1. Home
  2. Νέα
  3. Σύμφωνο Συνεργασίας ΥΠΕΚΑ-ΕΜΠ

Σύμφωνο Συνεργασίας ΥΠΕΚΑ-ΕΜΠ

0

Την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2014, διεξήχθη συνάντηση του Υπουργού ΠΕΚΑ, Γιάννη Μανιάτη, με αντιπροσωπεία της ηγεσίας του ΕΜΠ με επικεφαλής τον Πρύτανη καθ. κ Γιάννη Γκόλια, όπου έγινε ανταλλαγή απόψεων με στόχο την υλοποίηση ενός Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ Υπουργείου και Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου για την Προώθηση της Έρευνας, των Εφαρμογών της και της Συμμετοχής νέων Μηχανικών σε θέματα του ΥΠΕΚΑ.


ypeka empΌπως ανέφερε ο Γιάννης Μανιάτης, το ΥΠΕΚΑ αποτελεί σήμερα την αιχμή του δόρατος της Ελληνικής Κυβέρνησης και Διοίκησης σε μια σειρά από θέματα όπως το Περιβάλλον, η Ενέργεια και η Κλιματική Αλλαγή, τα οποία είναι εξαιρετικά σημαντικά όχι μόνο για την περίοδο που ζούμε, αλλά κυρίως για τις μελλοντικές γενεές.


Στο πλαίσιο αυτό, το ΥΠΕΚΑ επιθυμεί να εδραιώσει ουσιαστικό διάλογο με τμήματα της νεολαίας και φυσικά, λόγω αντικειμένου, πρωτίστως με την Τεχνική Επιστημονική κοινότητα, εστιάζοντας κατ’ αρχάς στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.


Το ΕΜΠ είναι ένας κρατικός φορέας με λαμπρή ιστορία και με αναμφισβήτητο κύρος, μια τεράστια πηγή γνώσης με απεριόριστες ερευνητικές δυνατότητες και σημαντικούς πόλους αριστείας. Η υποδομή του ΕΜΠ και το φοιτητικό δυναμικό του, με την έμπειρη καθοδήγηση της ηγεσίας και των καθηγητών του, μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην προσπάθεια του ΥΠΕΚΑ να δημιουργήσει τις απαραίτητες συνθήκες για ένα ασφαλές, βιώσιμο και μηδενικό σε άνθρακα μέλλον για τη χώρα μας.


Συγχρόνως, το ΥΠΕΚΑ μπορεί να συμβάλει στους σκοπούς του ΕΜΠ δημιουργώντας προϋποθέσεις διεύρυνσης της επιστημονικής γνώσης, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη νέων ερευνητικών πεδίων, αλλά και στην ανάδειξη νέου επιστημονικού δυναμικού.
Τα τεχνικά θέματα όπως η περιβαλλοντική τεχνολογία, η ενέργεια και η κλιματική αλλαγή, προσφέρουν ένα ευρύ πεδίο σύμπραξης για γόνιμη ανταλλαγή απόψεων και ανάδειξη καινοτόμων πρακτικών και πολιτικών στους τομείς της έρευνας, της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης.


Πέραν αυτών αποτελεί πεδίο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και για τους δύο Φορείς, η εκτίμηση των πιθανών νέων εθνικών αναγκών που αφορούν τις σχέσεις της ενέργειας με την κλιματική αλλαγή -τόσο από πλευράς απαιτήσεων μετριασμού όσο και προσαρμογής – οι οποίες άρρηκτα συνδέονται με την αγορά εργασίας και τις δυνατότητες δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.


Πιθανές δράσεις που συζητήθηκαν και αναμένεται, μεταξύ άλλων, να εξεταστούν είναι :
– η θεσμοθέτηση βραβείων για φοιτητικές εργασίες,
– η επιλογή συγκεκριμένων κατευθύνσεων διπλωματικών,
– η διαβούλευση επί επίκαιρων τεχνικών και επιστημονικών θεμάτων,
– η εκπόνηση ειδικών ερευνητικών έργων, και
– η στήριξη μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών σε πεδία αιχμής αναλόγως και των αναγκών της χώρας.


Η στενή συνεργασία ΥΠΕΚΑ-ΕΜΠ αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα με ομάδα εργασίας, που κατ’ αρχάς θα διερευνήσει όλες τις πιθανές μορφές και πεδία συνεργασίας, ώστε να επιμεληθεί το συντομότερο δυνατόν τις λεπτομέρειες του Συμφώνου Συνεργασίας με στόχο την προετοιμασία ενός κοινού προγράμματος εργασίας και δράσεων με συγκεκριμένους στόχους και προτάσεις.