Home Νέα Ανακοίνωση Γενικής Συνέλευσης της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής
Ανακοίνωση Γενικής Συνέλευσης της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής

Ανακοίνωση Γενικής Συνέλευσης της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής

0
0

Την Τετάρτη 29 Απριλίου 2014 ορίστηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής, στην οποία μεταξύ άλλων θα συζητηθούν η διανομή μερίσματος και η επιστροφή μετρητών στους μετόχους.


terna1Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι μέτοχοι καλούνται για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2013, και των επ΄ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
2. Έγκριση της από το Διοικητικό Συμβούλιο προτεινόμενης διάθεσης κερδών, διανομής μερίσματος και των αμοιβών των Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2013.
3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε σχετική ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για την χρήση 2013.
4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή Λογιστή, Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2014 και καθορισμός αμοιβής τους.
5. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με επιστροφή μετρητών στους Μετόχους με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής. Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού.
6. Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ2190/20, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Έγκριση συμμετοχής Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση άλλων Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία.
8. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών κατά το άρθρο 23α του ΚΝ2190/20.
9. Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος.


Σημειώνεται πως σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν α΄ επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση θα συνέλθει την 12η Μαΐου 2014.