1. Home
  2. Νέα
  3. Stock Options από τα ΕΛΠΕ
Stock Options από τα ΕΛΠΕ

Stock Options από τα ΕΛΠΕ

0

Τα ΕΛΠΕ ανακοινώνουν πως στο πλαίσιο της εφαρμογής του Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί μετοχών του Ομίλου όπως αυτό υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση με σχετική απόφαση της την 25.05.2005 και τροποποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της 19 Δεκεμβρίου 2013, τα στελέχη της Εταιρίας που είναι δικαιούχοι Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί μετοχών της Εταιρίας, καλούνται από 1 Νοεμβρίου 2013 έως 13 Ιανουαρίου 2014 να δηλώσουν στη Διοίκηση της Εταιρίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Πρόγραμμα, την πρόθεση τους να ασκήσουν μέρος η το σύνολο των δικαιωμάτων τους.


elpeΤο δικαίωμα άσκησης για την περίοδο αφορά σε δικαιώματα προαίρεσης που χορηγήθηκαν το 2009, και αφορά σε 1.704.716 νέες Κοινές Ανώνυμες μετοχές της Εταιρίας ονομαστικής αξίας 2,18 Ευρώ η καθεμία, οι οποίες θα προκύψουν από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, που θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την εξάσκηση των δικαιωμάτων.


Μετά την άσκηση από τους δικαιούχους των δικαιωμάτων προαίρεσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θα προβεί σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής και έκδοση νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ανάλογα με τον αριθμό δικαιωμάτων που θα έχουν ασκηθεί με τις ως άνω δηλώσεις και χωρίς δικαίωμα προτίμησης των υφισταμένων κατά την έκδοση μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.13 του Κ.Ν. 2190/1920. Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε οι μετοχές που αντιστοιχούν στα ασκηθέντα δικαιώματα να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.


Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 666.284.703,30 Ευρώ, διαιρούμενο σε 305.635.182 Κοινές Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,18 Ευρώ η καθεμία. Με βάση το Πρόγραμμα η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών έχει ορισθεί σε 7,62 Ευρώ ανά μετοχή.


Ο αριθμός των νέων μετοχών που τελικά θα εκδοθούν και θα ζητηθεί η εισαγωγή τους στο Χ.Α. εξαρτάται από τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες θα ασκηθεί το σχετικό δικαίωμα και θα καταβληθεί το αντίστοιχο ποσό.


tags: