Home Νέα Κοινοπραξία Siemens-Mitsubishi Heavy Industries
Κοινοπραξία Siemens-Mitsubishi Heavy Industries

Κοινοπραξία Siemens-Mitsubishi Heavy Industries

0
0

Η Siemens και η Mitsubishi Heavy Industries (MHI) επιθυμούν να συνεργαστούν στον τομέα της μεταλλουργικής βιομηχανίας και συστήνουν έναν ολοκληρωμένο πάροχο παγκόσμιας εμβέλειας για εργοστάσια, καθώς και προϊόντα και υπηρεσίες για τη βιομηχανία του σιδήρου, του χάλυβα και του αλουμινίου.


Siemens-HQΑνταποκρινόμενοι στις προκλήσεις του περιβάλλοντος της αγοράς και την υψηλή πίεση των τιμών, οι δύο ισχυροί συνεργάτες ενώνουν τις δυνάμεις τους και συστήνουν μια δυναμική κοινοπραξία με καλή τοποθέτηση στην παγκόσμια αγορά. Για το σκοπό αυτό, υπογράφτηκε πρόσφατα σχετική συμφωνία. Σύμφωνα με αυτήν, η MHI θα διαθέτει το 51% και η Siemens το 49% των μετοχών της κοινοπραξίας. Η συμφωνία υπόκειται στην έγκριση των αρμόδιων αρχών, ενώ η έναρξη των λειτουργικών δραστηριοτήτων της κοινοπραξίας θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2015.


Οι δύο επιχειρηματικοί εταίροι διαθέτουν στην κοινοπραξία τις δραστηριότητές τους στον κλάδο της μεταλλουργικής βιομηχανίας. Στη νέα κοινοπραξία θα ενσωματωθεί η Mitsubishi-Hitachi Metals Machinery, Inc. (MH), μία εταιρεία που έχει ενοποιηθεί με τον όμιλο της MHI και στην οποία έχουν μετοχική συμμετοχή η Hitachi, Ltd. και η IHI Corporation. Η Siemens και η MHI συμπληρώνουν ιδανικά η μία την άλλη σε ό,τι αφορά στα προϊοντικά τους χαρτοφυλάκια, την παραγωγική τους τεχνογνωσία και τη γεωγραφική τους κατανομή. Με σχεδόν 9.000 εργαζόμενους, η νέα κοινοπραξία θα εστιάσει πλήρως στις επιχειρηματικές δραστηριότητες που αφορούν στη βιομηχανία παραγωγής σιδήρου, χάλυβα και αλουμινίου. Οι δομές της εταιρείας είναι απλές και προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της παγκόσμιας αγοράς και του διεθνούς ανταγωνιστικού περιβάλλοντος. Αποτέλεσμα του συνδυασμού των δυνατοτήτων των δύο εταιρειών θα είναι μία δυναμική κοινοπραξία που είναι σε καλύτερη θέση να αντισταθμίσει τις διακυμάνσεις της αγοράς.


Η έδρα της εταιρείας θα βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η ίδρυση της κοινοπραξίας συνοδεύεται και από συμφωνίες προμηθειών για τα Τμήματα Βιομηχανικών Αυτοματισμών και Τεχνολογιών Ηλεκτροκίνησης και Μετάδοσης Κίνησης της Siemens.


Σε περιφερειακό επίπεδο, η αγορά του χάλυβα έχει σε μεγάλο βαθμό μετατοπιστεί προς την Ασία. Πάνω από το 50% της παγκόσμιας παραγωγής χάλυβα πραγματοποιείται σήμερα στην Κίνα, με αυξανόμενο ανταγωνισμό και μέσω τοπικών τεχνολογικών παρόχων. Με βάση τα κέντρα δεξιοτήτων της Siemens Metals Technologies στην Κεντρική Ευρώπη και της MHI στην Ασία, η νέα κοινοπραξία διαθέτει μια ιδιαίτερα σταθερή περιφερειακή οργάνωση.


Τα χαρτοφυλάκια των δύο συνεργατών συμπληρώνονται ιδανικά μεταξύ τους. Οι ισχυρές τεχνολογικές δυνατότητες της μονάδας Siemens Metals Technologies εστιάζονται κυρίως στην παραγωγή σιδήρου και χάλυβα, στη χύτευση, στους αυτοματισμούς, στις περιβαλλοντικές τεχνολογίες και στις υπηρεσίες κύκλου ζωής, ενώ οι τεχνολογικές δυνατότητες της MHI επικεντρώνονται κυρίως στη θερμή και ψυχρή έλαση, στην επεξεργασία και στην παραγωγική εξειδίκευση. Συνδυάζοντας τα δύο χαρτοφυλάκια, η κοινοπραξία μπορεί να προσφέρει στους πελάτες της το σύνολο της αλυσίδας αξίας στην παραγωγή σιδήρου, χάλυβα και αλουμινίου, από τις τεχνολογίες επεξεργασίας πρώτων υλών μέχρι το φινίρισμα των επιφανειών στο τέλος της παραγωγικής διαδικασίας και τις σχετικές δυνατότητες παροχής υπηρεσιών καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των προϊόντων.


Η Επιχειρησιακή Μονάδα Metals Technologies (με έδρα το Linz της Αυστρίας), η οποία αποτελεί μέρος του Τομέα Βιομηχανίας της Siemens, είναι ένας κορυφαίος παγκοσμίως συνεργάτης παροχής υπηρεσιών που αφορούν στον κύκλο ζωής προϊόντων για τη μεταλλουργική βιομηχανία. Η Επιχειρησιακή Μονάδα προσφέρει προηγμένες λύσεις τεχνολογίας, εκσυγχρονισμού, χαρτοφυλακίου προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και ολοκληρωμένες λύσεις αυτοματισμών και περιβαλλοντικές λύσεις για όλο το φάσμα του κύκλου ζωής μιας παραγωγικής μονάδας. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.siemens.com/metals.


Η Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI), με έδρα το Τόκιο της Ιαπωνίας, είναι ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές βαρέων μηχανημάτων στον κόσμο, με ενοποιημένες πωλήσεις 2.817,8 δισ. Γιέν, κατά το χρηματοοικονομικό έτος 2012 (ολοκληρώθηκε στις 31 Μαρτίου 2013). Το ευρύ φάσμα των προϊόντων και υπηρεσιών της MHI καλύπτει τη ναυπηγική βιομηχανία, τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας, τα χημικά εργοστάσια, τον περιβαλλοντικό εξοπλισμό, τις κατασκευές από χάλυβα, τα βιομηχανικά μηχανήματα και τα μηχανήματα γενικής χρήσης, τα αεροσκάφη, τα διαστημικά συστήματα και τα συστήματα κλιματισμού. Τα τμήματα μηχανημάτων παραγωγής χάλυβα της Mitsubishi Heavy Industries και της Hitachi ενώθηκαν το 2000, δημιουργώντας την Mitsubishi-Hitachi Metals Machinery, Inc. (MH) και συστήνοντας μια κορυφαία εταιρεία μηχανημάτων παραγωγής χάλυβα στον κόσμο. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.mhi-global.com/index.html και www.m-hmm.co.jp/index.html.