1. Home
  2. Νέα
  3. Τι προβλέπει το επικαιροποιημένο Μνημόνιο για την αγορά ενέργειας
Τι προβλέπει το επικαιροποιημένο Μνημόνιο για την αγορά ενέργειας

Τι προβλέπει το επικαιροποιημένο Μνημόνιο για την αγορά ενέργειας

0

Το επικαιροποιημένο μνημόνιο θέτει αυστηρά χρονοδιαγράμματα στις μεταρρυθμίσεις για την εξυγίανση και την ενίσχυση του ανταγωνισμού στις αγορές ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου και ΑΠΕ.


admieΜάλιστα, δίνει ιδιαίτερο βάρος στο θέμα «ρευστότητα», καλώντας τις ελληνικές αρχές να διασφαλίσουν τη χρηματοοικονομική βιωσιμότητα του συστήματος αναλαμβάνοντας τις παρακάτω δεσμεύσεις:
• Να μηδενίσουν το έλλειμμα των ΑΠΕ μέχρι το τέλος του 2014 (ανέρχεται σήμερα σε 1,3 δισ. ευρώ) και να αναπροσαρμόζουν τα τιμολόγια κάθε έξι μήνες με τρόπο που να διασφαλίζουν ότι το σύστημα δεν θα έχει ελλείμματα για τους επόμενους 14 μήνες.
• Να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα του λογαριασμού ΑΠΕ και μετά το 2014 με νομοθεσία που θα πρέπει να εισαγάγουν έως τον Μάρτιο του 2014 (πέρασε με το πολυνομοσχέδιο).
• Να διασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρξει περαιτέρω συσσώρευση χρεών του δημόσιου τομέα προς τη ΔΕΗ και να τηρηθεί η οδηγία περί αποπληρωμής οφειλών του Δημοσίου σε διάστημα 30 ημερών. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς τη ΔΕΗ ανέρχονται σε περίπου 165 εκατ. ευρώ και το υπουργείο Οικονομικών προωθεί ήδη ρύθμιση για την αποπληρωμή του 50% αυτών μέσα στον Απρίλιο.
• Με στόχο την εκκαθάριση όλων των υφιστάμενων χρεών έως το τέλος του 2014, ΡΑΕ, ΛΑΓΗΕ, ΑΔΜΗΕ θα πρέπει να κάνουν λεπτομερή καταγραφή του συνολικού ακαθάριστου χρέους όλων όσοι συμμετέχουν στην αγορά ενέργειας σε μηνιαία βάση, η οποία θα γνωστοποιείται στην τρόικα. Βάσει αυτής το ΥΠΕΚΑ θα προωθήσει μέσω ενδιάμεσων την εκκαθάριση των χρεών βασιζόμενη σε μια δίκαιη κατανομή.


Επιπλέον, στον τομέα της αγοράς ηλεκτρισμού, πέραν της κατάθεσης του νομοσχεδίου για τη Μικρή ΔΕΗ, το επικαιροποιημένο Μνημόνιο δεσμεύει τις ελληνικές Αρχές για την κατάργηση των ΑΔΙ (Αποδεικτικά Διαθεσιμότητας Ισχύος) και την αναπροσαρμογή τους με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία μέχρι το Σεπτέμβριο του 2014, την κατάργηση του μηχανισμού ανάκτησης μεταβλητού κόστους των μονάδων φυσικού αερίου μέχρι τον Μάιο του 2014, καθώς επίσης και την εισαγωγή δημοπρασιών ισχύος (ΝΟΜΕ), επίσης μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2014.


Όσον αφορά τώρα, στην ενίσχυση του ανταγωνισμού στην αγορά φυσικού αερίου, οι ελληνικές Αρχές θα πρέπει:
• Μέχρι τον Ιούνιο του 2014 να έχουν θεσμοθετήσει τον διαχωρισμό δραστηριοτήτων στις ΕΠΑ (διανομή και εμπορία), έτσι ώστε να προχωρήσουν σε αυτό έως το τέλος του 2014 και να λειτουργήσουν με τη νέα μορφή από τον Ιανουάριο του 2015. Με τον τρόπο αυτό καταργείται το μονοπώλιο στην αγορά λιανικής αερίου, που οι ΕΠΑ διατηρούν μέσω συμβάσεων μακροχρόνιας διάρκειας με το ελληνικό Δημόσιο. Η μετάβαση στο νέο μοντέλο γίνεται σε συνεργασία και με τους μετόχους των τριών ΕΠΑ.
• H Eπιτροπή Ανταγωνισμού θα αναθεωρήσει τον Ιούνιο του 2014 την απόφαση που είχε λάβει το 2012, υποχρεώνοντας τη ΔΕΠΑ σε λήψη μέτρων για την ενίσχυση του ανταγωνισμού, με βάση τις παραπάνω αλλαγές.
• Βελτίωση του κανονισμού για τη βελτίωση της πρόσβασης τρίτων στον σταθμό αποθήκευσης LNG (Ρεβυθούσας) καθώς και περαιτέρω ανάπτυξη της νομοθεσίας για την αποθήκευση αερίου.
• Σχέδιο επέκτασης της χρήσης φυσικού αερίου στα νοικοκυριά ως μέσου θέρμανσης με δυνατότητα χρήσης κεφαλαίων από τα διαρθρωτικά ταμεία. Το σχέδιο μπορεί να συνοδευθεί με μια ουδέτερη δημοσιονομικά μείωση των φόρων που επιβαρύνουν το φυσικό αέριο. Η δέσμευση αυτή, σύμφωνα με κύκλους του ΥΠΕΚΑ, θέτει για πρώτη φορά τη βάση της συζήτησης για μείωση των ΕΦΚ, κάτι που θεωρείται επιτυχία της ελληνικής πλευράς.


Στον τομέα της αγοράς καυσίμων, δεσμεύει την ελληνική πλευρά για τη σύσταση ανεξάρτητου μη κερδοσκοπικού φορέα αποθήκευσης αποθεμάτων καυσίμων. Εως τον Ιούνιο του 2014 θα πρέπει να έχει συμφωνηθεί με την τρόικα το σχετικό νομοσχέδιο με προοπτική έγκρισης τον Σεπτέμβριο του 2014 και εφαρμογή τον Δεκέμβριο του 2014. Την 1η Ιανουαρίου 2015 θα πρέπει να λειτουργεί ως ανεξάρτητη εταιρεία.


• Θα πρέπει να προσαρμοστεί η νομοθεσία για να επιτρέπει στα εθνικά συστήματα διανομής να χρησιμοποιούν αποθηκευτικούς χώρους για αποθέματα άλλων ευρωπαϊκών χωρών.
• Μέσα σε ένα μήνα από τη λειτουργία του νέου φορέα, η ελάχιστη διάρκεια των συμβολαίων ενός έτους που χρησιμοποιούνται από τα τρίτα μέρη δεν θα είναι πια αποτελεσματική (Ιανουάριος 2015).
• Να άρει τους ρυθμιστικούς περιορισμούς στη χονδρική αγορά, λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
• Να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση συστημάτων εισροών-εκροών σε όλα τα πρατήρια μέχρι τον Αύγουστο του 2014.