1. Home
  2. Αιολική
  3. ενέργεια
  4. Υπόμνημα ΕΛΕΤΑΕΝ προς ΥΠΕΚΑ
Υπόμνημα ΕΛΕΤΑΕΝ προς ΥΠΕΚΑ

Υπόμνημα ΕΛΕΤΑΕΝ προς ΥΠΕΚΑ

0

Υπόμνημα απέστειλε η ΕΛΕΤΑΕΝ προς το ΥΠΕΚΑ αναφορικά με τη συνάντηση για την πρόταση της Ε.Ε. «Κλίμα και Ενέργεια προς το 2030».


eletaen1Στο υπόμνημα αναφέρονται τα εξής: “Χαιρόμαστε για την έστω και καθυστερημένη πρωτοβουλία του ΥΠΕΚΑ να προκαλέσει αυτή τη συνάντηση για το κορυφαίας σημασίας ευρωπαϊκό ζήτημα των στόχων για το Κλίμα και την Ενέργεια για το 2030.


Η κατάληξη αυτής της συζήτησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα καθορίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την ευρωπαϊκή ενεργειακή, οικονομική και κλιματική πολιτική των επόμενων ετών, όσο κανένα άλλο θέμα.


Το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει στη παρούσα φάση την Προεδρία της Ε.Ε. της δίνει ευθύνες αλλά και ευκαιρίες.


Είναι ώρα για πολιτικές που θα κοιτάξουν μπροστά και όχι πίσω.
Είναι ώρα για πολιτικές που θα επενδύσουν σε αυτό που έρχεται και όχι σε αυτό που φεύγει.


Είναι ώρα για πολιτικές που θα στηρίζουν τις εγχώριες ανεξάντλητες πηγές ενέργειας σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.
Ελπίζουμε το Υπουργείο να εργαστεί σκληρά και δυναμικά για να πετύχει το καλύτερο δυνατό για την Ευρώπη και την Ελλάδα και είμαστε στη διάθεση του να στηρίξουμε κάθε προσπάθεια προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης των ζητημάτων αυτών επί τη βάσει των επιστημονικών ευρημάτων και των πραγματικών οικονομικών δεδομένων.


Και τα αμείλικτα επιστημονικά στοιχεία, όπως τόσο αναλυτικά και πειστικά παρουσίασε η Γ.Γ. κα Γιαννακοπούλου, δείχνουν την μια και μοναδική κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσει η κοινωνία για να αποφύγει τις χειρότερες κλιματικές αλλαγές, δηλαδή την επίτευξη μιας οικονομίας μηδενικού ή πολύ χαμηλού άνθρακα. Κι αυτό, για κάθε καλοπροαίρετο πολίτη και πολιτικό, μεταφράζεται στη μεγαλύτερη δυνατή ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.


Τα δε πραγματικά οικονομικά δεδομένα, τα οποία δομημένα παράθεσε ορθότατα ο Υπουργός κ. Μανιάτης, στηρίζονται στην αξιοποίηση εγχώριων πηγών ενέργειας για την ενίσχυση της ασφάλειας ενεργειακού σχεδιασμού, την εκμετάλλευση εγχώριων πηγών ενέργειας για την μεγιστοποίηση του οικονομικού οφέλους και τη μείωση ως και αποφυγή της οικονομικής αιμορραγίας σε τρίτες χώρες και για τη διατήρηση της ευρωπαϊκής πρωτοπορίας στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη συνεπαγόμενη τεχνολογική ανωτερότητα και εξαγωγική ηγεσία της Ευρώπης στον κλάδο των ΑΠΕ.


Συμπερασματικά για τους ανωτέρω και όχι μόνο λόγους, η Ευρώπη παρόλο που συμμετέχει μόνο κατά 11% στις παγκόσμιες εκπομπές Α.Φ.Θ. πρέπει να παραμείνει στην πρωτοπορία της μάχης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη μετάβαση σε κοινωνία χαμηλού άνθρακα, γιατί απλά αν αποτύχει σε αυτή η μάχη, δεν θα υπάρχει βιώσιμο μέλλον.
Οι θέσεις της ΕΛΕΤΑΕΝ αναλυτικά είναι οι ακόλουθες:


Α. ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΜΠΑΡΟΖΟ
Στην παρούσα χρονική στιγμή το ζήτημα των στόχων του 2030 για το Κλίμα και την Ενέργεια, έχει επισκιαστεί από την ανακοίνωση της απογοητευτικής πρότασης Μπαρόζο.
Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κλιματικό και Ενεργειακό πακέτο για το 2030 ουσιαστικά υπονομεύει την Ευρωπαϊκή πρωτοπορία και ηγεσία στην καινοτομία και τεχνολογία των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθώς και την προσπάθειά της για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
Σε αντίθεση με την πρόταση Μπαρόζο, αυτό που απαιτείται για να μπορέσει η αιολική ενέργεια να συνεχίσει να παρέχει φθηνή ηλεκτρική ενέργεια, μαζί με πράσινη οικονομική ανάπτυξη, θέσεις εργασίας και ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού, είναι ένα σταθερό, μακροπρόθεσμο θεσμικό πλαίσιο για το 2030, υποστηριζόμενο από φιλόδοξους και δεσμευτικούς στόχους Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.).
Η ανακοίνωση της Επιτροπής είναι το αποτέλεσμα μιας πολιτικής απόφασης από τον Πρόεδρο Μπαρόζο, που βρίσκεται σε πλήρη αντίφαση με τα αποτελέσματα των μοντέλων και μελετών της ίδιας της Επιτροπής, τα οποία υποστηρίζουν υψηλότερα επίπεδα διείσδυσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενεργειακής αποδοτικότητας και εξοικονόμησης ενέργειας.
Η ανακοίνωση δεν λαμβάνει υπόψη την πολιτική πραγματικότητα στα άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: την πολύ ισχυρή τοποθέτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπέρ των 3 ​​δεσμευτικών στόχων (40 % μείωση των αερίων θερμοκηπίου, 30 % ΑΠΕ και 40 % EE ) καθώς και την αύξηση της στήριξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Συμβούλιο Επιτρόπων.
Η πρόταση Μπαρόζο συνιστά μια αποτυχία της Επιτροπής :


γιατί το 27 % ΑΠΕ, είναι πέρα από ουσιαστικά ασήμαντος και «μη – στόχος»
Το σενάριο αναφοράς, υποθέτοντας ότι δεν υπάρχουν πρόσθετες πολιτικές πέραν του 2020, οδηγεί σε 24,4 % διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας το 2030, παρά τις εξαιρετικά συντηρητικές παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη του κόστους επένδυσης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και πολύ αισιόδοξες παραδοχές για την πυρηνική ενέργεια και το CCS(Carbon Capture & Storage).
Ο καθορισμός ενός στόχου μείωσης αερίων του θερμοκηπίου κατά 40 %, σύμφωνα με την εκτίμηση της ίδιας της Επιτροπής, θα οδηγήσει σε 26,5 % διείσδυση των ΑΠΕ το 2030. Δεδομένου, λοιπόν, ότι ο στόχος 40% μείωση των αερίων του θερμοκηπίου εμπεριέχεται στην πρόταση Μπαρόζο, το 27 % στόχος Α.Π.Ε. δεν έχει κανένα νόημα και καμία επίπτωση και αποτελεί εμπαιγμό.


γιατί η Επιτροπή με την πρόταση της αγνοεί τη δική της εκτίμηση
Η μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων της Επιτροπής δείχνει ότι σενάρια για το 2030 με στόχο ΑΠΕ υψηλότερο από το 30 %, παρέχουν σημαντικά περισσότερα οικονομικά οφέλη από τα σενάρια με μοναδικό στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και συγκεκριμένα:
568.000 περισσότερες θέσεις εργασίας
260 € δισ. περισσότερα εξοικονόμηση εισαγωγών ορυκτών καυσίμων, με στόχο 30 % για τις ΑΠΕ
360 € δισ. περισσότερα εξοικονόμηση εισαγωγών ορυκτών καυσίμων, με στόχο 35 % για τις ΑΠΕ
Παρόμοιες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας (€ 179/MWh κατά μέσο όρο με μόνο στόχο εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για το 2030, και € 178/MWh με 30 % στόχο ΑΠΕ )
Παρόμοιο συνολικό κόστος του συστήματος ενέργειας και μάλιστα σχεδόν ταυτόσημο αν ληφθεί υπόψη το κόστος ρύπανσης στα σενάρια που περιλαμβάνουν στόχους ΑΠΕ
Μικρότερη τιμή διοξειδίου του άνθρακα (ευεργετική για τη βαριά βιομηχανία).


γιατί είναι ανεφάρμοστη η Διακυβέρνηση της πρότασης Μπαρόζο
Η πρόταση δεν είναι λειτουργική και αποτελεί κλασσικό παράδειγμα αναποτελεσματικότητας. Δεν είναι λογικό ο στόχος 27% για τις ΑΠΕ το 2030 να ονομάζεται δεσμευτικός σε επίπεδο Ευρώπης και να μη συνοδεύεται από δεσμευτικούς εθνικούς στόχους, αφού έτσι καθίσταται πρακτικά αδύνατος ο έλεγχος και ο καταλογισμός ευθύνης στα κράτη μέλη για την μη επίτευξή του.
Η πολιτική ενός δεσμευτικού στόχου σε επίπεδο Ε.Ε., είναι σε προφανή αντίφαση με την προτεινόμενη «εκ των κάτω» προσέγγιση, όπου δηλαδή τα κράτη μέλη θα δίνουν… υποσχέσεις. Τυχόν μηχανισμοί που θα εξασφαλίζουν το δεσμευτικό χαρακτήρα του στόχου σε επίπεδο Ε.Ε., θα είναι σε αντίθεση με την προτεινόμενη προσέγγιση.
Εκ των πραγμάτων, η προσέγγιση αυτή, ισοδυναμεί με επαναπατρισμό της ενεργειακής πολιτικής στα κράτη μέλη και που ταυτόχρονα είναι σε αντίθεση με την αρχή ενός δεσμευτικού μόνο σε επίπεδο Ε.Ε. στόχου.
Υπονομεύει τις προσπάθειες του παρελθόντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόσο στο επίπεδο της κλιματικής πολιτικής όσο και της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς ενέργειας. Μόλις 5 χρόνια μετά τη συμφωνία στο πακέτο για το κλίμα και την ενέργεια και δύο χρόνια μετά την ενεργειακό οδικό χάρτη, η Επιτροπή του κ. Μπαρόζο φαίνεται να έχει ξεχάσει τα οφέλη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Ένα τέτοιο σύστημα θα βλάψει ανεπανόρθωτα την εμπιστοσύνη των επενδυτών γιατί δεν παρέχει τη σταθερότητα του επενδυτικού πλαισίου και τους όγκους που απαιτούνται για τη βιομηχανία, ώστε να συνεχίσει να επενδύει για να μειωθεί περαιτέρω το κόστος.


Είναι προφανές επομένως, σε κάθε λογικό και καλοπροαίρετο ευρωπαίο πολίτη ότι η πρόταση της Επιτροπής είναι κατώτερη των απαιτήσεων των καιρών και των προσδοκιών των λαών της Ευρώπης.


Β. Η πρόταση της Ελλάδος στο Συμβούλιο Υπουργών και Αρχηγών Κρατών το Μάρτιο
Όπως προέκυψε και από τις εισηγήσεις του Υπουργού κ. Μανιάτη και της Γ.Γ. κας Γιαννακοπούλου, η ευρωπαϊκή πορεία προς την οικονομία χαμηλού άνθρακα υπαγορεύει μονοδιάστατα την ανάπτυξη Α.Π.Ε. και την εντατικοποίηση μέτρων ΕΞ.Ε.(Εξοικονόμηση Ενέργειας) και Ε.Α.(Ενεργειακή Αποδοτικότητα) και φυσικά τη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου.
Επομένως η συνέχιση της Ευρωπαϊκής πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια υπαγορεύει τρείς φιλόδοξους και δεσμευτικούς στόχους:
Για τις Α.Π.Ε.
Για την ΕΞ.Ε. και Ε.Α.
Για την μείωση των εκπομπών των Α.Φ.Θ.
Ο στόχος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 30-35 % και κυρίως πα πρέπει να είναι δεσμευτικός για την Ε.Ε. αλλά και για τα κράτη μέλη. Επίσης με την μετά το 2020 νομοθεσία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα πρέπει να παρέχεται μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη, μέσω μεγαλύτερης οικονομικής συνεργασίας και μιας πιο ευρωπαϊκής (κοινής) προσέγγισης σχετικά με τους μηχανισμούς υποστήριξης των ΑΠΕ.


Η Ελλάδα ως κράτος μέλος της Ε.Ε. έχει ξεκάθαρο συμφέρον από μια φιλόδοξη πολιτική προώθησης των Α.Π.Ε. και Εξοικονόμησης Ενέργειας, γιατί ως κράτος:
θα αναπτύξει τις εγχώριες ανεξάντλητες ενεργειακές της πηγές,
θα ενισχύσει την ασφάλεια ενεργειακού σχεδιασμού της χώρας
θα επιτύχει οικονομική ανάπτυξη και
θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας ιδιαίτερα στην περιφέρεια.
θα πετύχει μείωση της τιμής του διοξειδίου του άνθρακα γιατί αυτό είναι ο αποδοτικότερος τρόπος για να το πετύχει αυτό.


Η Ελλάδα ως προεδρεύουσα της ΕΕ έχει ξεκάθαρο συμφέρον από μια φιλόδοξη πολιτική προώθησης των ΑΠΕ και Εξοικονόμησης Ενέργειας, γιατί:
η πλειοψηφία των Ευρωπαίων πολιτών είναι θετική προς τη συνέχιση της πολιτικής αυτής για το Κλίμα και την Ενέργεια
η πλειοψηφία των κρατών μελών είναι είτε υπέρ ή ουδέτερη προς το πακέτο των τριών δεσμευτικών στόχων συμπεριλαμβανόμενων των φιλόδοξων και δεσμευτικών στόχων ΑΠΕ (συνημμένος χάρτης της EWEA)
η επιτυχία της Ελληνικής Κυβέρνησης να κλείσει θετικά αυτό το θέμα, θα συμβάλλει στη βελτίωση της εικόνας της στα μάτια των πολιτών της Ε.Ε. και των διεθνών αγορών
η επιτυχία της μπορεί να της φέρει παράλληλα οφέλη στο πεδίο των διαπραγματεύσεων


Ως χώρα είμαστε τυχεροί γιατί οι Α.Π.Ε. αποτελούν το ανεξάντλητο εθνικό ενεργειακό μας πόρο. Οι Α.Π.Ε. έχουν προσφέρει και συνεχίζουν να προσφέρουν στην Ελλάδα.
Ενδεικτικά:
Έχουν ήδη δημιουργήσει χιλιάδες θέσεις εργασίες και τοπική ανάπτυξη στην ελληνική περιφέρεια.
Θωρακίζουν την οικονομία από το ρίσκο των διακυμάνσεων των διεθνών τιμών των ορυκτών καυσίμων
Εξοικονομούν κάθε έτος πολύτιμους εθνικούς πόρους από την μείωση των εισαγωγών
Συμβάλλουν στην ενεργειακή ανεξαρτησία που είναι στοιχείο της εθνικής ανεξαρτησίας
Ειδικά τα αιολικά πάρκα προσφέρουν επιπλέον σημαντικούς πόρους, ως ποσοστό των εσόδων τους, στην τοπική κοινωνία και τροφοδοτούν την οικονομία και την ανάπτυξη με φθηνή ηλεκτρική ενέργεια.


Η Ελληνική Προεδρία πρέπει να προωθήσει τον δεσμευτικό στόχο των Α.Π.Ε. και μέσω αυτή της πολιτικής επιτυχίας θα πρέπει να επιδιώξει να αντλήσει κονδύλια για την δημιουργία υποδομών και ανάπτυξη νέων καινοτόμων τομέων.
Ενδεικτικά:
για επέκταση και ενίσχυση των δικτύων και για νησιώτικες διασυνδέσεις που είναι απαραίτητες για την μεγαλύτερη διείσδυση των Α.Π.Ε.,
για ανάπτυξη υποδομών αποθήκευσης ενέργειας, υποδομών ηλεκτροκίνησης και υποδομών έξυπνης διαχείρισης ενέργειας που είναι απαραίτητες για την μεγάλη διείσδυση Α.Π.Ε.,
για την προώθηση της έρευνας και καινοτομίας σε τομείς αιχμής για τις Α.Π.Ε. στην Ελλάδα, όπως για παράδειγμα είναι η τεχνολογία των πλωτών ανεμογεννητριών.


Η ΕΛΕΤΑΕΝ παραμένει στη διάθεση σας για περαιτέρω διευκρινίσεις και συνεργασία για την επίτευξη του εθνικού αυτού στόχου.