1. Home
  2. Ηλιακή
  3. ενέργεια
  4. ΣΠΕΦ: Σχόλια επί του ν/σ ΑΠΕ
ΣΠΕΦ: Σχόλια επί του ν/σ ΑΠΕ

ΣΠΕΦ: Σχόλια επί του ν/σ ΑΠΕ

0

Σε συνέχεια της δημοσιοποίησης του πολυνομοσχεδίου και της Παραγράφου ΙΓ που αφορά τις ΑΠΕ και τα Φ/Β, ως γενικό σχόλιο θα θέλαμε καταρχήν να τονίσουμε πως με το παρόν νομοθέτημα θίγονται υπέρμετρα, ως συνήθως, οι «αστικές» μικρομεσαίες επιχειρήσεις και παραμένουν συγκριτικά στο απυρόβλητο οι γνωστοί θύλακες λαϊκισμού που αφορούν τα αφορολόγητα οικιακά Φ/Β αλλά και τα αγροτικά και μάλιστα χωρίς καμία απολύτως τεκμηρίωση.


SPEF_Logo_orangeΜας προκαλεί επίσης εντύπωση η παντελής απουσία αναφοράς προς τις δανείστριες τράπεζες και ως προς την απτή συμμετοχή τους στο κούρεμα. Ως προς την ρευστότητα και τις πληρωμές των παραγωγών δεν υπάρχει καμία αναφορά και εξασφάλιση, ενώ ολόκληρη η αγορά αναμένει την εκπλήρωση της δέσμευσης του κου Yφυπουργού ΠΕΚΑ από 12/2/14 για ανυπερθέτως αποπληρωμή της παραγωγής Ιουλίου – Αυγούστου ’13 μέχρι το τέλος του τρέχοντος μήνα (τέλος Μαρτίου).


Αναλυτικότερα:
1. Ο εσωτερικός βαθμός απόδοσης (Project IRR) των επαγγελματικών Φ/Β εν γένει εναρμονίζεται και συγκλίνει στο 13,5% ανάμεσα στα διαφορετικά 3μηνα και τις επιμέρους υποκατηγορίες ισχύος για όλα τα έργα. Εξαίρεση αποτελούν τα παλαιότερα πάρκα χωρίς αναπτυξιακό που παρότι δεν κουρεύονται διατηρούν χαμηλότερο Project IRR (5% – 13,5% αναλόγως 3μήνου). Το ίδιο ισχύει και για κάποια παλαιά πάρκα με αναπτυξιακό που το Project IRR τους διαμορφώνεται από 9% – 13,5%. Αιτία του φαινομένου η προφανής μη παροχή αυξήσεων στις ταρίφες που ήδη ισχύουν, αλλά και οι συμβολικές έστω περικοπές που αδικαιολόγητα όμως επιβάλλονται σε κάποιες από αυτές τις κατηγορίες έργων.


2. Το μεσοσταθμικό κούρεμα που υφίστανται τα επαγγελματικά Φ/Β αυξάνεται στο 33,2% από 30,3% που ήταν στην προηγούμενη έκδοση του ν/σ. Ζητούμε το κούρεμα να επιστρέψει τουλάχιστον στο μεσοσταθμικό 30% αναλογικά και παραμετροποιημένα σύμφωνα με το Σενάριο 2, Πίνακας 11 της τεχνικής μας Έκθεσης από 10/3/14 (Project IRR ~14,5%).


3. Αντίθετα ο εσωτερικός βαθμός απόδοσης των οικιακών Φ/Β (Project IRR) αυξήθηκε περίπου στο 20% από 16% στην προηγούμενη εκδοχή, ενώ το μεσοσταθμικό τους κούρεμα μειώθηκε στο 18,5% από 27% που ήταν πριν. Σημειωτέον πως τα οικιακά Φ/Β δεν έχουν καταβάλει τίποτα μέχρι σήμερα σε Εισφορές αλλά και εξαιρούνται προκλητικά της άπαξ διαγραφής οφειλών. Ζητούμε λοιπόν να συμμετάσχουν με άπαξ διαγραφή μελλοντικών απολαβών τους εντός του 2014 αφού δεν μπορούν να εκδώσουν πιστωτικό για το 2013.


4. Ίδια εικόνα προνομιακής διακριτής μεταχείρισης και στα αγροτικά Φ/Β όπου η παρεχόμενη αύξηση του 15% στις ταρίφες μειώνει το κούρεμα της «κατηγορίας» στο 23% αυξάνοντας παράλληλα το Project IRR της στο 16,5%. Ζητούμε να καταργηθεί η προσαύξηση.


5. Σε επίπεδο ποσού εξοικονόμησης από τα Φ/Β συνολικά σε ετήσια βάση, αυτό ανέρχεται περίπου στα 457 εκατ. ευρώ από 453 εκατ. ευρώ πριν. Καθίσταται λοιπόν προφανές πως τα «δωράκια» στα οικιακά και αγροτικά Φ/Β καλούνται προκλητικά να τα πληρώνουν οι υπόλοιποι επαγγελματίες παραγωγοί. Καλούμε το ΥΠΕΚΑ να άρει άμεσα την διακριτή αυτή μεταχείριση ευθυγραμμίζοντας πλήρως τις περικοπές βάσει των εσωτερικών βαθμών απόδοσης σε όλους.


6. Δεν παρέχεται η 5ετής παράταση σε όρους νέας «κλειδωμένης» ταρίφας. Καλούμε το ΥΠΕΚΑ να αναθεωρήσει, άλλως ως έσχατη λύση να παρέχει περισσότερα χρόνια παράτασης στην χαμηλή έστω τιμή των 80 ευρώ/MWh.


7. Συνεχίζει να απαλείφεται η τιμαριθμική αναπροσαρμογή στο 25% του ΔΤΚ για τα Φ/Β. Ζητούμε λόγω του επιβαλλόμενου κουρέματος να υιοθετηθεί θετική αναπροσαρμογή στο 25% του ΔΤΚ δηλαδή μόνον αυξητικά για θετικό ΔΤΚ και μηδενική για αρνητικό, όπως ισχύει για όλες τις υπόλοιπες ΑΠΕ (άρθρο 7, ν. 4203/2013) και που δεν καταργείται. Από την στιγμή που οι αποδόσεις Project IRR των Φ/Β συγκλίνουν με των υπολοίπων τεχνολογιών ΑΠΕ, δεν υφίσταται κανένας λόγος διαφοροποίησης στην επιμέρους μεταχείριση τους.


8. Η παραμετροποίηση της άπαξ διαγραφής χρέους μέσω πιστωτικού σημειώματος είναι ελλιπής και ιδιαίτερα επαχθής. Όπως αναφέρθηκε στην τεχνική μας έκθεση από 10/3/14 κατά την περίοδο ισχύος της εισφοράς του ν. 4093, πολλές επενδύσεις (κυρίως οι παλαιότερες και μέχρι το 2011) κατέβαλαν μέσω της οριζόντιας αυτής εισφοράς απείρως μεγαλύτερα ποσά των αναλογικών που τους αντιστοιχούσαν και που προσδιορίζονται τώρα στο παρόν ν/σ. Έτσι έχουν λαμβάνειν επιστροφές συνυπολογισμένων μάλιστα ακόμη και των όποιων ποσών γλύτωσαν για όσο διάστημα λειτούργησαν χωρίς εισφορά. Επειδή ωστόσο οι επιστροφές αυτές δεν τους αποδίδονται στο παρόν ν/σ, αφού ακόμη και τα Project IRR τους παραμένουν μικρότερα του μέσου 13,5%, ο μόνος τρόπος είναι να τους πιστωθούν τουλάχιστον στην επιβαλλόμενη διαγραφή χρέους. Συνοπτικά και με βάση την αναλυτική μας μελέτη η άπαξ διαγραφή επί του τζίρου του 2013 οφείλει να τροποποιηθεί ως εξής:


– Για πάρκα που συνδέθηκαν μέχρι 31/12/09 πιστωτικό 10% επί του τζίρου 2013.
– Για πάρκα που συνδέθηκαν από 1/1/10 έως 31/12/11 πιστωτικό 27% επί του τζίρου 2013
– Για πάρκα που συνδέθηκαν από 1/1/12 έως 31/12/12 πιστωτικό 35% επί του τζίρου 2013
– Για πάρκα που συνδέθηκαν από 1/1/13 έως 31/12/13 πιστωτικό 37,5% επί του τζίρου 2013


Το κόστος των ανωτέρω μειώσεων στις άπαξ διαγραφές χρέους ανέρχεται σε μόλις 42 εκατ. ευρώ ως προς το ν/σ. Συγκρινόμενο με το 1,5 δις ετήσιων πληρωμών του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, το εκτιμούμε αμελητέο και εύκολο να καλυφθεί από τους πόρους τροφοδοσίας του. Άλλωστε όπως ειπώθηκε και στην παράγραφο 3, αρκεί άπαξ διαγραφή οφειλών στα οικιακά για το 2014 περίπου 17% για να καλυφθεί εξ’ ολοκλήρου το ποσό αυτό.


9. Ζητούμε με την κατάθεση του πιστωτικού σημειώματος να προβλέπεται η άμεση εξόφληση του παραμένοντος υπολοίπου προς τον παραγωγό. Ο ΛΑΓΗΕ / ΔΕΔΔΗΕ να υποχρεώνεται από το Νόμο να εκδώσει το ενημερωτικό σημείωμα για το πιστωτικό εντός 15 ημερών από την ψήφιση του, ώστε να μην οδηγηθεί ο κλάδος σε υπαίτια στάση πληρωμών λόγω της κωλυσιεργίας τους.


10. Ζητούμε την επιβολή πλαφόν 50% στις ετήσιες τοκοχρεωλυτικές υποχρεώσεις των θιγόμενων επιχειρήσεων προς τις δανείστριες τράπεζες ως προς τον ετήσιο τζίρο τους. Έτσι θα αναγκαστούν τα πιστωτικά ιδρύματα να παράσχουν εμπράκτως διευκολύνσεις (παρατάσεις δανείων και εκπτώσεις επιτοκίων) στους παραγωγούς.


11. Ζητούμε κατ΄ εξαίρεση να προβλέπεται η δυνατότητα συμψηφισμού οφειλόμενου ΦΠΑ με τον ΛΑΓΗΕ και τον ΔΕΔΔΗΕ επειδή δεν ανήκουν στα πρόσωπα της Γενικής Κυβέρνησης, οπότε και αποκλείονται των ευεργετικών διατάξεων του ν/σ περί συμψηφισμών.


12. Ζητούμε προσωρινά να απαλλαγούν ο ΛΑΓΗΕ και ο ΔΕΔΔΗΕ από την υποχρέωση να ζητούν φορολογική ενημερότητα για 6 μήνες από την ψήφιση του νόμου από τους παραγωγούς, ώστε να μην υπάρξει ασφυξία των δεύτερων και μέχρι να αποκατασταθούν οι πληρωμές και το νέο καθεστώς τιμών (οριστικής κατάταξης τους σε Με η Χωρίς Επιδότηση ταρίφες σύμφωνα και με τη 4μηνη περίοδο που προβλέπεται για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής των στοιχείων στον Λειτουργό).


13. Η ισχύς που θα εγκαθίσταται μέσω της αυτοπαραγωγής (Net-metering) να συμπεριλαμβάνεται στο πλαφόν των 200 MW νέων Φ/Β κατ’ έτος μέχρι το 2020. Όπως έχουμε επισημάνει το net-metering δεν διαφέρει σε τίποτα ως προς τον κορεσμό και την ηλεκτροπαραγωγική υπερδυναμικότητα που προκαλεί και διανύουμε. Επίσης προτείνουμε πλαφόν ισχύος στις εγκαταστάσεις αυτές έως 10 kWp.


14. Ζητείται η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος υποκαταστήματος για τα Φ/Β πάρκα. Τα υποκαταστήματα αυτά εξ’ ορισμού δεν φοροδιαφεύγουν οπότε το οριζόντιο αυτό χαράτσι δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Αντίθετα συνιστά σημαντική επιβάρυνση ιδιαιτέρως για τα πάρκα των 20 kWp.


15. Ζητούμε να καταργηθεί η υποχρέωση διπλοασφάλισης στον ΟΑΕΕ