Home Νέα Νέες Περιβαλλοντικές συμφωνίες στην Ε.Ε.
Νέες Περιβαλλοντικές συμφωνίες στην Ε.Ε.

Νέες Περιβαλλοντικές συμφωνίες στην Ε.Ε.

0
0

Η Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ολοκλήρωσε δύο νέες συμφωνίες σε θέματα περιβάλλοντος.


europeΗ πρώτη αφορά στην έγκριση του Κανονισμούγια την πρόληψη και τη διαχείριση της εισαγωγής και εξάπλωσης των ξενικών χωροκατακτητικών ειδών. Ο νέος Κανονισμός θεσπίζει κανόνες πρόληψης, ελαχιστοποίησης και άμβλυνσης των αρνητικών επιπτώσεων από την εισαγωγή και εξάπλωση -εκούσια και ακούσια- των ξενικών χωροκατακτητικών ειδών στη βιοποικιλότητα και στις σχετικές υπηρεσίες οικοσυστημάτων, καθώς και των επιπτώσεων σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο.


Για το σκοπό αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υιοθετήσει έως το τέλος του 2015 ανοιχτό (χωρίς περιορισμό στον αριθμό των ειδών) κατάλογο ξενικών χωροκατακτητικών ειδών που απαιτούν ανάληψη δράσης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα πρέπει να επικαιροποιείται και να επανεξετάζεται σε τακτική βάση, κάθε έξι χρόνια. Ο κατάλογος αυτός αφορά αποκλειστικά σε είδη που δεν είναι αυτόχθονα στην Ε.Ε.και σε αυτόν εντάσσονται κατά προτεραιότητα είδη τα οποία δεν είναι ήδη εγκατεστημένα στην Ε.Ε. ή όσα από τα ήδη εγκατεστημένα είδη έχουν τις πλέον σημαντικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και στην οικονομία.


Τα είδη που βρίσκονται στον κατάλογο δεν μπορούν να εισάγονται στην Ε.Ε., να συντηρούνται, να εκτρέφονται, να μεταφέρονται προς, από ή εντός της Ένωσης, να διατίθενται στην αγορά, να εκτρέφονται ή απελευθερώνονται στο περιβάλλον.
Ο κανονισμός θεσπίζει επίσης ένα σύστημα παρακολούθησης για την έγκαιρη ανίχνευση και μέτρα για την ταχεία εξάλειψη τους όταν αυτά βρίσκονται σε αρχικό στάδιο εισβολής. Επιπλέον, τα κράτη-μέλη οφείλουν να καταστρώνουν σχέδια δράσης, να λαμβάνουν διαχειριστικά μέτρα για την εξάλειψή τους ή τον περιορισμό της εξάπλωσής τους και να προβλέπουν κυρώσεις, εάν ο κανονισμός δεν εφαρμόζεται σωστά. Ο κανονισμός προβλέπει επίσης ένα σύστημα αδειών για τον καθορισμό ορισμένων δραστηριοτήτων με βάση τα χωροκατακτητικά ξένα είδη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αξιολογήσει την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού μέχρι την 1η Ιουνίου το 2021.


Ο νέος κανονισμός καλύπτει επίσης τόσο τα ξενικά χωροκατακτητικά είδη περιφερειακού ενδιαφέροντος (που ενδιαφέρουν μια ομάδα χωρών και όχι το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης) όσο και αυτά που αποτελούν πρόβλημα για μια μόνο χώρα. Αυτό επιτρέπει στα κράτη-μέλη να προσδιορίσουν, από το εθνικό κατάλογο των χωροκατακτητικών ξένων ειδών του κράτους-μέλους, είδη αυτόχθονα ή μη στην Ένωση που απαιτούν ενισχυμένη περιφερειακή συνεργασία και η οποία, μετά από σχετική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περιλαμβάνει υποχρεωτική λήψη μέτρων περιορισμού της εξάπλωσής τους.


Η τυπική υιοθέτηση του νέου Κανονισμού αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα μέσα Μαϊου.
Ο υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,Γιάννης Μανιάτης, σχετικά με το θέμα δήλωσε: «Η Ελληνική Προεδρία εργάστηκε με ένα αποτελεσματικό και γρήγορο τρόπο, για να ολοκληρώσει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα τις διαπραγματεύσεις για έναν πολύπλοκο και αμφιλεγόμενο νέο κανονισμό που αφορά στα ξενικά χωροκατακτητικά είδη. Για πρώτη φορά, έχουμε ένα νομικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση των απειλών που προέρχονται από ξενικά χωροκατακτητικά είδη που αποτελούν μία από τις κύριες αιτίες απώλειας της βιοποικιλότητας και υπολογίζεται ότι κοστίζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τουλάχιστον 12 δισ. ευρώ ετησίως».


Η δεύτερη συμφωνία αφορά στην έγκριση του Κανονισμού που τροποποιεί τον Κανονισμό 525/2013 σχετικά με την τεχνική εφαρμογή του Πρωτοκόλλου του Κιότο. Ο νέος Κανονισμός ορίζει κανόνες που εξασφαλίζουν την τεχνική εφαρμογή του Πρωτοκόλλου του Κιότο στην Ε.Ε. για τη 2η δεσμευτική περίοδο 2013-2020. Οι κανόνες αυτοί είναι αναγκαίοι για την αποτελεσματική λειτουργία της από κοινού εκπλήρωσης των δεσμεύσεων από πλευράς Ε.Ε., των κρατών-μελών και της Ισλανδίας και την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.