1. Home
  2. Νέα
  3. Έκθεση Αειφορίας ΑΓΕΤ Ηρακλής

Έκθεση Αειφορίας ΑΓΕΤ Ηρακλής

0

H Εκθεση Αειφορίας 2013 της ΑΓΕΤ Ηρακλής πληροί απαιτήσεις σε επίπεδο Α – το υψηλότερο σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες Οδηγίες GRI – G3, βάσει των οποίων αξιολογείται η συμμόρφωση της σύνταξης της Εκθεσης.


aget-hraklhsΩς μέλος του ομίλου Lafarge, η ΑΓΕΤ Ηρακλής έχει διαμορφώσει ένα ευρύτερο πρόγραμμα αειφορίας που βρίσκεται σε σύγκλιση με τους διεθνείς Στόχους Αειφορίας 2020.


Σημειώνεται ότι ο όμιλος Lafarge επιπλέον εξασφαλίζει και την εξωτερική πιστοποίηση από τους ανεξάρτητους ελεγκτές Bureau Veritas σε τομείς ζωτικής σημασίας, όπως τα ατυχήματα, η πολιτική ανταγωνισμού, οι σχέσεις με κοινωνικούς εταίρους, τοτ ποσοστό γυναικών σε διευθυντικές θέσεις, οι περιβαλλοντικοί έλεγχοι, η αποκατάσταση λατομείων, τα αέρια θερμοκηπίου, η σκόνη, η κατανάλωση νερού.


Προτάσσοντας ως αξία την Υγεία και την Ασφάλεια, η ΑΓΕΤ Ηρακλής καταθέτει τη φιλόδοξη δέσμευσή της να γίνει «σημείο αναφοράς στον βιομηχανικό κλάδο της χώρας» και εντατικοποιεί τις προσπάθειες για τη διαχείριση των κινδύνων. Παρά τη μείωση των ατυχημάτων –πέντε, έναντι έξι το 2012– παραδέχεται ότι θα είχαν αποφευχθεί αν είχε διεξαχθεί σωστά η απαραίτητη εκτίμηση επικινδυνότητας». Ωστόσο, τα τελευταία δέκα χρόνια που εφαρμόζεται με συστηματικό τρόπο η σχετική πολιτική της Lafarge έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος.


Σημαντική πρόοδος, επίσης, σημειώνεται και στον τομέα του περιβάλλοντος. Με τη λειτουργία των υβριδικών φίλτρων στα εργοστάσια τσιμέντου, οι εκπομπές σκόνης έχουν μειωθεί και βρίσκονται κάτω από τα όρια που έχουν θεσπιστεί.


Το 2013, στο εργοστάσιο Μηλακίου ξεκίνησε και η χρήση στερεών υπολειμμάτων ανακύκλωσης, ύστερα από την ολοκλήρωση μιας διαδικασίας που διήρκεσε αρκετά χρόνια. Για την αποκατάσταση των λατομείων εφαρμόζεται η μεθοδολογία του ομίλου Lafarge με προτεραιότητα σε όσα βρίσκονται σε ευαίσθητες περιοχές.


Επίσης, προγράμματα ενίσχυσης της βιοποικιλότητας έχουν αναπτυχθεί για τα λατομεία του εργοστασίου Βόλου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Για το λατομείο αδρανών υλικών στον Αραξο, σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό της Βρέστης και το Εργαστήριο Βοτανολογίας και Οικολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, προκειμένου να προστατευθεί σπάνιο ενδημικό φυτό, για το οποίο και απενεμήθη ειδικό βραβείο, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών βραβείων «UEPG Sustainable Development Awards 2013».


Εστω και αν η διαδικασία παραγωγής τσιμέντου δεν είναι μια ιδιαιτέρως υδροβόρος διαδικασία, η ΑΓΕΤ Ηρακλής έχει θέσει τη διαχείριση του νερού σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, ως κύριο στόχο στο σχέδιο δράσης της, στο πλαίσιο των στόχων Αειφορία 2020. Για παράδειγμα, στο Μηλάκι λειτουργεί μονάδα αφαλάτωσης, ενώ στο εργοστάσιο Βόλου μέρος του νερού για χρήση στην παραγωγή έχει αντικατασταθεί από επεξεργασμένο νερό που προέρχεται από τον καθαρισμό των γραμμών παραγωγής και το πλύσιμο των φιαλών τοπικής βιομηχανίας αναψυκτικών.


Επίσης, η ΑΓΕΤ Ηρακλής ενσωματώνει τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης σε όλες τις πτυχές της εφοδιαστικής αλυσίδας – από την προμήθεια των πρώτων υλών ώς τη μεταφορά των προϊόντων της. Αναμενόμενη, λοιπόν, η βράβευσή της με το Χρυσό Βραβείο Εφοδιαστικής Αλυσίδας «Transport & Logistics Awards 2014» για τις ασφαλείς πρακτικές της στις οδικές μεταφορές. Η ιδιαίτερη αξία αυτού του βραβείου είναι το ότι η εταιρεία βραβεύθηκε γιατί «πέρα από τις όποιες καινοτομίες και τεχνολογικές εφαρμογές της, έβαλε τον άνθρωπο στο επίκεντρο της εφοδιαστικής αλυσίδας.


Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά που στην Ελλάδα βραβεύονται πρακτικές και πρωτοβουλίες στους τομείς της εφοδιαστικής αλυσίδας και των μεταφορών. Τέλος, κατά το 2013 η συνολική δαπάνη προμηθειών της εταιρείας ήταν 134,6 εκατ. ευρώ από τα οποία το 72,2% σε τοπικές ελληνικές επιχειρήσεις.