Home Ηλιακή ενέργεια Νομικές ενέργειες για τα οικιακά φωτοβολταϊκά
Νομικές ενέργειες για τα οικιακά φωτοβολταϊκά

Νομικές ενέργειες για τα οικιακά φωτοβολταϊκά

0
0

Τις συχνότερες ερωτήσεις και απαντήσεις περί των νομικών ενεργειών για τα οικιακά φωτοβολταϊκά σημειώνει το Δικηγορικό Γραφείο Παντελαίος-Σπυρόπουλος-Τριαντάφυλλος και συνεργάτες.


OΤο Γραφείο χαιρετίζει τη συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Μελετητών – Εγκαταστατών Οικιακών και Κτιριακών Φωτοβολταϊκών «ΗΛΙΟΣ» στο πλαίσιο της από κοινού, νομικά και τεχνικά άρτιας και συντονισμένης αντίδρασης κατά των αλλαγών που επέφερε το NEW DEAL στα οικιακά και κτιριακά φωτοβολταϊκά (του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις ισχύος ≤ 10 kWp στο Δίκτυο ΧΤ).


Ο Σύνδεσμος «ΗΛΙΟΣ» διαθέτει αποδεδειγμένη, πολυετή, συνεπή και όχι ευκαιριακή δράση προς όφελος των ιδιοκτητών κτιριακών φωτοβολταϊκών σταθμών αλλά και τεχνογνωσία που χαίρει εκτίμησης και αναγνώρισης από όλους τους εμπλεκόμενους θεσμικούς φορείς, αποτελεί συνεπώς πολύτιμη στρατηγικό συνεργάτη – συνοδοιπόρο στην προσπάθεια ανατροπής των πολλαπλώς νομικά αμφισβητούμενων μέτρων.


Για πληροφορίες συμμετοχής στις συλλογικές ενέργειες που το Γραφείο μας ήδη έχει ξεκινήσει, το σχετικό υλικό βρίσκεται εδώ :
http://syndesmosilios.blogspot.gr/2014/05/blog-post_3019.html
και εδώ:
https://www.dropbox.com/sh/g1wuflqwis36n19/AADPPpZoZxtf3eHZqCI9Sl2ra


Προς καλύτερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων, ακολουθεί ένας Kατάλογος Συχνών Ερωτήσεων (FAQ) που, από την επικοινωνία μας με εκατοντάδες ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών στέγης τις τελευταίες ημέρες, συμπεραίνουμε ότι απασχολούν τον περισσότερο κόσμο:


Ποιες νομικές κινήσεις θα κάνετε;
Ανάλυση των νομικών κινήσεων που αναλαμβάνουμε για λογαριασμό των εντολέων μας περιλαμβάνεται στα ανωτέρω link. Για οποιαδήποτε ειδικότερη διευκρίνιση, επεξήγηση, νομική ή διαδικαστική απορία, επικοινωνήστε με το Γραφείο μας και με χαρά θα σας παράσχουμε οποιαδήποτε επεξήγηση, δια τηλεφώνου ή και από κοντά.


Σε τι αντιστοιχεί το ποσό των 50 ευρώ για έξοδα; Υπάρχουν άλλες χρεώσεις;
Το ποσό των 50 ευρώ ανά σύμβαση καλύπτει ΟΛΑ τα έξοδα του πρώτου βαθμού για εξώδικο, ασφαλιστικά μέτρα και αγωγή (παράβολα, επιδόσεις, παραστάσεις, ένσημα, κλπ). Θα εκδοθεί Α.Π.Υ. του Δικηγορικού Γραφείου. Το ποσό περιλαμβάνει το Φ.Π.Α. 23%. Οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα ποσά θα παραμείνει αμετάβλητο καθ’ολη τη διάρκεια της διαδικασίας και ενδεχομένως μεταβολή του κόστους κατά οποιοδήποτε τρόπο θα καλυφθεί από το Γραφείο.


Σε περίπτωση έφεσης ή/και αναίρεσης τι θα πληρώσω;
Τα έξοδα για έφεση ή / και αναίρεση δεν θα υπερβούν στο σύνολο το διπλάσιο των εξόδων του πρώτου βαθμού. Συνολικά, δηλαδή, επιπλέον 100 ευρώ, επιμερισμένα (50 για έφεση, 50 για αναίρεση, σε βάθος τουλάχιστον πενταετίας). Σε περίπτωση που η υπόθεση οδηγηθεί σε οποιοδήποτε Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, δεν θα ζητηθούν επιπλέον έξοδα αλλά θα καλυφθούν αυτά από το Γραφείο.


Γιατί βάζετε αμοιβή 100 ευρώ στην περίπτωση ευνοϊκού αποτελέσματος;
Για να συνδέσουμε τα συμφέροντά μας με αυτά των παραγωγών και για να αισθάνεται ο κάθε παραγωγός βέβαιος ότι θα πολεμήσουμε για τα συμφέροντά του μέχρι τέλους. Σημειωτέον ότι το ποσό αυτό αποτελεί κατ’ ουσίαν την αμοιβή μας, καθώς τα έξοδα που προκαταβάλλονται αφορούν την κάλυψη του κόστους (το οποίο είναι ιδιαίτερα υψηλό με δεδομένο τις πολύ αυστηρές προδιαγραφές που έχουμε θέσει, όπως παρακάτω επεξηγείται).


Χρειάζονται ασφαλιστικά για όλους; Εγώ δεν έχω χαμηλό εισόδημα/ δάνειο/ κοινωνικά κριτήρια, γιατί να συμμετάσχω; Ποιο το νόημα να κάνω ασφαλιστικά αν έχουν απορριφθεί για προηγούμενους ιδιοκτήτες;
Ασφαλιστικά μέτρα θεωρούμε απαραίτητο να ασκήσουμε για λογαριασμό όλων για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί κατά την πολιτική δικονομία η προηγούμενη απόρριψη άλλης περίπτωσης δεν δεσμεύει το δικαστή, έχουμε δηλαδή τόσες πιθανότητες όσες και δικόγραφα (αφού άλλος δικαστής θα κρίνει την κάθε αίτηση), μεγιστοποιούμε δηλαδή την πιθανότητα να βρούμε δικαστή πρόθυμο να ακούσει τους ισχυρισμούς μας. Δεύτερον, γιατί η κατάθεση διαδοχικών αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων ασκεί μια πίεση προς την πολιτική και δικαστική ηγεσία, υπογραμμίζει την δυναμικότητα της παρουσίας μας και τονίζει προς όλες τις κατευθύνσεις ότι οι παραγωγοί οικιακών φωτοβολταϊκών είναι ΠΑΡΟΝΤΕΣ και κινούνται ΔΥΝΑΜΙΚΑ στην προστασία των δικαιωμάτων τους. Επισημαίνουμε δε ότι για το Γραφείο μας, η άσκηση ασφαλιστικών μέτρων για όλους (και όχι για «μερικούς» που εμείς θα επιλέξουμε) καθιστά το κόστος μας ουσιαστικά διπλάσιο από το να κάναμε μόνο αγωγή (διπλά παράβολα, παραστάσεις, ένσημα, επιδόσεις, χρόνος για δικαστήρια, κλπ) αλλά αυτό το κόστος το αναλαμβάνουμε πρόθυμα (χωρίς να το μετακυλίουμε στον εντολέα μας) γιατί θεωρούμε ότι η άσκηση πίεσης είναι η ενδεδειγμένη στρατηγική στην παρούσα συγκυρία.


Γιατί βάζετε τόσο χαμηλό (40-60 άτομα) όριο στις συλλογικές αγωγές;
Για δύο λόγους. Πρώτον, για να μπορέσει ο δικαστής να εκτιμήσει την κάθε περίπτωση καλύτερα (οι προσωπικές ιδιαιτερότητες χάνονται σε αγωγές 100 ή 200 ατόμων). Δεύτερον, σε συνέχεια και της προηγούμενης ερώτησης, για να μεγιστοποιήσουμε την ασκηθείσα πίεση και να εξασφαλίσουμε την αντικειμενικότητα της διαδικασίας (μια αγωγή των 500 ατόμων μπορεί εύκολα να τύχει επηρεασμού ή και να αγνοηθεί, δέκα αγωγές των 50 σε διαφορετικούς δικαστές δημιουργούν περισσότερη πίεση και ελέγχονται πολύ δυσκολότερα). Επισημαίνουμε, τέλος, ότι το κόστος αυτονόητα πολλαπλασιάζεται για εμάς (το κόστος είναι ανά δικόγραφο, ανεξάρτητα από το πόσα άτομα συμμετέχουν), αλλά θα το απορροφήσουμε για τους λόγους που προαναφέρθηκαν.


Γιατί να συμμετάσχω τώρα και να μην περιμένω να δω τι θα γίνει;
Όπως προαναφέραμε, η άσκηση νομικής και πολιτικής πίεσης μέσω της στρατηγικής μας είναι απαραίτητο στοιχείο συνολικής επίλυσης του ζητήματος. Εμείς θεωρούμε απαραίτητη τη συμμετοχή όλων. Αν για οποιοδήποτε λόγο η προσέγγιση του Γραφείου μας δεν σας καλύπτει, απευθυνθείτε σε άλλον από τους εκλεκτούς συναδέλφους που δραστηριοποιούνται, θα είμαστε και πάλι συνοδοιπόροι με κοινά συμφέροντα. Είναι όμως απαραίτητο να εκφραστεί η φωνή του καθενός δυναμικά και διεκδικητικά και αυτό, στο στάδιο που βρισκόμαστε, μπορεί να γίνει μόνο με άσκηση νομικής πίεσης.


Δεν έχω συγκεντρώσει όλα τα χαρτιά. Να περιμένω ή να στείλω ό,τι έχω;
Αν τα βασικά υπάρχουν (σύμβαση, λογαριασμός ΔΕΗ εκκαθαριστικός) μπορείτε να στείλετε ώστε να αρχίσει η επεξεργασία των δεδομένων και να επιδώσουμε εξώδικο. Τα υπόλοιπα μας τα στέλνετε σε δεύτερο χρόνο. Από την άλλη, αν λείπει κάτι βασικό για να διαμορφώσουμε εικόνα της περίπτωσης, καλύτερα να τα λάβουμε όλα μαζί.


Υπάρχει προθεσμία; Πιέζει ο χρόνος;

Καταρχήν όχι. Πάντως, όσο πιο γρήγορα και συντονισμένα κινηθούμε (όλοι μας) τόσο πιο σύντομα θα δούμε αποτελέσματα.


Θα λάβω αντίγραφο του εξωδίκου / της αίτησης / της αγωγής?

Στη διάθεσή σας θα είναι οποιοδήποτε αντίγραφο χρειαστείτε ή επιθυμείτε, σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή.


Γιατί ζητάτε το εκκαθαριστικό μου; Υπάρχει πρόβλημα αν δεν το στείλω;

Το εκκαθαριστικό το ζητάμε για να αντλήσουμε επιχειρήματα στο πλαίσιο της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων. Αν δεν επιθυμείτε να το στείλετε, δεν τίθεται ζήτημα. Σε κάθε περίπτωση, όλα τα έγγραφα και οι πληροφορίες που δεχόμαστε καταλαμβάνονται από την υποχρέωση εχεμύθειας που προβλέπει το άρθρο 49 Ν.Δ. 3026/1954 (Κώδικας Περί Δικηγόρων).


Πότε θα ξεκινήσετε τις ενέργειες;

Στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου θα αποσταλούν τα πρώτα εξώδικα και θα κατατεθούν οι πρώτες αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων. Η διαδικασία θα συνεχιστεί μέχρι να καλυφθούν όλοι οι συμμετέχοντες.


Υπάρχουν ελπίδες να κερδηθεί;
Αδιαμφισβήτητα. Θα το φτάσουμε μέχρι τέλους και, εντέλει, θα δικαιωθούμε.


Ελπίζουμε το παραπάνω να βοηθά στην καλύτερη κατανόηση του τι πρεσβεύει το Γραφείο μας και σε τι συνίσταται η στρατηγική μας. Εξυπακούεται ότι είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.


Για το Γραφείο


Σπύρος Σπυρόπουλος
Δικηγόρος
Μομφεράτου 131, 11475 Αθήνα
210 – 6450100