1. Home
  2. Νέα
  3. Κοινή πρόσβαση σε ελεγκτές Synco HVAC
Κοινή πρόσβαση σε ελεγκτές Synco HVAC

Κοινή πρόσβαση σε ελεγκτές Synco HVAC

0

To Τμήμα Τεχνολογιών Κτιρίων της Siemens παρουσίασε την έκδοση V5 του δοκιμασμένου web server OZW772, η οποία διαθέτει ενσωματωμένο ενεργειακό δείκτη.


siemens ozw772Σε συνδυασμό με την άμεση ενσωμάτωση των συσκευών που ανήκουν στην οικογένεια Synco, η νέα έκδοση υποστηρίζει και την ενσωμάτωση των αντικειμένων επικοινωνίας ΚΝΧ. Τα ήδη εγκατεστημένα συστήματα μπορούν να αναβαθμιστούν στην έκδοση V5 μέσω της ενημέρωσης του firmware.


Για πρώτη φορά, η έκδοση V5 του web server Synco OZW772 από το Τμήμα Τεχνολογιών Κτιρίων της Siemens επιτρέπει την κοινή πρόσβαση στους ελεγκτές Synco HVAC και τις ηλεκτρικές συσκευές ΚΝΧ μέσω ενός web server, διευκολύνοντας σημαντικά τη λειτουργία, τη συλλογή και την ανάλυση δεδομένων σε αυτούς τους τομείς. Αυτό αποτελεί σημαντική απαίτηση για τις ενσωματωμένες εφαρμογές της Siemens, οι οποίες έχουν δοκιμαστεί διεξοδικά και επιτρέπουν τη σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της αυτόματης ανταλλαγής δεδομένων ανάμεσα στην κύρια μονάδα HVAC και τις συσκευές αυτοματισμού χώρου.


H έκδοση V5 του web server OZW772 υποστηρίζει μέχρι και 250 ελεγκτές Synco και προσφέρει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης έως και 230 αντικειμένων επικοινωνίας ΚΝΧ.


Όλα τα παραπάνω προστίθενται με τη χρήση του λογισμικού ETS (Engineering Tool Software) και του interface KNXnet/IP, το οποίο ενσωματώνεται στον web server.


Νέο χαρακτηριστικό για τον web server OZW772 αποτελεί η καταγραφή των τάσεων, με τους χρήστες να μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα τα διαστήματα καταγραφής από ένα δευτερόλεπτο μέχρι μια ημέρα. Αν το επιθυμούν οι χρήστες, ο server μπορεί να στείλει τα αρχεία καταγραφής τάσεων μέχρι και σε δύο διαφορετικούς αποδέκτες.


Ενώ απλοποιεί τη λειτουργία των τομέων, η σύνδεση των συστημάτων Synco HVAC και των ηλεκτρικών συστημάτων ΚΝΧ προσφέρει αρκετές νέες δυνατότητες χρήσης, ιδιαίτερα στη συλλογή και την ανάλυση δεδομένων, καθώς και τη συνεπακόλουθη βελτιστοποίηση των μονάδων. Για παράδειγμα, προσφέρεται η δυνατότητα συσχέτισης μεταξύ των αρχείων με τις τάσεις που αφορούν στο ιστορικό της θερμοκρασίας και της ενεργειακής κατανάλωσης. Μάλιστα, η συσχέτιση μπορεί να οπτικοποιηθεί με βάση την αλληλεπίδραση μεταξύ αυτών των στοιχείων. Επιπλέον, είναι εύκολο να επαληθευτεί η αποδοτικότητα των μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω της χρήσης δεδομένων σχετικά με την ενεργειακή κατανάλωση, τους τρόπους λειτουργίας και τις επιθυμητές τιμές.


Ο web server OZW772 έχει ανταποκριθεί με ιδιαίτερη επιτυχία στις ανάγκες του συστήματος κτιριακών αυτοματισμών Synco (Synco 700, RXB/RXL, RDG/RDF/RDU, Synco living), καθώς επιτρέπει τη διαχείριση του συστήματος ανεξάρτητα από την τοποθεσία και τον έλεγχό του μέσα από το Ίντερνετ, συνεισφέροντας στην οικονομικά αποδοτική και εύρυθμη λειτουργία της μονάδας. Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει ως interface όλους τους διαθέσιμους web browsers. Μια γραφική επισκόπηση της μονάδας, με όλες τις σχετικές ρυθμίσεις, εμφανίζεται στον web browser. Όταν ανακύπτουν σφάλματα ή απαιτούνται εργασίες συντήρησης, ο web server ειδοποιεί τον διαχειριστή της μονάδας μέσω e-mail. Επιπλέον, ο web server μπορεί να ενσωματωθεί σε άλλα συστήματα που χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο web API (Application Programming Interface).


Η νέα έκδοση V5 του web server είναι άμεσα διαθέσιμη και μπορεί να εγκατασταθεί σε όλους τους web server OZW772 μέσα από την ενημέρωση του firmware. Όλες οι υφιστάμενες μονάδες Synco KNX μπορούν να προσαρμοστούν και να εξοπλιστούν με αυτόν τον web server.


O web server OZW772 Synco και οι σχετικές υπηρεσίες αποτελούν μέρος του Περιβαλλοντικού Χαρτοφυλακίου της Siemens. Σήμερα, περίπου το 43% των συνολικών εσόδων της εταιρείας προέρχεται από «πράσινα» προϊόντα και λύσεις, γεγονός που αναδεικνύει τη Siemens σε έναν από τους μεγαλύτερους προμηθευτές φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών στον κόσμο.