Home Νέα Ισολογισμοί Αύξηση τζίρου για την Ελινόιλ

Αύξηση τζίρου για την Ελινόιλ

0
0

Σε € 390.288 εκατ. ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου Ελινόιλ στο πρώτο εξάμηνο του 2014 έναντι € 326,7 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2013, καταγράφοντας αύξηση 19%. Η σημαντική αυτή αύξηση οφείλεται στην αντίστοιχη αύξηση του όγκου πωλήσεων υγρών καυσίμων της μητρικής.


ELINOIL-LOGOΑναλυτικότερα, οι πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης αυξήθηκαν κατά 6%, οι πωλήσεις βενζινών κατά 2%, οι πωλήσεις πετρελαίου κίνησης κατά 15% και οι πωλήσεις μαζούτ κατά 22%. Παράλληλα, η νέα δραστηριότητα του διεθνούς εμπορίου σημείωσε σημαντική ανάπτυξη φθάνοντας τους 133.042 ΜΤ σε σχέση με 33.309 ΜΤ την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Πιο συγκεκριμένα, οι πωλήσεις υγρών καυσίμων στη διεθνή αγορά ανήλθαν σε 59.726 ΜΤ και οι πωλήσεις στερεών καυσίμων σε 73.316 ΜΤ.


Τα μικτά κέρδη του ομίλου ανήλθαν σε € 16,3 εκατ. έναντι € 13,5 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2013, αυξημένα κατά 21%. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 3,0 εκατ. έναντι € 1,2 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2013, και τα ενοποιημένα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας αποτελέσματα του ομίλου (EATAM) ανήλθαν σε ζημία € 0,6 εκατ. έναντι ζημίας € 1,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2013.


Όσον αφορά στη μητρική εταιρία, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 2,9 εκατ. έναντι € 1,3 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2013 ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) ανήλθαν σε ζημία € 0,4 εκατ. έναντι ζημίας € 2,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2013.


Σύμφωνα με την εταιρία, σε επίπεδο μητρικής, τα βελτιωμένα αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου του 2014 επιβεβαιώνουν την αναστροφή της τάσης σε ότι αφορά στις πωλήσεις καυσίμων σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2013. Το προσεκτικά σχεδιασμένο πλάνο, με το οποίο πέτυχε σημαντική μείωση λειτουργικών εξόδων χωρίς να αποδυναμώσει την οργανωτική της δομή, αποφέρει καρπούς το 2014.


Οι έγκαιρες κινήσεις της Ελινόιλ για τον περιορισμό των λειτουργικών της δαπανών παράλληλα με την ανάπτυξη νέων αγορών για την δημιουργία εσόδων βοήθησαν σημαντικά στο να αντιμετωπιστεί η μεγάλη και απότομη πτώση εσόδων που προκάλεσε το πετρέλαιο θέρμανσης το προηγούμενο διάστημα.


Σε επίπεδο ομίλου η Ελίν Τεχνική Α.Τ.Ε, παρά την συνεχόμενη ύφεση η οποία έχει περιορίσει σημαντικά τις προοπτικές ανάληψης κερδοφόρων έργων, έχει καταφέρει να καθιερωθεί ως μια ποιοτική κατασκευαστική εταιρία, η οποία σταδιακά αυξάνει τον αριθμό έργων που αναλαμβάνει έχοντας στο πελατολόγιο της μερικούς από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας. Τα αποτελέσματα της ΕΛΙΝ Ν.Ε. έχουν σαφώς επηρεαστεί από τη πτώση στη ζήτηση για θαλάσσιες μεταφορές καυσίμων όμως με επιλεγμένες κινήσεις η εικόνα αυτή αναστρέφεται.


Σύμφωνα με την εταιρία, η βελτίωση των συνθηκών της αγοράς, η καλή πορεία του τουρισμού, η έναρξη των μεγάλων οδικών έργων και η γενικότερη σταθεροποίηση της εθνικής οικονομίας, αφήνουν κάποια πρώτα μηνύματα αισιοδοξίας για το επόμενο διάστημα. Η Ελινόιλ με στόχο να αξιοποιήσει στο μέγιστο δυνατό τις όποιες θετικές εξελίξεις υπάρξουν στην αγορά, έχει σχεδιάσει και ήδη υλοποιεί κινήσεις πάνω σε πέντε βασικούς στρατηγικούς άξονες.


Έτσι, το 2014 έχει ξεκινήσει ένα πλάνο επιλεκτικής ανάπτυξης του δικτύου ελίν, με στόχο να αυξήσει τα μερίδια αγοράς που κατέχει. Παράλληλα, αναζητά ευκαιρίες για να δραστηριοποιηθεί σε νέες γι’ αυτήν αγορές. Το 2014 είναι μια χρονιά όπου έχει ήδη ενισχύσει τον εξαγωγικό της προσανατολισμό ενώ όσο αφορά στις θυγατρικές έχει προχωρήσει σε στοχευμένες συμφωνίες τόσο μέσω της ελίν Τεχνικής ΑΤΕ όσο και στις θαλάσσιες μεταφορές μέσω της ελίν Ναυτικής Εταιρίας. Τέλος, η Ελινόιλ θα συνεχίσει μέσω των εμπορικών της πολιτικών να βελτιώνει τη ρευστότητα της επιτυγχάνοντας έτσι μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους.


Παράλληλα, η εταιρία εκτιμά ότι το νέο, αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και εν γένει των στρεβλώσεων της αγοράς πετρελαιοειδών, θα επιτρέψει στις εταιρίες που λειτουργούν αυστηρά εντός των κανόνων του υγιούς ανταγωνισμού, να βελτιώσουν τα αποτελέσματα τους και να διεκδικήσουν αγορές στις οποίες δεν είχαν πρόσβαση στο παρελθόν.