πλέον οριστεί να είναι το Μέσο Μεταβλητό Κόστος της συμβατικής ηλεκτροπαραγωγής (ΜΜΚ).
2) Η διαφορά αυτή καλύπτεται από το ΕΤΜΕΑΡ και άλλους πόρους, όπως είναι τα έσοδα από τις δημοπρασίες CO2, το λιγνιτικό τέλος, κ.λπ.
3) Οι μελέτες που εκπονήθηκαν κατά το παρελθόν από το ΙΟΒΕ, το ΕΜΠ και άλλα επιστημονικά ιδρύματα απόδειξαν την απίθανη στρέβλωση που υπάρχει στον υπολογισμό αυτής της διαφοράς. Συγκεκριμένα, τεκμηρίωσαν ότι αυτή η χρηματική διαφορά δεν οφείλεται αποκλειστικά στις ΑΠΕ αλλά εμπεριέχει μια σημαντική επιδότηση του ανταγωνιστικού κόστους των προμηθευτών.
4) Η κρυφή/έμμεση αυτή επιδότηση δεν σημαίνει ότι μεταφέρονται αυτούσιοι πόροι του Ειδικού Λογαριασμού στους προμηθευτές.
Η κρυφή/έμμεση αυτή επιδότηση σημαίνει ότι οι πόροι που καταβάλλονται στον Ειδικό Λογαριασμό Α.Π.Ε. του ΛΑΓΗΕ (ΕΤΜΕΑΡ, CO2, λιγνιτικό τέλος κλπ):
α) επιτρέπουν να φαίνεται φθηνότερο στον καταναλωτή το κόστος των ορυκτών καυσίμων από ότι στην πραγματικότητα είναι, και
β) διευκολύνουν την ροή των πληρωμών προς τη συμβατική ηλεκτροπαραγωγή, αφού έχουν κατ’ ουσίαν επιδοτήσει τους προμηθευτές από τους οποίους πληρώνεται, μέσω των διαχειριστών, η συμβατική ηλεκτροπαραγωγή.
5) Ακόμα και μετά την αλλαγή του μίγματος των τεχνολογιών ΑΠΕ, ακόμα και μετά την πρόσφατη μερική διόρθωση της στρέβλωσης που είχαν επισημάνει οι μελέτες του ΙΟΒΕ και των άλλων επιστημόνων, η στρέβλωση παραμένει . Συγκεκριμένα, το νέο έλλειμμα που δημιουργείται κάθε μήνα στον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ οφείλεται σε δύο παράγοντες:
α) σ’ αυτή τη στρέβλωση που εξακολουθεί να επιδοτεί ουσιαστικά το κόστος των προμηθευτών από τους πόρους του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε., και
β) στην αμοιβή της παραγωγής από φωτοβολταϊκά.
Η παραγωγή από αιολικά πάρκα και μικρά υδροηλεκτρικά επιδοτεί και μειώνει το πραγματικό έλλειμμα του Ειδικού Λογαριασμού.
6) Το σημαντικότερο όμως είναι ότι σχεδόν όλο το συσσωρευμένο έλλειμμα που υφίστατο κατά το τέλος του Αυγούστου 2013 στον Ειδικό Λογαριασμό του ΛΑΓΗΕ, οφείλεται στο γεγονός ότι επί πάρα πολλά χρόνια η χρηματική διαφορά των feed in tariffs από την ΟΤΣ οφειλόταν μόνο κατά 40% στις ΑΠΕ, ενώ το υπόλοιπο ήταν έλλειμμα που δημιουργείτο εξαιτίας των απίθανων στρεβλώσεων που προσδιόρισε και η μελέτη του ΙΟΒΕ. Αν η στρέβλωση αυτή είχε διορθωθεί έγκαιρα, τότε το σημερινό συσσωρευμένο έλλειμμα του Ειδικού Λογαριασμού θα ήταν μηδαμινό.


Αυτό που πρέπει να γίνει είναι το έλλειμμα αυτό να μετρηθεί ακριβώς και να επιστρέψει από αυτούς που το καρπώθηκαν στον ΛΑΓΗΕ.


Το συμπέρασμα από όλα τα ανωτέρω είναι ότι πριν από οποιοδήποτε μονομερές επαχθές μέτρο που θα κατανέμει άδικα τα βάρη του σημερινού ελλείμματος ανάμεσα στις ΑΠΕ, θα πρέπει να μετρηθούν και να ποσοτικοποιηθούν οι πραγματικές αιτίες τόσο του συσσωρευμένου ελλείμματος όσο και του νέου (κάθε μήνα) δημιουργούμενου ελλείμματος. Αν κάποιος από αυτούς που έχουν καρπωθεί το συσσωρευμένο έλλειμμα αδυνατεί να το επιστρέψει άμεσα, μπορεί να συζητήσει την σε βάθος χρόνου επιστροφή του».