1. Home
  2. Θεσμικοί
  3. φορείς
  4. ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ομολογιακό εν όψει…

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ομολογιακό εν όψει…

0

gek-ternaΣτην α’ επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, που πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου και που παρέστησαν 117 μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 59,017% επί του μετοχικού κεφαλαίου, πάρθηκαν αποφάσεις απαραίτητες για την υλοποίηση της συμφωνίας μεταξύ της εισηγμένης και της York Capital Management για την επένδυση ποσού 100 εκατ. ευρώ στον όμιλο, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από τις 4/11/2013.

Ειδικότερα, η Γ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 4.890.417,60 ευρώ με καταβολή μετρητών, με την έκδοση 8.579.680 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,57 ευρώ και τιμή διάθεσης 2,50 ευρώ η κάθε μία και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Η προκύπτουσα διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης συνολικού ύψους 16.558.782,40 ευρώ άγεται στον ειδικό λογαριασμό αποθεματικού «διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο».

Κατόπιν της ως άνω αύξησης το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται στο ποσό των 53.843.549,76 ευρώ και θα διαιρείται σε 94.462.368 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,57 ευρώ η κάθε μία.

Επιπλέον, η Γ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα την έκδοση ομολογιακού δανείου ποσού 68.300.000 ευρώ μερικώς μετατρέψιμου σε κοινές μετοχές της εταιρίας και μερικώς ανταλλάξιμου με μετοχές εκδόσεως της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ΑΒΕΤΕ κυριότητας της εταιρίας, με σκοπό: (α) την εν μέρει χρηματοδότηση (κατά 75%) γενικών εταιρικών αναγκών και (β) την εν μέρει χρηματοδότηση (κατά 25%) ανανεώσιμης ενέργειας.

Το ομολογιακό δάνειο θα έχει πενταετή διάρκεια και θα είναι έντοκο με επιτόκιο 2% σε ετήσια βάση 365 ημερών.

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα πρόωρης προπληρωμής για ποσό 25.000.000 ευρώ μετά των δεδουλευμένων τόκων του σε 15 μήνες από την έκδοση. Δεν παρέχονται εμπράγματες ασφάλειες υπέρ των ομολογιούχων. Οι ομολογίες είναι αμεταβίβαστες χωρίς τη συναίνεση της εταιρίας, εκτός και εάν πρόκειται για συνδεδεμένα με τους ομολογιούχους πρόσωπα.

Η μετατροπή και ανταλλαγή των ομολογιών σε μετοχές της εταιρίας και σε μετοχές εκδόσεως της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής, κυριότητας της εταιρίας, αντίστοιχα, θα γίνεται κατά τη διάρκεια του δανείου, σε χρόνο που θα επιλέγει ο ομολογιούχος και η τιμή μετατροπής θα συναρτάται από την αρχική τιμή μετατροπής (2,50 ευρώ ανά μετοχή), και το χρονικό διάστημα διακράτησης σε συνδυασμό με τις χρηματιστηριακές τιμές των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, αντίστοιχα όπως αυτές θα διαμορφωθούν κατά τον προηγούμενο της μετατροπής ή της ανταλλαγής, αντίστοιχα, μήνα.

Με την άσκηση του δικαιώματος μετατροπής των ομολογιών, κατά τα ανωτέρω, σε μετοχές της εταιρίας θα επέρχεται ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, οπότε και το Δ.Σ. της εταιρίας θα υποχρεούται μέχρι τη λήξη του επόμενου μηνός από την ημέρα άσκησης του δικαιώματος μετατροπής να διαπιστώσει την αύξηση και να αναπροσαρμόσει το περί κεφαλαίου άρθρο του καταστατικού, τηρώντας τις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Η Γ.Σ. ενέκρινε επίσης ομόφωνα την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων στην κάλυψη του δανείου, ούτως ώστε η διάθεση των ομολογιών του δανείου να γίνει κατά την έκδοσή τους με ιδιωτική κάλυψη από την εταιρεία York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg) S.a.r.l.

Τέλος, η Γ.Σ. ομόφωνα παρείχε την εξουσιοδότησή της προς το Δ.Σ.:

(α) να αποφασίσει και εξειδικεύσει με βάση τους ανωτέρω βασικούς όρους το περιεχόμενο των λοιπών όρων του Δανείου, καθορίζοντας κάθε σχετικό ειδικό θέμα και λεπτομέρεια, και να εκδώσει το πρόγραμμα ομολογιακού δανείου και

(β) να εξουσιοδοτήσει, σύμφωνα με της διατάξεις του καταστατικού της Εταιρείας, τα πρόσωπα που θα υπογράψουν όλα τα απαιτούμενα για την ολοκλήρωση της συναλλαγής έγγραφα.