Home Ηλεκτρισμός Πλοίο με ηλεκτρισμό από το ΕΜΠ
Πλοίο με ηλεκτρισμό από το ΕΜΠ

Πλοίο με ηλεκτρισμό από το ΕΜΠ

0
0

Η Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου συντονίζει το ερευνητικό έργο Direct Current in Ship Initiative – “DC-Ship”.


dc shipΗ Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Σ-ΝΜΜ/ΕΜΠ) καλλιεργώντας εδώ και λίγα χρόνια την τεχνολογία του Πλήρως Εξηλεκτρισμένου Πλοίου, μέσω του Κέντρου Αριστείας MARINELIVE που έχει δημιουργήσει, συντονίζει το ερευνητικό έργο “DC-Ship” που χρηματοδοτείται από το πλαίσιο “ΑΡΙΣΤΕΙΑ-Ι” του ΕΣΠΑ 2007-2014). Η κύρια καινοτομία του έργου “DC-Ship” είναι η σε βάθος διερεύνηση ζητημάτων βελτιστοποιημένου σχεδιασμού και λειτουργίας των υπο-συστημάτων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας Συνεχούς Ρεύματος για εμπορικά πλοία υπό το πρίσμα της εξοικονόμησης ενέργειας και της φιλικότητας προς το περιβάλλον. Για το σκοπό αυτό, έχει καταρτιστεί ένα σχέδιο διεπιστημονικής έρευνας που διαπερνά τις επιστημονικές περιοχές του ναυπηγού μηχανολόγου μηχανικού, του ηλεκτρολόγου μηχανικού και του ενεργειακού μηχανικού, ενώ περιλαμβάνει θεωρητικές αναλύσεις, προσομοιώσεις και πειραματικές δοκιμές. Μάλιστα σε μία δράση του έργου πρόκειται να συγκριθούν πειρατικά οι συμπεριφορές δύο παρόμοιων μικροδικτύων –εξομοιωτών δικτύων πλοίου μικρής κλίμακας ενός Εναλλασσομένου Ρεύματος κι ενός Συνεχούς Ρεύματος. Πέραν της επίδρασης της χρήσης του DC στην εξοικονόμηση καυσίμου και στη μείωση ρύπων, θα γίνει και Ανάλυση Κόστους Κύκλου Ζωής (Life Cycle Cost Analysis- LCCA). Τα συμπεράσματα που θα εξαχθούν θα γίνει η προσπάθεια να είναι σε μορφή που να μπορούν να ενσωματωθούν σε Σχέδιο Διαχείρισης Ενεργειακής Απόδοσης (Ship Energy Efficiency Management Plan – SEEMP) όπως προδιαγράφεται από τον IMO.


Η μόλυνση του περιβάλλοντος και το φαινόμενο θερμοκηπίου λόγω των καυσαερίων που εκπέμπεουν τα πλοία έχει οδηγήσει σε αυστηρότερους κανονισμούς για τις εκπομπές ρύπων και την εξοικονόμηση καυσίμου. Με τη σειρά της η ανάγκη για πιο αποδοτικά πλοία οδηγεί σε αυξημένες απαιτήσεις, ώστε όλα τα ενεργειακά συστήματα πάνω στο πλοίο είναι επίσης αποδοτικά. Εξάλλου, ο εξηλεκτρισμός των συστημάτων του πλοίου, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος πρόωσης έχει καταστεί μία δελεαστική εναλλακτική επιλογή για αύξηση των επιδόσεών του. Μάλιστα, για συγκεκριμένους τύπους όσο πιο έντονος είναι ο εξηλεκτρισμός τους (σύμφωνα με την ιδέα του Πλήρως Εξηλεκτρισμένου Πλοίου- All Electric Ship), τόσο πιο πολύ ενεργειακά αποδοτικά αυτά καθίστανται.


Σε αυτό το πλαίσιο μία υπο-περίπτωση που τελευταία έχει αρχίσει να έχει ενδιαφέρον είναι η αξιοποίηση τεχνολογίας Συνεχούς Ρεύματος (Direct Current-DC) ιδίως για το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, βλ. Σχήμα . H συγκεκριμένη τεχνολογία προσφέρει συγκεκριμένα πλεονεκτήματα, όπως:
– ο συνολικά χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός μικρότερων διαστάσεων και μικρότερου βάρους,
δεν κυκλοφορεί άεργος ισχύς και οι συνολικές απώλειες είναι μικρότερες.
– ο παραλληλισμός των πηγών ενέργειας είναι ευκολότερος και απλούστερος, όπως επίσης και ο συνδυασμός διάφορων πηγών ηλεκτρικής ενέργειας φιλικών προς το περιβάλλον (πχ. φωτοβολταϊκά, κυψέλες καυσίμου, κλπ) ή αποθήκευσής της (πχ. μπαταρίες),
– η παρακολούθηση και ο έλεγχος του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας είναι ευκολότερος.


Σημειώνεται ότι η έρευνα διεθνώς γύρω από την τεχνολογία Συνεχούς Ρεύματος άρχισε μόλις πρόσφατα να καλλιεργείται καταρχήν για ειδικού τύπου πλοία, ενώ σιγά-σιγά το ενδιαφέρον εξαπλώνεται και στα εμπορικά πλοία που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των θαλασσίων μεταφορών και για τα οποία ήδη διεξάγεται έρευνα σχετικά με μεθόδους μείωσης των ρύπων τους.


Όσον αφορά στη διάχυση των αποτελεσμάτων, αυτή περιλαμβάνει τη δημιουργία και συντήρησης ιστοσελίδας (www.dc-ship.org), διοργάνωση συναντήσεων και συμμετοχή στη Διεθνή έκθεση Ποσειδώνια 2014 (Αίθουσα 1, Περίπτερο No 1527).


tags: