Home Αιολική ενέργεια Οι θέσεις της ΕΛΕΤΑΕΝ για την ενεργειακή πολιτική
Οι θέσεις της ΕΛΕΤΑΕΝ για την ενεργειακή πολιτική

Οι θέσεις της ΕΛΕΤΑΕΝ για την ενεργειακή πολιτική

0
0

«Ποια είναι η θέση σας για την Ευρωπαϊκή Ενεργειακή και Κλιματική πολιτική για το 2030; Ποια είναι η θέση σας για την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στη χώρα μας;», ρωτά τους υποψήφιους ευρωβουλευτές με ανακοίνωσή της η ΕΛΕΤΑΕΝ.


eletaen1Πιο αναλυτικά, η ΕΛΕΤΑΕΝ τονίζει τα εξής:
Το 2014 είναι μια (άλλη μια) σημαντική χρονιά για την ενέργεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συζητήθηκε η πολιτική για το Κλίμα και την Ενέργεια για το 2030 στο Ευρωκοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Συμβούλιο Αρχηγών. Η τελική απόφαση αναμένεται να ληφθεί το Φθινόπωρο.


Η θέση του κλάδου Αιολικής ενέργειας όπως εκφράστηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο από την European Wind Energy Association ( EWEA) και σε εθνικό από την Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ) ήταν σαφής και τεκμηριωμένη: υιοθέτηση τριών δεσμευτικών στόχων για το 2030 ήτοι 35% Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, 40% Εξοικονόμηση ενέργειας και 40% Μείωση εκπομπών Διοξειδίου του άνθρακα, ώστε να αντιμετωπιστεί η αδήριτη ανάγκη επίτευξης μεγαλύτερης ενεργειακής ανεξαρτησίας, οικονομικής ανάπτυξης της ΕΕ και αποφυγής των χειρότερων επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών.


Στο παρελθόν δεσμευτικοί στόχοι αποτέλεσαν τον πυρήνα των πολιτικών της ΕΕ για την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Χάρη στην έγκαιρη έγκριση των εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ηγούνται παγκοσμίως της τεχνολογίας αιολικής ενέργειας.


Για να συνεχιστεί η θετική αυτή πορεία και να συνεχίσει η ΕΕ να έχει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αιολική ενέργεια και να παραμείνει παγκόσμια ηγέτιδα δύναμη, φιλόδοξοι και δεσμευτικοί στόχοι για τις ΑΠΕ για το 2030 πρέπει να αποτελέσουν τον ακρογωνιαίο λίθο του μετά το 2020 νομοθετικού πλαισίου της ΕΕ.


Οι φιλόδοξοι και δεσμευτικοί στόχοι ΑΠΕ για το 2030 θα προσφέρουν μακροχρόνια επενδυτική ορατότητα και θα παρέχουν στη βιομηχανία και στους επενδυτές τη βεβαιότητα και την ασφάλεια που απαιτείται, προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι αναγκαίες επενδύσεις, οι οποίες με τη σειρά τους μέσω οικονομιών κλίμακας θα οδηγήσουν σε περαιτέρω μείωση του κόστους των τεχνολογιών και θα δημιουργήσουν χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Τις θέσεις αυτές ο αιολικός κλάδος τις τεκμηρίωσε με σειρά επιχειρημάτων. ( Παράρτημα)


Η απογοητευτική απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του κ. Μπαρόζο ήταν να προτείνει στόχο 27% ΑΠΕ για το 2030. Ένας τέτοιος στόχος:
· υπονομεύει την Ευρωπαϊκή πρωτοπορία και ηγεσία στην καινοτομία και τεχνολογία των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθώς και την προσπάθειά της για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής απόφασης του Προέδρου Μπαρόζο, που βρίσκεται σε πλήρη αναντιστοιχία με τα αποτελέσματα των μοντέλων και μελετών της ίδιας της Επιτροπής, τα οποία υποστηρίζουν υψηλότερα επίπεδα διείσδυσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενεργειακής αποδοτικότητας και εξοικονόμησης ενέργειας.
δεν λαμβάνει υπόψη την πολιτική πραγματικότητα στα άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: την πολύ ισχυρή τοποθέτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπέρ των 3 ​​δεσμευτικών στόχων (40 % μείωση των αερίων θερμοκηπίου, 30 % ΑΠΕ και 40 % EE ) καθώς και την αύξηση της στήριξης των Α.Π.Ε. στο Συμβούλιο Επιτρόπων.


Η πρόταση Μπαρόζο συνιστά μια αποτυχία της Επιτροπής γιατί το 27 % ΑΠΕ, πέρα από ουσιαστικά ασήμαντος είναι και «μη – στόχος» μια και χωρίς καν στόχο ΑΠΕ, η διείσδυση των ΑΠΕ θα φτάσει το 26,5% το 2030 αποκλειστικά λόγω του στόχου μείωσης 40% του διοξειδίου του άνθρακα. Δεδομένου, λοιπόν, ότι ο στόχος 40% μείωση των αερίων του θερμοκηπίου εμπεριέχεται στην πρόταση Μπαρόζο, το 27 % στόχος ΑΠΕ δεν έχει κανένα νόημα και καμία επίπτωση και αποτελεί ουσιαστικά εμπαιγμό.


Είναι προφανές επομένως, σε κάθε λογικό και καλοπροαίρετο ευρωπαίο πολίτη ότι η πρόταση της Επιτροπής, πέρα από ανακόλουθη σε σχέση με τα στοιχεία των δικών της μελετών, είναι κατώτερη των απαιτήσεων των καιρών και των προσδοκιών των λαών της Ευρώπης.


Η Επιτροπή θα έπρεπε απλά να κάνει αυτό για το οποίο εκλέχτηκε: να διαφυλάξει τα συμφέροντα των πολιτών της Ευρώπης και κυρίως το μέλλον τους, επιλέγοντας το μεγαλύτερο δυνατό στόχο για τις ΑΠΕ για το 2030 και ανοίγοντας το δρόμο για το στόχο του 2050.
Πιστεύουμε πως τα επιχειρήματα υπέρ της επιλογής ενός φιλόδοξου και δεσμευτικού στόχου για τις ΑΠΕ για το 2030 είναι αδιάσειστα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ).


Επιμένουμε σε αυτό που λόγω των τραγικών εξελίξεων στην Ουκρανία βρίσκεται στην επικαιρότητα:
Ένας στόχος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 30% για το 2030 θα μειώσει την εξάρτηση της Ευρώπης από τις εισαγωγές φυσικού αερίου σχεδόν τρεις φορές περισσότερο από ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για στόχο 27 %, όπως αποδεικνύουν τα ίδια τα στοιχεία της Επιτροπής, γεγονός που συνιστά ιδιαίτερα σημαντική συνεισφορά στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.


Η κατάσταση αυτή οφείλει να μας αφυπνίσει: Οι Ευρωπαίοι βασίζονται στις πιο ασταθείς και ευμετάβλητες περιοχές του κόσμου για την ενεργειακή ασφάλεια τους. Για κάθε νέο σταθμό παραγωγής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα που κατασκευάζουμε στην Ευρώπη, δεσμευόμαστε για την αγορά του καυσίμου από το εξωτερικό για πολλά χρόνια, χωρίς καμία ασφάλεια”.
Κάθε Ευρωπαίος πληρώνει 2 ευρώ καθαρά ημερησίως, σε πηγές εκτός της ΕΕ. Ας σταματήσουμε να δημιουργούμε πλούτο για τους ήδη πλούσιους στη Ρωσία, το Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία.


Αντίθετα ας επενδύσουμε στην Αιολική ενέργεια και τις λοιπές Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, στις Ευρωπαϊκές ενεργειακές πηγές οι οποίες δεν εισάγονται, δεν θα εξαντληθούν ποτέ, μειώνουν τη ρύπανση του περιβάλλοντος, είναι η ασπίδα μας στις κλιματικές αλλαγές και προσφέρουν φθηνή, καθαρή ενέργεια στους πολίτες της Ευρώπης.