1. Home
  2. Νέα
  3. Το νέο εταιρικό όραμα της Siemens
Το νέο εταιρικό όραμα της Siemens

Το νέο εταιρικό όραμα της Siemens

0

Το Siemens – Vision 2020, το νέο εταιρικό όραμα της Siemens, προβλέπει επικέντρωση σε περιοχές ανάπτυξης στους τομείς της ηλεκτροδότησης, των αυτοματισμών και της ψηφιοποίησης.


Siemens-HQΣτο μέλλον, η Siemens AG θα τοποθετηθεί στις αγορές της ηλεκτροδότησης, των αυτοματισμών και της ψηφιοποίησης. Σε αυτές της αλυσίδες αξίας, η Siemens έχει αναγνωρίσει αρκετές περιοχές ανάπτυξης, στις οποίες διαβλέπει τη μεγαλύτερη προοπτική για την εταιρεία μακροπρόθεσμα. Η εταιρεία προσανατολίζει την κατανομή των πόρων της προς αυτές τις περιοχές ανάπτυξης και ανακοίνωσε συγκεκριμένα μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση. Σε αυτά περιλαμβάνονται η αγορά του πλειοψηφικού μετοχικού πακέτου στις ενεργειακές δραστηριότητες της Rolls-Royce. Επίσης, θα προετοιμαστεί και η δημόσια εγγραφή της επιχειρηματικής μονάδας ακοολογίας. Επιπλέον, η Siemens θα κάνει την οργανωτική της δομή πιο επίπεδη και πιο πελατοκεντρική. Όλα τα παραπάνω συμπυκνώνονται στο όραμα “Siemens – Vision 2020”.


«Το νέο μας όραμα ανταποκρίνεται στις μακροπρόθεσμες προοπτικές της εταιρείας που είναι στραμμένες προς τις σύγχρονες αλυσίδες αξίας των αγορών ηλεκτροδότησης και αυτοματισμών. Επεκτείνοντας τη συμμετοχή των εργαζομένων στην επιτυχία της εταιρείας, βάσει μετοχικών προγραμμάτων, αναπτύσσουμε μια βιώσιμη κουλτούρα ιδιοκτησίας στη Siemens», δήλωσε ο Joe Kaeser, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Siemens.


Η εταιρεία επιθυμεί να επεκτείνει τα μετοχικά προγράμματα για εργαζομένους που βρίσκονται κάτω από το ανώτερο διοικητικό επίπεδο και να αυξήσει τον αριθμό των εργαζόμενων-μετόχων κατά τουλάχιστον 50 τοις εκατό. Στο πλαίσιο αυτό, ο αριθμός των εργαζόμενων-μετόχων θα ξεπεράσει κατά πολύ τους 200.000. Για αυτό το σκοπό, η Siemens θα διαθέσει έως και €400 εκατ. ετησίως, ανάλογα με τις επιδόσεις της εταιρείας. Επιπλέον, δρομολογείται το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους έως €4 δισεκατομμυρίων, το οποίο είχε ανακοινωθεί νωρίτερα.


Η μελλοντική επικέντρωση στις αγορές της ηλεκτροδότησης, των αυτοματισμών και της ψηφιοποίησης είναι αποτέλεσμα μιας εκτενούς και εις βάθος ανάλυσης που ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2013. Η Siemens έχει αναγνωρίσει τις περιοχές στις οποίες θα μπορέσει να επιτύχει μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και υψηλή κερδοφορία μέσω των προϊόντων και της μοναδικής τεχνογνωσίας της στον τομέα της τεχνολογίας.


Στους τομείς της ηλεκτροδότησης και των αυτοματισμών, η Siemens ήδη κατέχει ξεκάθαρα την πρώτη θέση σε πολλές αγορές. Οι περιοχές ανάπτυξης σε αυτούς τους τομείς περιλαμβάνουν τις αγορές των μικρών αεριοστροβίλων και των παράκτιων ανεμογεννητριών, οι οποίες επωφελούνται από την αυξανόμενη ζήτηση για ασφαλή και βιώσιμη παροχή ενέργειας. Η μεταποιητική βιομηχανία, για παράδειγμα, προσφέρει ελκυστικές ευκαιρίες που μπορεί να αξιοποιήσει ακόμη πιο έντονα η Siemens, με τις λύσεις αυτοματισμών και μετάδοσης κίνησης. Επίσης, η αγορά για την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου μέσω μη συμβατικών μεθόδων, εμφανίζει ελκυστικές προοπτικές ανάπτυξης για τη Siemens.


Η Siemens σκοπεύει να αξιοποιήσει πλήρως την αυξανόμενη τάση της ψηφιοποίησης – κι όχι μόνο στον τομέα της βιομηχανικής παραγωγής. Με τη χρήση λογισμικού και προσομοιώσεων, η έννοια της Ψηφιακής Παραγωγής καθιστά την ανάπτυξη προϊόντων αρκετά ταχύτερη και πιο αποδοτική. Επίσης, καθοριστικής σημασίας είναι οι τομείς των υπηρεσιών με βάση τα δεδομένα, του λογισμικού και των λύσεων πληροφορικής, καθώς επηρεάζουν καθοριστικά όλες τις περιοχές μελλοντικής ανάπτυξης της Siemens.


Για την πλήρη αξιοποίηση της δυναμικής που εμφανίζουν αυτές οι περιοχές, η Siemens προχωρά στον επαναπροσδιορισμό των οργανωτικών της δομών. Από την 1η Οκτωβρίου 2014, η οργάνωση τη εταιρείας θα βελτιστοποιηθεί με την κατάργηση του επιπέδου των Τομέων και την ομαδοποίηση των δραστηριοτήτων σε εννέα Τμήματα, αντί για 16 που υπάρχουν σήμερα. Επίσης, ο Τομέας Υγείας θα διοικείται ξεχωριστά στο μέλλον. Αυτό σημαίνει ότι οι κατά τόπους οργανωτικές δομές μπορούν να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της εκάστοτε αγοράς και δεν είναι απαραίτητο να εναρμονίζονται με την οργανωτική δομή της εταιρείας. Έτσι, ενισχύεται η ευελιξία στην αγορά των ιατρικών τεχνολογιών, η οποία χαρακτηρίζεται από θεμελιώδεις αλλαγές και μεταβολές προτύπων. Στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης, η Siemens προετοιμάζει και την δημόσια εγγραφή της επιχειρηματικής μονάδας ακοολογίας.


Η ομαδοποίηση των Τμημάτων και η κατάργηση των Τομέων θα μειώσει τη γραφειοκρατία και τα κόστη, ενώ θα επιταχύνει και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων εντός της εταιρείας. Επιπλέον, οι υποστηρικτικές λειτουργίες της εταιρείας – για παράδειγμα τα τμήματα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων και της επικοινωνίας – θα βελτιστοποιηθούν και η διαχείρισή τους θα γίνεται κεντρικά στο μέλλον. Τα μέτρα αυτά, τα οποία αναμένεται να αυξήσουν την παραγωγικότητα της εταιρείας κατά περίπου €1 δισεκατομμύριο ετησίως, θα τεθούν σε πλήρη εφαρμογή έως τα τέλη του χρηματοοικονομικού έτους 2016. Για να επιτύχει τη βιώσιμη βελτιστοποίηση των δομών κόστους, η εταιρεία έχει ορίσει ένα νέο στόχο για τη συνολική παραγωγικότητα κόστους, η οποία διαμορφώνεται συνολικά στο 3-5%. Ο στόχος αυτός τίθεται σε ισχύ στο ξεκίνημα του χρηματοοικονομικού έτους 2015.


Από το χρηματοοικονομικό έτος 2015, θα τεθούν για κάθε Τμήμα στόχοι περιθωρίων κέρδους, με βάση συγκεκριμένες διακυμάνσεις, εξαιρουμένης της απόσβεσης ασώματων παγίων που σχετίζονται με εξαγορές. Οι στόχοι βασίζονται στο εύρος του περιθωρίου κέρδους των βασικών ανταγωνιστών κάθε Τμήματος.


Ενέργεια και Φυσικό Αέριο 11-15%
Αιολική Ενέργεια και Ανανεώσιμες 5-8%
Διαχείριση Ενέργειας 7-10%
Τεχνολογίες Κτιρίων 8-11%
Συγκοινωνίες 6-9%
Ψηφιακή Παραγωγή 14-20%
Μεταποιητική Βιομηχανία και Μετάδοση Κίνησης 8-12%
Υγεία 15-19%
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 15-20% (απόδοση κεφαλαίων)