1. Home
  2. Νέα
  3. Αποτελέσματα Έργου Marinelive
Αποτελέσματα Έργου Marinelive

Αποτελέσματα Έργου Marinelive

0

Στο πλαίσιο του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου Marinelive, το οποίο διεξάγεται στις 12 και 13 Φεβρουαρίου στο Ξενοδοχείο Metropolitan Hotel Athens, η Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου παρουσίασε τα αποτελέσματα των δράσεων του έργου Marinelive (Marine Electrical Initiative).


eΚύριος στόχος του έργου, το οποίο βρίσκεται στο τελικό στάδιο εκπόνησης, είναι η δημιουργία ενός Κέντρου Αριστείας με αντικείμενο το Πλήρως Εξηλεκτρισμένο Πλοίο (All Electric Ship).


Η χρηματοδότηση του έργου, ύψους 1,94 εκατ. ευρώ, γίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την περίοδο 2010-2014, και συγκεκριμένα από το Πρόγραμμα «Ερευνητικό Δυναμικό (REGPOT)» του 7ου Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το εν λόγω πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της επιστημονικής αριστείας στις περιφέρειες σύγκλισης. Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι το Marinelive συμπεριλήφθηκε σε 13 έργα τα οποία προκρίθηκαν ανάμεσα σε 254 ερευνητικές προτάσεις από ολόκληρη την Ευρώπη. Συντονιστής του έργου είναι ο κ. Ιωάννης Προυσαλίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής του ΕΜΠ.


Η ιδέα του Πλήρως Εξηλεκτρισμένου Πλοίου έχει ήδη συμβάλει αποφασιστικά στον τομέα των πράσινων θαλάσσιων μεταφορών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Στο πλαίσιο του έργου, προωθείται η βασική αρχή της ηλεκτρικής πρόωσης, δηλαδή της κίνησης της έλικας από ηλεκτρικό κινητήρα, η οποία διευρύνεται με τον εξηλεκτρισμό όλων των διατάξεων κατανάλωσης ισχύος, όπως είναι οι αντλίες, οι συμπιεστές και τα συστήματα αυτοματισμού. Έτσι, εισάγονται σημαντικές βελτιώσεις στη λειτουργία του πλοίου, όπως είναι ο ακριβής έλεγχος της ταχύτητας και θέσης του και η εξοικονόμηση χώρου, ενώ εξασφαλίζονται χαμηλότερα επίπεδα εκπομπών θορύβου και αέριων ρύπων. Επιπλέον, και ιδιαίτερα σημαντικό, είναι ότι μειώνεται το κόστος κατασκευής του πλοίου.


Η σταδιακή αποδοχή της τεχνολογίας του Πλήρως Εξηλεκτρισμένου Πλοίου από την ελληνική και την ευρωπαϊκή ναυτιλία έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική βελτίωση του περιβαλλοντικού «αποτυπώματος» των θαλάσσιων μεταφορών, με παράλληλη αναβάθμιση του επιπέδου κατάρτισης του τεχνικού προσωπικού της ναυτιλίας.


Υπάρχει πλέον σημαντικός αριθμός ελληνόκτητων πλοίων με ηλεκτροπρόωση (και ακόμη μεγαλύτερος αριθμός υπό κατασκευή), ενώ είναι αυξημένο το ενδιαφέρον του κόσμου της ναυτιλίας πάνω σε εξειδικευμένα τεχνικά ζητήματα ναυτικής ηλεκτρολογίας, όπως αυτά καλλιεργούνται από το «Κέντρο Αριστείας MARINELIVE».


Το «Κέντρο Αριστείας MARINELIVE» πλέον αποτελείται από εταίρους (Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Ινστιτούτα, Βιομηχανίες και μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις) από το Ηνωμένο Βασίλειο (Converteam, UCL, L-3 Marine Systems UK), τη Γαλλία (DCNS, IFPEN), την Ελβετία (Wärtsilä, ETH-Zurich), τη Γερμανία (EXA Corporation), τη Νορβηγία και την Ιταλία, ενώ καλλιεργείται η συνεργασία με αντίστοιχους φορείς στις ΗΠΑ. Επιπλέον, στο πλαίσιο του Κέντρου Αριστείας έχουν αναπτυχθεί συνεργασίες με αρκετά Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Ιδρύματα όπως και εταιρικά σχήματα στην Ελλάδα.


Η σημαντική παρακαταθήκη του Πλήρως Εξηλεκτρισμένου Πλοίου επέτρεψε στην ερευνητική ομάδα του Marinelive να πετύχει τη χρηματοδότηση μιας σειράς νέων ερευνητικών έργων με αντικείμενα σχετιζόμενα με τις «πράσινες θαλάσσιες μεταφορές». Τα έργα αυτά, εν συνόψει, είναι τα εξής:
«ΔιερΕΥνηση Και Αντιμετώπιση προβλημάτων ποιότητας ηΛεκτρικής Ισχύος σε συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας πλοίΩΝ» (ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ), έργο διάρκειας 45 μηνών και προϋπολογισμού 600,000.00€. Το έργο χρηματοδοτείται από τα προγράμματα ΕΣΠΑ-ΘΑΛΗΣ του ΥΠΑΙΘ και στο πλαίσιο του μελετώνται σε βάθος προβλήματα ποιότητας ηλεκτρικής ισχύος που οφείλονται σε λειτουργία γεννητριών άξονα, πλευρικών προωστηρίων μηχανισμών, αζιμουθιακών προωστήριων μηχανισμών, καθώς και σε βραχυκυκλώματα και κεραυνοπληξίες. Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου είναι ο Αναπλ.Καθηγητής Ι. Προυσαλίδης, ενώ συμμετέχουν 45 ερευνητές από ΑΕΙ και ΤΕΙ της Ελλάδας, καθώς και ένας Επισκέπτης ερευνητής από τις ΗΠΑ.


«Τριβολογική Βελτιστοποίηση Προωστήριων Συστημάτων Πλοίων» (Tribological Optimization of Marine Propulsion Systems – TRIBO-MARINE), έργο διάρκειας 36 μηνών και προϋπολογισμού 275,000.00€. Το έργο, με χρηματοδότηση από τα προγράμματα ΕΣΠΑ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, αποσκοπεί στην ανάπτυξη υπολογιστικών εργαλείων και πειραματικών διατάξεων, και την εφαρμογή τους στον βέλτιστο σχεδιασμό τριβολογικών στοιχείων (έδρανα, ελατήρια) που χαρακτηρίζονται από μέγεθος και συνθήκες λειτουργίας που ενδιαφέρουν εφαρμογές της ναυτιλίας. Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου είναι ο Αναπλ. Καθηγητής Λ. Καϊκτσής.


«Πρωτοβουλία Συνεχούς Ρεύματος για Πλοία» (DC-Ship Initiative – “DC-Ship”), έργο διάρκειας 36 μηνών και προϋπολογισμού 175,000.00€. Το έργο χρηματοδοτείται από τα προγράμματα ΕΣΠΑ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. Αντικείμενό του είναι η τεχνικο-οικονομική διερεύνηση ανάπτυξης στα πλοία συστήματος διανομής ηλεκτρικής ενέργειας Συνεχούς Ρεύματος (ΣΡ), με σκοπό τις μειωμένες απώλειες και το μειωμένο κόστος λειτουργίας. Για τον σκοπό αυτόν, πέραν των θεωρητικών και υπολογιστικών μελετών, πρόκειται να αναπτυχθεί εξομοιωτής δικτύου ΣΡ μικρής κλίμακας, ως επέκταση ήδη υπάρχοντος δικτύου Εναλασσόμενου Ρεύματος (ΕΡ), με σκοπό τη συγκριτική αξιολόγηση των δύο συστημάτων. Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου είναι ο Αναπλ.Καθηγητής Ι. Προυσαλίδης.


«Experimental and Computational Tools for Combustion Optimization in Marine and Automotive Engines», διάρκειας 48 μηνών και προϋπολογισμού 3,846,000.00 €. Το έργο χρηματοδοτείται από τα προγράμματα Marie Curie της ΕΕ και αποσκοπεί στη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού δικτύου για την προαγωγή της υπολογιστικής και πειραματικής έρευνας σε εφαρμογές κινητήρων, τόσο στη ναυτιλία όσο και στην αυτοκινητοβιομηχανία. Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου είναι η Καθηγήτρια Μ. Φούντη, ενώ Υπεύθυνος της Ομάδας του Τομέα Ναυτικής Μηχανολογίας είναι ο Αναπλ. Καθ. Λ. Καϊκτσής. Το έργο περιλαμβάνει εκτενείς ερευνητικές δράσεις, κυρίως στο πλαίσιο της δραστηριότητας υποψηφίων διδακτόρων και μεταδιδακτορικών ερευνητών, αλλά και εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε σχετικά αντικείμενα.


«Optimization of Dual-Fuel Marine Engines using CFD and Evolutionary Algorithms», έργο διάρκειας 48 μηνών και προϋπολογισμού 120,000.00 €. Το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη υπολογιστικών μεθόδων και μοντέλων για την προσομοίωση και βελτιστοποίηση της λειτουργίας ναυτικών κινητήρων διπλού καυσίμου. Οι εν λόγω κινητήρες μπορούν να λειτουργήσουν, τόσο με παραδοσιακά ναυτιλιακά καύσιμα, όσο και με φυσικό αέριο, και για τον λόγο αυτόν κερδίζουν έδαφος στη ναυτιλία. Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου είναι ο Αναπλ.Καθηγητής Λ.Καϊκτσής.


«Fuel Consumption Reduction in Marine Power Systems through Innovative Energy Recovery Management» (ECOMARINE). Το έργο, διάρκειας 32 μηνών και προϋπολογισμού 2,000,000.00€, αποσκοπεί στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου σε εγκαταστάσεις πρόωσης πλοίου, με την ανάπτυξη μιας μεθόδου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από θερμότητα. Επιστημονικός Υπεύθυνος είναι ο Επίκουρος Καθηγητής του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Μ. Λούπης, ενώ Επιστημονικός Υπεύθυνος της Ομάδας του ΕΜΠ είναι ο Αναπλ. Καθ. Δ. Λυρίδης.


Κοινός στόχος όλων των παραπάνω ερευνητικών έργων είναι η επίτευξη βελτιστοποιημένων επιδόσεων των πλοίων μέσα από το συνδυασμό «μειωμένη κατανάλωση καυσίμου»-ελαττωμένες απώλειες – ανάκτηση χαμένης ενέργειας». Η εύκολα διαχειρίσιμη μορφή της ηλεκτρικής ενέργειας με τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα που προσφέρονται αποδεικνύεται το ιδανικό εργαλείο για το σκοπό αυτό. Ο ναυτιλιακός τομέας, που είναι ο πλέον ανταγωνιστικώς διεθνώς τομέας της Εθνικής Οικονομίας, έχει αρχίσει να δείχνει την εμπιστοσύνη του προς το Κέντρο Αριστείας MARINELIVE αξιοποιώντας τα ερευνητικά του αποτελέσματα.


Τέλος, ας σημειωθεί ότι το έργο MARINELIVE αξιολογήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως ένα από τα πλέον επιτυχημένα έργα REGPOT, λόγω της επιτυχημένης συνέργειας με έργα ΕΣΠΑ των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ.


Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τον ιστότοπο του έργου: www.marinelive.org ή να επικοινωνούν με τους:


Ιωάννη Προυσαλίδη, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΣΝΜΜ – ΕΜΠ, jprousal@naval.ntua.gr
Λάμπρο Καϊκτσή, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΣΝΜΜ – ΕΜΠ, kaiktsis@naval.ntua.gr