1. Home
  2. Νέα
  3. Διαπραγμάτευση Νέων Μετοχών ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Διαπραγμάτευση Νέων Μετοχών ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Διαπραγμάτευση Νέων Μετοχών ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

0

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανακοινώνει ότι ξεκινά η νέα διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρείας.


gek_ternaΑναλυτικότερα:
1. Η Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της την 06/12/2013 αποφάσισε την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 4.890.417,60 €, με την έκδοση 8.579.680 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,57 €, με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών Μετόχων υπέρ του στρατηγικού επενδυτή «York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg) S.a.r.l.»


Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ανέρχεται σε 2,50 € η κάθε μία.


Κατόπιν της ως άνω αύξησης το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 53.843.549,76 ευρώ και διαιρείται σε 94.462.368 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,57 € η κάθε μία.


Η προκύπτουσα διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης, συνολικού ύψους 16.558.782,40 €, άγεται στον ειδικό λογαριασμό αποθεματικού «διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο».


Η ως άνω αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου πληροί τις διατάξεις της παρ. 2α του άρθρου 3 και 2α του άρθρου 4 του Ν.3401/2005 περί μη υποχρέωσης δημοσίευσης Ενημερωτικού Δελτίου.


2. Την 23/12/2013 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο η με αριθμ. Κ2 -7312 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με την οποία εγκρίθηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης.


3. Η Επιτροπή Εισαγωγών & Εταιρικών Πράξεων κατά την συνεδρίασή της στις 3/1/2014 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 8.579.680 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών.


4. Από την 8/1/2014 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση των 8.579.680 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, που προέκυψαν από την εν λόγω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Από την ίδια ημερομηνία, 8/1/2014, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ΄ αριθμ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του, όπως ισχύει.


5. Οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης στην μερίδα και στον λογαριασμό αξιών του μοναδικού Μετόχου στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ).