Home Νέα Ενημέρωση για το αγροτικό τιμολόγιο
Ενημέρωση για το αγροτικό τιμολόγιο

Ενημέρωση για το αγροτικό τιμολόγιο

0
0

Οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν από τους αγρότες προκειμένου να διατηρήσουν το δικαίωμα στο αγροτικό τιμολόγιο, όπως τους παραθέτει η Περιφέρεια Πελοποννήσου.


š‘¡”™¤£‘Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει το αργότερο μέχρι 30-11-2014:
Α) Εφόσον δεν διαθέτουν άδεια χρήσης νερού ή η άδεια τους έχει λήξει , να υποβάλλουν στον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας ( ΔΕΗ κλπ) τον αριθμό πρωτοκόλλου είτε της αίτησης εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ) είτε της αίτησης αδειοδότησης για άδεια χρήσης νερού που θα τους χορηγηθεί από τον οικείο Δήμο εφόσον υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και σχετική υπεύθυνη δήλωση .
Β) Εφόσον διαθέτουν άδεια χρήσης νερού σε ισχύ , να υποβάλλουν στον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας ( ΔΕΗ κλπ) Δελτίο Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων ( Δελτίο Νο 1) που θα εκδοθεί μετά από αίτησή τους από τις κατά τόπους Δ/σεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) και θα περιλαμβάνει τον αριθμό της άδειας χρήσης νερού και την ημερομηνία λήξης της άδειας.
Γ) Για τους χρήστες συλλογικών αρδευτικών δικτύων ο ενδιαφερόμενος παραγωγός θα προσκομίζει στον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας Δελτίο Νο 1 που εκδίδεται από την ΔΑΟΚ με την προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο παραγωγό βεβαίωσης άρδευσης της εγκατάστασής του που εκδίδεται από τον φορέα διαχείρισης του συλλογικού δικτύου, μαζί με την βεβαίωση άρδευσης.