Home Ηλιακή ενέργεια Σε δικαστικές κινήσεις η “Στέγη” μετά το Πάσχα
Σε δικαστικές κινήσεις η “Στέγη” μετά το Πάσχα

Σε δικαστικές κινήσεις η “Στέγη” μετά το Πάσχα

0
0

Οι αποφάσεις που ελήφθησαν κατά τη 2η Γενική Συνέλευση των μελών του Πανελληνίου Συνδέσμου Παραγωγών Επενδυτών Μελετητών Κατασκευαστών οικιακών κτιριακών φωτοβολταϊκών «ΣΤΕΓΗ».


EU_PVSECΣτην ανακοίνωση της «ΣΤΕΓΗΣ» σημειώνονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:


ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Αφού διαβάστηκαν όλες οι επιστολές των νομικών γραφείων από όλη την χώρα αποφασίστηκε η νομική κάλυψη του συνδέσμου μας από το έγκριτο δικηγορικό γραφείο εξειδικευμένο στο ενεργειακό δίκαιο ΜΙΧΕΛΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑΚΗ REINHARTD (Επικοινωνία Διεύθυνση: Σίνα 23, 106 80, Αθήνα, Τηλ: 210 3634417, 2103390308 ,Fax: 210 3636791 Ιστοσελίδα : http://www.mstr-law.gr e-mail: info@mstr-law.gr)


Μετά από τηλεδιάσκεψη που είχαμε στην γενική μας συνέλευση με τον Κο Μιχελή και αφού απαντήθηκαν όλα τα ερωτήματα των μελών μας αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η νομική μας εκπροσώπηση από τον εν λόγω δικηγορικό γραφείο. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και τα υπόλοιπα νομικά έγκριτα γραφεία που μας απέστειλαν τις προσφορές τους ΜΕΤΑΞΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ , ΡΟΓΓΑΣ.


Ο Σύνδεσμος με ονομαστική αναφορά των μελών του (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, δ/νση κατοικίας και εγκατάστασης του Φ/Β, αρ. παροχής, ημερομηνία σύμβασης συμψηφισμού και σύμβασης προμήθειας), τα οποία πρέπει να ταυτίζονται με το συμβαλλόμενο με τη ΔΕΗ Α.Ε. μέρος, σε κάθε σύμβαση συμψηφισμού, άλλως αναφέροντας το συμβαλλόμενο με τη ΔΕΗ Α.Ε. μέρος, θα αποστείλουμε εξώδικες δηλώσεις προς την αντισυμβαλλόμενη ΔΕΗ Α.Ε., δηλώνοντας ότι διαφωνούμε με τις ρυθμίσεις του νέου νόμου, οι οποίες είναι αντισυνταγματικές και αντικείμενες στο κοινοτικό δίκαιο και την ΕΣΔΑ, ότι δεν αποδέχονται τυχόν γενόμενη μείωση στην συμβατικά καθορισμένη τιμή της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και ότι τα μέλη μας θα διεκδικήσουν δικαστικά αποζημίωση για οποιαδήποτε τέτοια μείωση.


Ο ΣΎΝΔΕΣΜΟΣ μας αποφάσισε πως δεν απαιτείται, κατά την άποψή μας, η αποστολή ατομικής εξώδικης δήλωσης εκ μέρος εκάστου κυρίου οικιακού Φ/Β σταθμού, γεγονός που θα δημιουργούσε υψηλά κόστη χωρίς σπουδαίο λόγο. Θα ήταν επαρκές και σκόπιμο κατά την άποψή μας να αποσταλούν εξώδικες δηλώσεις ανά 100 μέλη του Συνδέσμου μας.
Αναμένουμε, ως εκ τούτου, από τα μέλη του Συνδέσμου , να μας αποστείλουν ηλεκτρονικά τα αναλυτικά.


Ως προτεινόμενη ημερομηνία αποστολής της εξώδικης δήλωσης προκρίνουμε το χρονικό διάστημα μεταξύ 1-15 Μαΐου 2014 εφόσον έχουμε μαζέψει τους φακέλους και τα στοιχεία των μελών μας .


Οι νομικοί μας εκπρόσωποι ΜΙΧΕΛΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑΚΗ REINHARTD θα αναλάβουν της σύνταξη και επίδοση των εξωδίκων δηλώσεων και η οικονομική συμβολή αποτιμάται με αμοιβή ποσού 300€ πλέον ΦΠΑ και πλέον εξόδων επίδοσης, ανά εξώδικη δήλωση (των 100 μελών), άπαντα προκαταβαλλόμενα κατά την έναρξη της συνεργασίας μας με την νομική εταιρεία οπότε καλούμε τα μέλη μας άμεσα να μας αποστείλουν στο e-mail του συνδέσμου τα παραπάνω στοιχεία και να καταθέσουν στον τραπεζικό μας λογαριασμό το αναλογούν ποσό.


Οι νομικοί μας εκπρόσωποι ΜΙΧΕΛΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑΚΗ REINHARTD θα αναλάβουν επίσης τη διεκδίκηση της ζημίας που υφίστανται οι κύριοι των οικιακών Φ/Β συστημάτων από την εφαρμογή των αντισυνταγματικών διατάξεων του Ν. 4254/2014 με τις οποίες μειώνεται η συμβατικά συμφωνημένη τιμή πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς επίσης και από την συνακόλουθη προσβολή της προσωπικότητάς τους, μετά την έκδοση ενός εκκαθαριστικού λογαριασμού (τετραμήνου) της ΔΕΗ Α.Ε. Κατά την άποψή μας, σκόπιμο είναι οι αγωγές ενώπιον των αστικών δικαστηρίων να ασκηθούν από τα μέλη σύμφωνα με την ομαδοποίηση που έχει γίνει προηγουμένως στις εξώδικες δηλώσεις (ανά 100 μέλη). Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να μας αποσταλεί ανάλυση της ζημίας εκάστου μέλους, καθώς και όλα τα σχετικά έγγραφα που θα ανακοινωθούν την Τρίτη 22/4/2014.


Η αμοιβή του νομικού γραφείου ΜΙΧΕΛΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑΚΗ REINHARTD για τη σύνταξη, κατάθεση και συζήτηση κάθε αγωγής, υπολογίζεται στο ποσό των 3.000€ πλέον ΦΠΑ, πλέον δικαστικών εξόδων. Σε περίπτωση άσκησης και συζήτησης έφεσης (ανά 100 μέλη), η αμοιβή θα ανέλθει περίπου στο ποσό των 3.000€, ενώ σε περίπτωση συζήτησης έφεσης που ασκήθηκε από τη ΔΕΗ Α.Ε., η αμοιβή υπολογίζεται στα 2.000€. Επειδή τα ζητήματα από την εφαρμογή του νέου νόμου στην περίπτωση των κυρίων οικιακών Φ/Β συστημάτων είναι ακόμα υπό διερεύνηση, θα ακολουθήσει στο άμεσο μέλλον εξειδίκευσή τους.


Οι νομικοί μας εκπρόσωποι ΜΙΧΕΛΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑΚΗ REINHARTD θα αναλάβουν επίσης, αυτοτελώς ή και σε συνεργασία με άλλες εξειδικευμένες δικηγορικές εταιρείες, τη σύνταξη και υποβολή καταγγελίας στα αρμόδια όργανα της ΕΕ, καθώς και σε όποια άλλη εθνική ή ευρωπαϊκή αρχή κριθεί αρμόδια. Στην περίπτωση αυτή, η αμοιβή θα συμφωνείται ανά υπόθεση.
Για να γίνουν κατανοητά όλα συγκεντρωτικά ξανά λέμε πως ο σύνδεσμος μας θα καταθέσει μαζικά εξώδικα ανά 100 άτομα και αγωγές για μέλη του συνδέσμου μας με κόστος 3€ ανά εξώδικο και 30€ ανά αγωγή για κάθε οικιακό παραγωγό ( ανά 100 οικιακούς παραγωγούς ) με ένα από τα πιο έγκριτα νομικά γραφεία της χώρας σε ενεργειακό δίκαιο .


ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Ο Σύνδεσμος μας αποφάσισε να κάνει μια επιτροπή ασφαλιστική αποτελούμενη από τους Κους Δράμαλη , Κοτανίδη, Καρακάρα, Ποπετσίδη οι οποίοι θα διερευνήσουν όλα τα θέματα που αφορούν την ασφάλιση των οικιακών κτιριακών φωτοβολταϊκών έναντι των ασφαλιστικών εταιρειών και σε συνεργασία με εταιρείες θα προσπαθήσουμε να θωρακίσουμε τα μέλη μας από τους πιθανούς τωρινούς και μελλοντικούς κινδύνους που υπάρχουν ( μιας και οι περισσότεροι οικιακοί παραγωγοί και μέλη μας έχουν μια απλή ασφάλεια πυρός για την οικιακή τους στέγη που δεν τους διασφαλίζει) με την μια αποζημίωση από ασφαλιστικές εταιρείες για διαφόρους λόγους την θωράκιση όσων οι εταιρείες πάνελ έχουν κλείσει ή χρεοκοπήσει αλλά και την κάθε περίπτωση μέλους μας να υπάρχει η νομική και ασφαλιστική του βοήθεια από τον σύνδεσμο και τα μέλη μας.


Ήδη ξεκίνησε η πρώτη μας διερεύνηση λοιπόν του ασφαλιστικού ζητήματος με τον Κο Τσολακίδη και θα ακολουθήσει εμπεριστατωμένη έρευνα από τον Κο Καρακάρα ιδρυτικό μέλος μας και ασφαλιστικό σύμβουλο για τις πιθανές λύσεις και από την επιτροπή συνολικά και θα έχουμε παρουσίαση αποτελεσμάτων του θέματος στην επόμενη γενική μας συνέλευση που θα γίνει στα γραφεία μας στην Αθήνα σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί σύντομα.


ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Σε αναμονή ανακοινώσεων από το ΥΠΕΚΑ για τις διαβουλεύσεις με τις Τράπεζες υλοποιούμε μια τραπεζική επιτροπή με τους Κους Δράμαλη , Κοτανίδη, Μινάκη που θα διερευνήσουν μαζί με οικονομολόγους τις προθέσεις των Τραπεζών και θα προστατέψουν τα μέλη μας με τα νέα δεδομένα. Ήδη θα ανατεθεί σε μέλος της επιτροπής η επαφή με την ηγεσία των ελληνικών Τραπεζών για να δούμε τις προθέσεις τους μετά το New deal και θα ανακοινώσουμε σύντομα μέτρα προστασίας μας νομικά και τεχνικά μετά τις επαφές και συναντήσεις μας και από την επιτροπή συνολικά και θα έχουμε παρουσίαση αποτελεσμάτων του θέματος στην επόμενη γενική μας συνέλευση που θα γίνει στα γραφεία μας στην Αθήνα σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί σύντομα.


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Ήδη ο σύνδεσμος μας έχει υλοποιήσει και τεχνική επιτροπή αποτελούμενη από τους Κους Δράμαλη , Κοτανίδη , Ποπετσίδη και προτείνει στα μέλη του αποκλειστικά συνεργεία και κατασκευαστές με πιστοποίηση ISO ή PVTRIN για την κατασκευή ή την συντήρηση των φ/β στέγης τους και τον εξαμηνιαίο έλεγχο και συντήρηση της εγκατάστασης τους από εξειδικευμένους τεχνικούς για να μην έχουν και πρόβλημα με την ασφαλιστική τους εταιρεία σε περίπτωση βλάβης διότι θα ζητηθούν και τα φύλλα ελέγχου και βιβλία συντήρησης τους από τον πραγματογνώμονα της ασφαλιστικής και καλό είναι όλα τα μέλη μας αλλά και συνολικά οι οικιακοί και κτιριακοί παραγωγοί να είναι προετοιμασμένοι.


Στα πλαίσια συνεργασίας μας με πιστοποιημένους οργανισμούς μας απέστειλε και ο Κος Θεοχάρης Τσούτσος επικεφαλής του ευρωπαικού προγράμματος πιστοποίησης PV TRIN στην Ελλάδα επιστολή του και τον ευχαριστούμε θερμά.


ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Ο σύνδεσμος μας επίσης αποφάσισε κατά πλειοψηφία την μείωση της τιμής εγγραφής στον σύνδεσμο στα 10€ για όλα τα νέα μέλη μας ( οι παλιοί που πλήρωσαν 50€ εγγραφή μέλους αποφασίστηκε να έχουν καλύψει συνδρομές πενταετίας για να υπάρχει ισοτιμία σε όλους ) χρήματα που θα καλύψουν τα έξοδα του συνδέσμου και λειτουργίας γραφείων εξόδων κίνησης ιστοσελίδας και όχι των νομικών ή άλλων ενεργειών μας μελλοντικά που θα δημιουργείται πάντα νέο ταμείο για κάθε κίνηση.


Την μείωση την κάναμε για να διευκολυνθούν όσα μέλη θέλουν να εγγραφούν στον νόμιμα εκλεγμένο σύνδεσμο μας με καταστατικό υπογεγραμμένο και πρακτικό ίδρυσης κατατεθειμένο στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης , αλλά τα 50€ ήταν αρκετά υψηλό ποσό για αυτούς και με ευαισθησία και αντιλαμβανόμενοι τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες αποδεχθήκαμε μείωση στα 10€ ανά μέλος.


Επίσης αποφασίσαμε την εισροή εσόδων μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας μας από εταιρείες που θα ήθελαν να διαφημίσουν την εταιρεία τους ή τα προϊόντα τους στα μέλη μας με διαφημιστικό banner στην αρχική σελίδα μας και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έρχονται σε επαφή με τον σύνδεσμο στα τηλ 2310 473992 και το e-mail του συνδέσμου info@oikiakistegi.gr για να ξεκινήσουν την προβολή τους στα μέλη μας και την ιστοσελίδα του συνδέσμου μας www.oikiakistegi.gr.


Ο σύνδεσμος μας θέλουμε να ενημερώσουμε πως αριθμεί ήδη εκατοντάδες μέλη συνεχίζουμε με σοβαρότητα εγκυρότητα και νομιμοποίηση όλες τις ενέργειες μας ,τα μέλη μας κοντά μας θα βρουν την σοβαρή και άμεση αντιμετώπιση σε όλα τα προβλήματα τους ,δεν κάνουμε κανένα αποκλεισμό ούτε διαχωρισμό παραγωγών μελετητών κατασκευαστών αισθανόμαστε και είμαστε μια ομάδα που συνεργάζεται για το καλό όλων των ασχολούμενων με τα οικιακά κτιριακά φωτοβολταϊκά, δεν εγγράφουμε δωρεάν κανένα γατί δεν θέλουμε να είμαστε περιστασιακοί αλλά όσοι εγγράφονται μέλη μας συνειδητά να γνωρίζουν τον σκοπό μας και να εγγράφονται με αντίτιμο και συνειδητά , δεν μιλάμε για χιλιάδες εγγραφές ούτε χρησιμοποιούμε επικοινωνιακά πυροτεχνήματα αλλά με σχεδιασμό οργάνωση και συνέπεια προχωράμε σε κάθε βήμα μας σε νομικό, ασφαλιστικό ,τραπεζικό ,τεχνικό σχεδιασμό μας και καλούμε όλους τους οικιακούς , κτιριακούς παραγωγούς επενδυτές μελετητές μηχανικούς σύμβουλους κατασκευαστές εταιρείες να εγγραφούν στον σύνδεσμο μας μαζικά για να μπορέσουμε όλοι μας με την δύναμη του συνόλου να έχουμε αποτελέσματα.


Πρώτο μας βήμα και άμεση ενέργεια η νομική μας ενέργεια η αποστολή εξώδικου και αγωγής μετά το Πάσχα θα ανέβει στην ιστοσελίδα μας αντίστοιχη φόρμα συμπλήρωσης στοιχείων για όλα τα μέλη μας.


tags: