Home Ηλιακή ενέργεια Επιστολή ΣΠΕΦ για τις πληρωμές ΛΑΓΗΕ
Επιστολή ΣΠΕΦ για τις πληρωμές ΛΑΓΗΕ

Επιστολή ΣΠΕΦ για τις πληρωμές ΛΑΓΗΕ

0
0

Τις προτάσεις του αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα των επόμενων πληρωμών του ΛΑΓΗΕ αλλά και για τα πιστωτικά τιμολόγια παραθέτει ο ΣΠΕΦ σε επιστολή του προς το ΥΠΕΚΑ, τον ΛΑΓΗΕ και τον ΔΕΔΔΗΕ.


SPEF_Logo_orangeΣτην επιστολή του ο σύνδεσμος αναφέρει:
«Αξιότιμοι κε Υφυπουργέ, κε Γενικέ, κοι Πρόεδροι
Σε συνέχεια της δημοσίευσης του ν. 4254/2014 την 7/4/14 (ΦΕΚ Α 85) και της έκδοσης των προβλεπόμενων ενημερωτικών σημειωμάτων της Υποπαραγράφου ΙΓ3 από ΛΑΓΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ για τα Πιστωτικά Τιμολόγια των παραγωγών ΑΠΕ, καταρχήν εκτιμούμε πως μέχρι το πέρας της 2μηνης προθεσμίας που θέτει ο νόμος (δηλαδή την 7/6/14) για την κατάθεση αλλά και καταχώρηση τους στο σύστημα (πρόκειται για περίπου 15.000 παραστατικά), οι πληρωμές προς τους παραγωγούς θα συνεχίσουν συμμέτρως απρόσκοπτα και χωρίς περαιτέρω αύξηση των υπερημεριών, αφού ο λογαριασμός σε συνέχεια και των μέτρων που ελήφθησαν βαίνει ισχυρά πλεονασματικός σε τρέχοντες όρους, ώστε να μηδενιστεί το συσσωρευμένο έλλειμμα του στο τέλος του 2014.


Αυτό σύμφωνα και με τον υφιστάμενο ρυθμό πληρωμών (τώρα πληρώνεται ο Αύγουστος ’13) ευλόγως μεταφράζεται πως καταρχήν η αποπληρωμή των μηνών παραγωγής Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου ’13 θα συντελεστεί μέχρι την 7/6/14.


Κατόπιν του οροσήμου της 7/6/14 τα κατατεθειμένα Πιστωτικά Τιμολόγια των παραγωγών θα πρέπει ταυτόχρονα να συμψηφιστούν με τα περαιτέρω οφειλόμενα προς αυτούς ποσά, διασφαλίζοντας ωστόσο δύο ακρογωνιαίες προϋποθέσεις γι’ αυτούς, όπως:
• Την τήρηση του σύμμετρου χαρακτήρα των πληρωμών προς τους παραγωγούς Πανελλαδικά, όπως άλλωστε προβλέπεται παγίως και στον ν. 4001/2011.
• Την διασφάλιση ότι παραγωγοί με μεγάλο ποσοστό παροχής έκπτωσης στο Πιστωτικό δεν θα βιώσουν ανάσχεση της ροής πληρωμών.


Για τους λόγους αυτούς εκτιμούμε πως χρειάζεται άμεσος προγραμματισμός και συντονισμός της Διοίκησης τόσο ως προς την συγκέντρωση και διοχέτευση των απαιτούμενων κονδυλίων, αλλά και προς αποφυγή αποσπασματικών «πρωτοβουλιών» που θα διαρρήξουν τις ανωτέρω βασικές αρχές.


Συγκεκριμένα προτείνουμε:
• Η πρώτη πληρωμή μετά τις 7/6/14 οφείλει να αποσβέσει πλήρως και το δυσμενέστερο σενάριο Πιστωτικού. Δηλαδή παραγωγοί με διαγραφή χρέους μέσω Πιστωτικού 37,5% δεν θα πρέπει να πάψουν να έχουν ροή πληρωμών, αλλά να δουν και αυτοί κάποια χρήματα στους λογαριασμούς τους από την πρώτη κιόλας πληρωμή αυτή. Χρονικά αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να καλυφθεί σε μία πληρωμή, περίοδος αποπληρωμής παραγωγής από Νοέμβριο ’13 έως και Μάρτιο ’14, αφού το μέγεθος του Πιστωτικού θα αποσβέσει γι’ αυτούς μέχρι και μέρος των οφειλών για παραγωγή Μαρτίου ’14.
• Ταυτόχρονα οι υπόλοιποι παραγωγοί ΑΠΕ που έχουν μικρότερα ποσοστά έκπτωσης στα Πιστωτικά τους θα πρέπει να πληρωθούν επίσης συμμέτρως ως προς τους ανωτέρω, δηλαδή μέχρι και την παραγωγή Μαρτίου 14, ώστε να διατηρηθεί το σύμμετρο καθεστώς πληρωμών από τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ Πανελλαδικά.»


Ο ΣΠΕΦ στην επιστολή του προσθέτει:
«Ο προτεινόμενος προγραμματισμός αυτός, εκτιμούμε παράλληλα πως αποτελεί μονόδρομο ελάχιστης προστασίας των παραγωγών και στο τραπεζικό «μέτωπο», όπου και δεν υπήρξε τίποτα απτό στο νομοθέτημα.


Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας το ποσό που θα απαιτηθεί από τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ για την υλοποίηση του ανωτέρω σχεδιασμού και συγκεκριμένα της κάλυψης των αναγκών για την πρώτη πληρωμή μετά την 7/6/14 ώστε αυτή να αποπληρώσει συμμέτρως περίοδο παραγωγής από Νοέμβριο ’13 έως και Μάρτιο ’14 με ταυτόχρονη απόσβεση των υποβληθέντων Πιστωτικών τιμολογίων είναι περίπου 200 εκατ. ευρώ.


Συντελεσθέντων των ανωτέρω μέχρι τέλος Ιουνίου 2014, η υπερημερία αποπληρωμής στο εξής των παραγωγών ΑΠΕ θα έχει περιοριστεί στις 30 ημέρες.
Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες σας, αφού η παρούσα συγκυρία αναχρηματοδότησης της ΔΕΗ διευκολύνει την αποπληρωμή των οφειλομένων ποσών για ΕΤΜΕΑΡ που για μήνες εκκρεμούν.
Για τον ΣΠΕΦ με εκτίμηση,


Στέλιος Λουμάκης – Πρόεδρος
Όλγα Αγγελοπούλου – Γεν. Γραμματέας»