Home Νέα Έκθεση αξιολόγησης της Κομισιόν για την ελληνική αγορά
Έκθεση αξιολόγησης της Κομισιόν για την ελληνική αγορά

Έκθεση αξιολόγησης της Κομισιόν για την ελληνική αγορά

0
0

Την ανάγκη διαρθρωτικών αλλαγών στην ελληνική ενεργειακή αγορά τονίζει ειδική έκθεση αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.


EΣτην έκθεση αυτή υπογραμμίζεται ότι οι ρυθμίσεις αυτές θα έχουν μετρήσιμο αντίκτυπο, ενδεχομένως σημαντικά μεγαλύτερο από εκείνο που προβλέπεται από άλλες μεταρρυθμίσεις στις αγορές προϊόντων.


Το υψηλό κόστος ενέργειας αποδίδεται από την έκθεση στο δυσανάλογο υψηλό κόστος των εισαγωγών (πετρελαίου και φυσικού αερίου), αλλά και σε σημαντικές στρεβλώσεις στις αγορές. Με έμφαση σημειώνει η Έκθεση ότι η αγορά φυσικού αερίου παραμένει εντελώς κλειστή και η δομή της δεν διασφαλίζει τη δυνατότητα των καταναλωτών να καρπωθούν τα οφέλη από την μείωση των τιμών εισαγωγής. Χαρακτηριστικά γίνεται αναφορά στις υψηλές τιμές που κατέβαλε η Ελλάδα το 2013 για φυσικό αέριο (467 δολάρια ανά χίλια κυβικά μέτρα έναντι μέσου ευρωπαϊκού όρου 393 δολάρια τα χίλια κυβικά μέτρα) και στην μείωση της τάξης του 15% που πέτυχε μετά τη πρόσφατη συμφωνία με τη Gazprom, θέτοντας ερωτήματα για την δυνατότητα μετακύλισης αυτής στους καταναλωτές λόγω της άκαμπτης δομής της αγοράς.


Η έκθεση επισημαίνει επίσης ότι είναι η μονοπωλιακή δομή της αγοράς που εμποδίζει επενδύσεις σε δίκτυα και το γεγονός ότι στην Ελλάδα παραμένουν ως κυρίαρχα καύσιμα για τη θέρμανση το πετρέλαιο (56%) και το ξύλο (20%), με τη χρήση του φυσικού αερίου να περιορίζεται μόλις στο 8% παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει 18 ολόκληρα χρόνια από την εισαγωγή του στη χώρα. Όπως υπογραμμίζει η έκθεση η κυβέρνηση θα πρέπει να έχει υιοθετήσει νομοθεσία για το άνοιγμα της λιανικής αγοράς το συντομότερο δυνατό έτσι ώστε από 1ης Οκτωβρίου του 2014 το σύνολο βιομηχανικών πελατών να μπορούν να επιλέξουν προμηθευτή και από 1ης Ιουλίου του 2015 το σύνολο των καταναλωτών φυσικού αερίου.


Στην αγορά ηλεκτρισμού η Κομισιόν μέσω της ανωτέρω Έκθεσης διαπιστώνει ότι ναι μεν έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές ως προς την ενίσχυση του ανταγωνισμού αλλά επισημαίνει την σωρεία των στρεβλώσεων που εξακολουθούν να υπάρχουν. Πιο συγκεκριμένα η Έκθεση αναφέρεται στο κείμενο του μνημονίου που υπέγραψε η Κυβέρνηση, στον ενεργειακό τομέα αναλαμβάνοντας την υποχρέωση για τα εξής:


(α) Μέχρι την 1η Ιουλίου 2014 η ΔΕΗ θα πρέπει να έχει αναθεωρήσει τη δομή των τιμολογίων της ώστε να αντανακλούν το πραγματικό κόστος και με αποφυγή σταυροειδών επιδοτήσεων (κάποια τιμολόγια να είναι πιο υψηλά και να επιδοτούν άλλα που δεν διατηρούνται χαμηλά). Η ΡΑΕ παρακολουθεί την αναθεώρηση των τιμολογίων της ΔΕΗ , διασφαλίζοντας ότι δεν κάνει κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της ενώ τα τιμολόγια θα αναθεωρούνται ανά τετράμηνο.


(β) Εντός Μαΐου 2014 η ΡΑΕ θα πρέπει να επαναπροσδιορίσει το κόστος Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας –ΥΚΩ, το οποίο θα πρέπει να επικυρωθεί με νόμο τον Ιούνιο του 2014.


(γ)Ακολούθως εντός του Ιουνίου 2014 η κυβέρνηση θα πρέπει να εξοφλήσει όλες τις καθυστερημένες οφειλές της προς τη ΔΕΗ, ώστε να συμβάλλει στη βελτίωση της ρευστότητας της αγοράς. Επόσης η κυβέρνηση θα πρέπει να εγγυηθεί ότι οι δημόσιοι φορείς εφεξής δεν θα δημιουργήσουν νέες οφειλές προς τη ΔΕΗ.


(δ) Μέχρι το τέλος Μαΐου 2014, η ΡΑΕ θα πρέπει σε συνεργασία με τον ΑΔΜΗΕ να παρουσιάσει το σχέδιο για τις διακοπτόμενες συμβάσεις παροχής ηλεκτρικής ενέργειας( ενδιαφέρει τις ενεργοβόρες βιομηχανίες). Ο σχετικός μηχανισμός θα πρέπει να έχει τεθεί σε εφαρμογή μέχρι την 1η Ιουλίου 2014.


(ε) Εντός του Ιούνιου 2014 θα πρέπει επίσης να έχει νομοθετηθεί η δυνατότητα χονδρικής πώλησης ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας μέσω δημοπρασιών (τύπου ΝΟΜΕ). Η τιμή εκκίνησης (αναφοράς) για τις δημοπρασίες , θα προκύψει μετά από διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ η έναρξη τους ορίζεται για την 1η Σεπτεμβρίου 2014.


(στ)Τέλος εντός του Μαΐου 2014 η κυβέρνηση σε συνεργασία με τη ΡΑΕ και τους διαχειριστές της αγοράς θα πρέπει να ορίσουν τον οδικό χάρτη για τη μετάβαση της αγοράς από το σημερινό μοντέλο του υποχρεωτικού pool, στο μοντέλο στόχο ( target model) της ΕΕ, όπως επίσης και για τη λειτουργία αγορών επικουρικών υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη την προοπτική ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ και της δημιουργίας της ‘Μικρής ΔΕΗ’.


Το ανωτέρω εφικτό χρονοδιάγραμμα, εάν τηρηθεί, είναι βέβαιο ότι θα επιφέρει σημαντικές ανακατατάξεις στην αγορά ενώ παράλληλα θα ενισχύσει την ήδη υποφαινόμενη τάση για νέες επενδύσεις στην αγορά ηλεκτρισμού και φ.αερίου από τους υφιστάμενους αλλά και από νέοεισερχόμενους παίκτες, Ευρωπαϊκής προέλευσης οι οποίοι ήδη βολιδοσκοπούν τους εδώ εγκατεστημένους μεγάλους ενεργειακούς οργανισμούς. Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι τα ζητούμενα από την Κομισιόν δεν είναι δύσκολο να επιτευχθούν, καθ’ ότι ορισμένες από τις απαιτούμενες δράσεις έχουν ήδη δρομολογηθεί, αλλά αυτό που χρειάζεται είναι ένας καλός συντονισμός και επαγρύπνηση από πλευράς ΥΠΕΚΑ που έχει την ευθύνη της υλοποίησης.