Home Νέα Ισολογισμοί Αύξηση μεγεθών για την Air Liquide

Αύξηση μεγεθών για την Air Liquide

0
0

Αύξηση πωλήσεων και ενίσχυση των δραστηριοτήτων του κατέγραψε ο όμιλος Air Liquide κατά το α΄ εξάμηνο του 2014.


TankanlagenΑναλυτικότερα, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο ανήλθε στα € 7.506 εκατ., αυξημένος συγκριτικά με την αντίστοιχη χρήση του 2013 κατά +4,8% και με μικρή μείωση (-0,7%). Παρομοίως, οι πωλήσεις του Κλάδου Αέρια και Υπηρεσίες, έφτασαν τα € 6.807 εκατ., σημειώνοντας αύξηση +4,7% συγκριτικά και μικρή μείωση (-1,1%), όπως καταγράφηκε. Η επίδραση των συναλλαγματικών ισοτιμιών, παραμένει δυσμενής (-4,2% σε επίπεδο Ομίλου για το εξάμηνο).


Σε συγκριτική βάση, οι πωλήσεις του Κλάδου Αέρια και Υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά +13,9% στις αναπτυσσόμενες οικονομίες και όλες οι δραστηριότητες του συγκεκριμένου Κλάδου κατέγραψαν ανάπτυξη. Ο Κλάδος Μεγάλες Βιομηχανίες, ενισχυμένος κατά +4,8%, ευνοήθηκε από την έναρξη νέων μονάδων παραγωγής, την υψηλότερη ζήτηση για υδρογόνο στις ΗΠΑ για τις ανάγκες των διυλιστηρίτων, την ανάπτυξη του τομέα χημικών στις βιομηχανικές περιοχές Antwerp και Rotterdam, και από τη συνεχή ζήτηση για αέρια σε Κίνα και ΗΠΑ.


Οι καλές επιδόσεις του Κλάδου Βιομηχανικές Πωλήσεις – Εμπόριο, ο οποίος σημείωσε αύξηση +3,5%, φαίνονται κυρίως από τις υψηλότερες πωλήσεις στις αναπτυσσόμενες οικονομίες, και ειδικά στην Κίνα, τη συνέχεια της ανάκαμψης της ζήτησης στην Ιαπωνία (αυξημένες πωλήσεις +9,6% συγκριτικά) και την αύξηση στις πωλήσεις ηλίου και ειδικών αερίων. Το πρώτο εξάμηνο του 2014 χαρακτηρίζεται επίσης από σημαντική ανάπτυξη του Κλάδου Ηλεκτρονικής (+11,7%), λόγω των αυξημένων πωλήσεων εξοπλισμού και εγκαταστάσεων στις ΗΠΑ, την εξαγορά της Voltaix, και την επιτυχία της σειράς ALOHA™ (πρόδρομων εξελιγμένων αερίων) σε ΗΠΑ και Ασία.


Ο Κλάδος Υγείας σημείωσε άνοδο +3,9%, ευνοούμενος από τη δυναμική της δραστηριότητας «Φροντίδα Υγείας στο Σπίτι», παρά τις επίμονες πιέσεις για μείωση των τιμών στην Ευρώπη, από την επέκταση στις αναπτυσσόμενες οικονομίες καθώς και την κατά +12,8% αύξηση των πωλήσεων της εταιρείας Schülke, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα νοσοκομειακής υγιεινής.


Οι πωλήσεις του Κλάδου Engineering και Τεχνολογίες αυξήθηκαν κατά +13,7% συγκριτικά, με το επίπεδο των νέων παραγγελιών να αντανακλά τη μεγαλύτερη επιλεκτικότητα σε έργα τόσο εσωτερικά στον Όμιλο, όσο και σε πελάτες.


Το λειτουργικό κέρδος του Ομίλου βελτιώθηκε ελαφρά στο 16,7% (+10 μονάδες βάσης) κυρίως χάρη σε προγράμματα απόδοσης, τα οποία εξοικονόμησαν περίπου € 152 εκατ.. Παρά την αύξηση του φορολογικού συντελεστή, τα καθαρά κέρδη (μερίδιο Ομίλου) ανήλθαν στα € 755 εκατ., αυξημένα κατά +5,0%, εκτός συναλλαγματικών διαφορών και επιπτώσεων μεταβίβασης δραστηριοτήτων της Anios, και +0,4% όπως δημοσιεύθηκαν. Οι καθαρές οφειλές του Ομίλου ύψους € 6.797 εκατ., σημείωσαν ελαφρά μείωση συγκριτικά με τον Ιούνιο 2013, κυρίως λόγω του καλύτερου ελέγχου των κεφαλαιακών δαπανών. Η απόδοση απασχολούμενου κεφαλαίου (ROCE) στο 11%, εκτός συναλλαγματικών διαφορών, θα βελτιωθεί με την εντατικοποίηση τρεχόντων έργων ανάπτυξης.


Σημαντικά γεγονότα Α’ εξαμήνου 2014
■ Νέα συμβόλαια σε αναπτυσσόμενες αγορές: προμήθεια αερίων στην OCI στις ΗΠΑ (μεθανόλη) και στην ThyssenKrupp Steel Europe στην περιοχή Rhine-Ruhr, αέρια υψηλής καθαρότητας στην CEC-Panda στην Κίνα (επίπεδες οθόνες).
■ Συνέχεια εξαγορών: στον Κλάδο Υγείας την SEPRODOM (Γαλλία) και στον Κλάδο Βιομηχανικές Πωλήσεις την Scientific and Technical Gases Ltd., προμηθευτή ειδικών αερίων και αερίων βαθμονόμησης στο Ηνωμένο Βασίλειο.


Καινοτομία και τεχνολογική ανάπτυξη: προμήθεια κρυογονικού εξοπλισμού στο επιστημονικό έργο ITER, σταθμοί ανεφοδιασμού οχημάτων υδρογόνου στη Δανία, επενδύσεις στη Γαλλία στον τομέα της καινοτομίας.


Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου 2014, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Air Liquide, Benoit Potier, δήλωσε:
«Η απόδοση του Ομίλου κατά το πρώτο μισό του 2014 είναι σταθερή και σύμφωνημε τις προβλέψεις του έτους. Ευνοήθηκε από την ανάπτυξη σε περιοχές όπως η Αμερική και η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, και πολύ περισσότερο σε παγκόσμιο επίπεδο από τις αναπτυσσόμενες οικονομίες, καθώς επίσης και από την άνοδο του Κλάδου Ηλεκτρονικής και την έναρξη λειτουργίας νέων μονάδων παραγωγής. Παρ’όλο που οι δραστηριότητες στη Νότια Ευρώπη παραμένουν ακόμη σε μέτρια επίπεδα, εντούτοις παρουσιάζουν σημάδια σταθεροποίησης. Τα δημοσιευμένα αποτελέσματα αυτής της περιόδου επηρεάστηκαν από μία δυσμενή επίδραση των συναλλαγματικών διαφορών.


Η αύξηση των κερδών αποδεικνύει την ικανότητά μας να ελέγχουμε τις δαπάνες μας και να έχουμε σε σταθερή βάση σημαντικές αποδόσεις, οι οποίες συνεισφέρουν στη συνεχή βελτίωση του λειτουργικού κέρδους. Με τον τρόπο αυτό, ο Όμιλος συνεχίσει να ευθυγραμμίζεται με τις τάσεις της αγοράς, προετοιμάζοντας την μεσοπρόθεσμή του ανάπτυξη.


Οι αποφάσεις για επενδύσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους αντικατοπτρίζουν την μεγαλύτερη επιλεκτικότητα του Ομίλου στα έργα του. Το χαρτοφυλάκειο επενδύσεων ανέρχεται στα 2,6 δις ευρώ, το οποίο, μαζί με τις πρωτοβουλίες του Ομίλου σε επίπεδο καινοτομίας και τεχνολογιών, θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια.
Στο πλαίσιο αυτό, και εάν δεν προκύψουν αλλαγές στο επενδυτικό περιβάλλον, η Air Liquide αναμένει το 2014 να αποτελέσει ακόμη μία χρονιά με αύξηση των καθαρών κερδών.»


tags: