Home Νέα Ομιλία Μανιάτη για τα Θαλάσσια απορρίμματα
Ομιλία Μανιάτη για τα Θαλάσσια απορρίμματα

Ομιλία Μανιάτη για τα Θαλάσσια απορρίμματα

0
0

Ομιλία Υπουργού ΠΕΚΑ, Γιάννη Μανιάτη, στο Συνέδριο “Θαλάσσια Απορρίμματ​α και Ορθή Διαχείρισή τους στην Περιοχή της Αδριατικής​”.


maniatis 2014«Αξιότιμε κύριε Πρύτανη,
κύριοι Καθηγητές,
κ. Επίτροπε,
κ. Υπουργοί,
κυρίες και κύριοι προσκεκλημένοι,


Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση στο Συνέδριο για τα Θαλάσσια Απορρίμματα και την Ορθή Διαχείριση τους στην περιοχή της Αδριατικής.


Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή να βρίσκομαι μαζί σας στη σημερινή αξιέπαινη προσπάθεια ανάδειξης του σημαντικού αυτού ζητήματος.


Η Ελλάδα, με πάνω από 15.500 χιλιόμετρα ακτογραμμής, μια χώρα άρρηκτα συνδεδεμένη ιστορικά, οικονομικά και πολιτισμικά με τη θάλασσα, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη διασφάλιση της καλής ποιότητας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.


Η θάλασσα αποτελεί βασικό πλουτοπαραγωγικό πόρο, αφού συνδέεται με τον τουρισμό και τη ναυτιλία που αποτελούν τους δύο βασικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, καθώς επίσης και με τις υδατοκαλλιέργειες, που αποτελούν έναν από τους πιο δυναμικούς εξαγωγικούς μας κλάδους.


Η γαλάζια οικονομία που αποτελεί βασικό άξονα προτεραιότητας της ελληνικής προεδρίας της Ε.Ε. προσφέρει δουλειά σε πάνω από 5 εκατομμύρια ανθρώπους και συνεισφέρει με 500 δισεκατομμύρια € στην Ευρωπαϊκή οικονομία. Ο στόχος είναι, μέχρι το 2020, να προσφέρει 7.000.000 θέσεις εργασίας και 600 δισεκατομμύρια € στην οικονομία.


Οι δραστηριότητες αυτές έχουν όμως και επιπτώσεις, μία εκ των οποίων τα θαλάσσια απορρίμματα.


Το πρόβλημα των θαλασσίων απορριμμάτων, 60-80% των οποίων είναι πλαστικά, είναι δύσκολα αντιμετωπίσιμο και βρίσκεται υπεράνω συνόρων, λόγω του ότι τα θαλάσσια απορρίμματα μετακινούνται σε μεγάλες αποστάσεις.


Για την περιοχή της Μεσογείου το πρόβλημα διογκώνεται, λόγω του περίκλειστου της θάλασσας, της αστικής και τουριστικής ανάπτυξης, της ναυσιπλοΐας καθώς και λόγω της μη ορθής διαχείρισης των απορριμμάτων. Το 80% των θαλάσσιων απορριμμάτων προέρχεται από χερσαίες πηγές.


Μέσω της Μεσογείου διακινείται το 30% του θαλάσσιου παγκόσμιου εμπορίου, καθώς και το ένα τέταρτο του θαλάσσια μεταφερόμενου πετρελαίου παγκοσμίως.


Στις ακτές της κατοικούν πάνω από 155 εκατομμύρια, αριθμός που διπλασιάζεται κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου.


Η κάλυψη των δομημένων περιοχών σε αρκετές παράκτιες περιοχές της Ιταλίας, της Γαλλίας και της Ισπανίας στην παράκτια λωρίδα του πρώτου χιλιομέτρου υπερβαίνει το 45%.


Ο μισός αλιευτικός στόλος της Ε.Ε. δραστηριοποιείται στη Μεσόγειο.


Για την Ελλάδα, η πρόκληση για την αντιμετώπιση του προβλήματος είναι μεγάλη εάν αναλογιστεί κανείς την ιδιαίτερη βαρύτητα του τουρισμού στην οικονομία της χώρας σε συνδυασμό με τη μεγάλη ακτογραμμή της.


Τα θαλάσσια απορρίμματα αποτελούν τροχοπέδη στη γαλάζια ανάπτυξη, καθώς επιδρούν δυσμενώς στα θαλάσσια οικοσυστήματα.


Αλλοιώνουν τόσο τα ποιοτικά όσο και τα ποσοτικά χαρακτηριστικά τους και παρεμποδίζουν την αειφόρο λειτουργία τους.


Πρόσφατες μελέτες αναφέρουν ότι περισσότερα από 650 είδη θαλάσσιων οργανισμών επηρεάζονται δυσμενώς, αριθμός αυξημένος κατά 40% σε σχέση με 15 χρόνια πριν.


Εκτός από τον αρνητικό αισθητικό αντίκτυπο, οι αρνητικές επιπτώσεις τους στην οικονομία είναι τεράστιες.


Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναγνωρίζουμε την οικολογική, οικονομική και κοινωνική πρόκληση που θέτουν τα θαλάσσια απορρίμματα και εργαζόμαστε συστηματικά για την αντιμετώπιση του φαινομένου.


Το βασικό νομοθετικό εργαλείο στην προσπάθεια αυτή είναι η Οδηγία Πλαίσιο για το Θαλάσσιο Περιβάλλον, η οποία έχει ως συγκεκριμένο στόχο την επίτευξη ή τη διατήρηση «Καλής Περιβαλλοντικής Κατάστασης» στα θαλάσσια ύδατα μέχρι το 2020, μέσω της ανάπτυξης ολοκληρωμένων «θαλάσσιων στρατηγικών».


Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ εφαρμόζει την Οδηγία, ορίζοντας για κάθε θαλάσσια υποπεριοχή μία στρατηγική που ολοκληρώνεται βάσει ενός δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος.


Ήδη έχουν υλοποιηθεί:
· η αρχική αξιολόγηση της περιβαλλοντικής κατάστασης των υδάτων και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων,
· προσδιορισμός της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης των υδάτων και
· καθορισμός σειράς περιβαλλοντικών στόχων και δεικτών, ένας από τους οποίους αναφέρεται ειδικά στα θαλάσσια απορρίμματα.


Στόχος είναι η κατάρτιση, έως το 2015, προγράμματος μέτρων για την επίτευξη ή τη διατήρηση της Καλής Περιβαλλοντικής Κατάστασης.


Καθοριστικός παράγοντας για την εκπλήρωση των παραπάνω υποχρεώσεων είναι η περιφερειακή συνεργασία στο πλαίσιο της Σύμβασης της Βαρκελώνης, της οποίας την Προεδρία έχει αναλάβει η χώρα μας για την επόμενη διετία.


Δυστυχώς υπάρχουν ακόμη προβλήματα, όπως το ανόμοιο επίπεδο ανάπτυξης των είκοσι παράκτιων κρατών και οι πολιτικές διαφωνίες για την οριοθέτηση των χωρικών υδάτων και των θαλάσσιων ζωνών, αφού τέσσερα Κράτη – Μέλη δεν έχουν κυρώσει τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας.


Ο συντονισμός των δράσεων για την υλοποίηση των υποχρεώσεων της χώρας μας που απορρέουν από τις σχετικές ευρωπαϊκές Οδηγίες, σε συνέργεια βέβαια με την Οδηγία για τη Θαλάσσια Στρατηγική, είναι καταλυτικής σημασίας για την επίλυση του ζητήματος.


Για την Ελλάδα, η ολιστική αντιμετώπιση του ζητήματος των θαλασσίων απορριμμάτων, μέσα από την εξάλειψη της ανεξέλεγκτης απόρριψής τους και την υλοποίηση δράσεων που σχετίζονται με την προστασία και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος, τόσο χερσαίου όσο και υδάτινου, με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη των οικοσυστημάτων, είναι καθοριστικής σημασίας.


Για το λόγο αυτό, το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος, που διεξάγεται στην Αθήνα στις 14 Μαΐου, έχει ως βασικό του θέμα τη Θαλάσσια Ανάπτυξη.


Στο πλαίσιο του Συμβουλίου μάλιστα, έχουμε φροντίσει να υπάρξουν τρεις παρουσιάσεις από Έλληνες πανεπιστημιακούς με θέμα τα θαλάσσια απορρίμματα, τη βιώσιμη ανάπτυξη των ιχθυοκαλλιεργειών και την αλιεία στο πλαίσιο της γαλάζιας ανάπτυξης.


Εξάλλου, αύριο, διοργανώνεται η διεθνής Υπουργική διάσκεψη με θέμα το Περιβάλλον και την Κλιματική Αλλαγή στο πλαίσιο της Ένωσης για τη Μεσόγειο, όπου το πρόβλημα των θαλασσίων απορριμμάτων αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία που θα μας απασχολήσουν.


Σας εύχομαι καλές εργασίες και καλή επιτυχία στο Συνέδριο.


Σας ευχαριστώ πολύ.»