1. Home
  2. Καύσιμα
  3. Αιτήσεις για την κατανομή βιοντίζελ του 2015

Αιτήσεις για την κατανομή βιοντίζελ του 2015

0

Ως την 21η Ιανουαρίου έχουν προθεσμία οι επιχειρήσεις παραγωγής βιοντίζελ να υποβάλλουν αίτηση για να συμμετάσχουν στην κατανομή συνολικής ποσότητας 140.000 χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ για το έτος 2015.


biofuel02Τα παραπάνω αναφέρονται σε επίσημη απόφαση που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η οποία φέρει την υπογραφή του υφυπουργού ΠΕΚΑ, Ασημάκη Παπαγεωργίου.


Μεταξύ άλλων στην απόφαση αναφέρονται τα εξής:


Άρθρο 1


Υποβολή αίτησης – Δικαιολογητικά − Ποσοστό ανάμειξης


1. Καλούνται τα νομικά πρόσωπα που ορίζονται στο άρθρο 5Α παρ. 1 του Ν. 3054/2002, τα οποία επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κατανομή ποσότητας εκατόν σαράντα χιλιάδων (140.000) χιλιόλιτρων αυτούσιου βιοντίζελ για το χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου 2015 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2015, να υποβάλουν στο Πρωτόκολλο της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Μεσογείων 119, 101 92 Αθήνα, ισόγειο), μέχρι και την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 15.00 μ.μ., σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Αίτηση Συμμετοχής στην Κατανομή Αυτούσιου Βιοντίζελ για το έτος 2015−ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ», ο οποίος θα περιέχει δύο σφραγισμένους φακέλους με τις ενδείξεις «Αίτηση Συμμετοχής στην Κατανομή Αυτούσιου Βιοντίζελ για το έτος 2015−ΚΥΡΙΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ» και «Αίτηση Συμμετοχής στην Κατανομή Αυτούσιου Βιοντίζελ για το έτος 2015−ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΦΑΚΕΛΟΥ».


2. Οι φάκελοι περιέχουν, κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά του άρθρου 3 της Δ1/Α/οικ.2497/8−2−2013 απόφασης «Καθορισμός κριτηρίων, μεθοδολογίας κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ και ρύθμιση κάθε σχετικού θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α του Ν. 3054/2002, όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β΄ 253/2013)


3. Σύμφωνα με την παρ. 1.Α.θ του άρθρου 3 της ΚΥΑ κριτηρίων και μεθοδολογίας, τα τιμολόγια προμήθειας βαμβακόσπορου, χρησιμοποιημένων φυτικών ελαίων, τηγανελαίων και ζωικών λιπών καθώς και τα σχετικά δελτία αποστολής που δηλώνουν οι αιτούσες εταιρείες, πρέπει να έχουν εκδοθεί από την 10η Μαΐου 2014 έως την 21η Ιανουαρίου 2015. Αντίστοιχα, στην περίπτωση ιδιοπαραγωγής βαμβακόσπορου η ημερομηνία εκκόκκισης σύσπορου βάμβακος και παραγωγής βαμβακόσπορου πρέπει να έπεται της 9ης Μαΐου 2014 και να μην είναι μεταγενέστερη της 21ης Ιανουαρίου 2015.


4. Οι υπόχρεοι της ανάμειξης οφείλουν να διασφαλίζουν ότι το αυτούσιο βιοντίζελ αναμειγνύεται σε ποσοστό 7% κατ’ όγκο στο πετρέλαιο κίνησης που διατίθεται στην ελληνική αγορά. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 15Α του Ν. 3054/2002 όπως ισχύει.