1. Home
  2. ΑΠΕ
  3. Καταγγελία ΣΠΕΦ για χρεώσεις σε παραγωγούς

Καταγγελία ΣΠΕΦ για χρεώσεις σε παραγωγούς

0

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ4Σε επιστολή που απέστειλε ο ΣΠΕΦ προς το ΔΕΔΔΗΕ και το ΥΠΑΠΕΝ, κάνει λόγο για αυθαίρετες και αόριστες χρεώσεις σε ηλεκτροπαραγωγούς από φωτοβολταϊκά το τελευταίο διάστημα.

Το κείμενο της επιστολής ΣΠΕΦ έχει ως εξής:

«Αξιότιμε κε Πρόεδρε

Με έκπληξη τις προηγούμενες ημέρες πλήθος μελών μας πανελλαδικά έλαβε συστημένες τυποποιημένες επιστολές από τις κατά τόπους Περιοχές ΔΕΔΔΗΕ με αόριστες χρεώσεις άνω των εκατό ευρώ και με την απαίτηση αυτές να τακτοποιηθούν εντός μηνός καθώς και να σας προσκομισθεί το καταθετήριο τραπέζης.

Συγκεκριμένα οι επιστολές ΔΕΔΔΗΕ υποδεικνύουν αόριστες ετήσιες χρεώσεις για το 2014 κυρίως «Εργασιών Επιθεώρησης» και κόστους «Λήψης Ενδείξεων». Πέραν αυτών εμφανίζονται στις επιστολές και άλλες δύο αιτίες πιθανών επιπλέον στο μέλλον χρεώσεων όπως κόστος «Εργασιών Συντήρησης» και κόστος «Αποκατάστασης Βλαβών».

Όπως γνωρίζετε (και επικαλείσθε στις επιστολές), η σχέση του ΔΕΔΔΗΕ με τους ηλεκτροπαραγωγούς από Φ/Β καθορίζεται επακριβώς από το πλαίσιο των συμβάσεων σύνδεσης με το δίκτυο όπως έχουν υπογραφεί καθώς και από τις συμβάσεις Προμήθειας πουταυτόχρονα ως καταναλωτές έχουν προσχωρήσει. Υπό το φως αυτό ενιστάμεθα στις πρόσθετες χρεώσεις για τους κάτωθι σωρευτικά λόγους:

  • Οι Φ/Β μονάδες πληρώνουν ήδη χρεώσεις δικτύου μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης που η ΔΕΗ τακτικά αποστέλλει.
  • Οι Φ/Β παραγωγοί στις συμβάσεις σύνδεσης με το δίκτυο όπως έχουν συνομολογηθεί μετον Διαχειριστή κατά την αποδοχή των όρων σύνδεσης και τις οποίες εν γένειεπικαλείσθε, δυνητικά δύνανται να επιβαρύνονται με έξοδα συντήρησης όπωςαναγράφεται στο άρθρο 2.3 του σώματος αυτών, περιοριστικά όμως αφορούντων στιςυποδομές-εξοπλισμό των όρων σύνδεσης τους επακριβώς και πάντοτε κατόπιναιτιολογημένης κρίσης και εφ’ όσον οι δαπάνες αυτές δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα τουδιαχειριστή στον οποίο και ανήκει κατά κυριότητα, νομή και κατοχή ο εν λόγωεξοπλισμός. Υποδομές δικτύου που αξίζει να σημειωθεί πως σε πλείστες περιπτώσειςεξυπηρετούν ευρύτερα το δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ και τους λοιπούς γειτνιάζοντες καταναλωτές-πελάτες του χωρίς μάλιστα κόστος ανάπτυξης για αυτούς. Η αποστολή λοιπόν οριζόντιων 2και αυθαίρετων χρεώσεων μέσω τυποποιημένων επιστολών στους Φ/Β παραγωγούςεπουδενί συνιστά αιτιολογημένη και ορθή κρίση, ούτε και καλύπτει το κριτήριο ευθύνης.
  • Οι Φ/Β μονάδες έχουν πληρώσει το κόστος της εγκατάστασης συσκευών τηλεμέτρησηςμαζί με την αποδοχή των Όρων Σύνδεσης (δηλαδή προκαταβολικά πριν αρκετά χρόνια καιπριν καν την δημιουργία των αντίστοιχων Φ/Β μονάδων). Το γεγονός ότι ο ΔΕΔΔΗΕ κωλυσιέργησε για χρόνια και δεν εγκατέστησε άμεσα τις συσκευές αυτές, οπότε καιυπεισήλθε στην εσωτερική γι’ αυτόν έστω δαπάνη αποστολής καταμετρητών για λήψηενδείξεων, οπωσδήποτε δεν μπορεί να αφορά τους παραγωγούς. Ο ΔΕΔΔΗΕ άλλωστε διαθέτει δίκτυο καταμετρητών πανελλαδικά ούτως ή άλλως, αφού καταμετρά σε τακτήβάση ένα σύνολο 7 εκατομμυρίων μετρητών χωρίς πρόσθετες χρεώσεις πέραν τωντακτικών χρεώσεων δικτύου. Προς τι λοιπόν η διακριτή «ποινολόγηση» των επιπρόσθετααπλήρωτων για τέσσερις μάλιστα μήνες Φ/Β παραγωγών;

Αξιότιμε κε Πρόεδρε

Η πρακτική των εν λόγω επιστολών με αυθαίρετες και «τυφλές» χρεώσεις σε βάρος 15.000 Φ/Β εγκαταστάσεων αποτελεί ατόπημα αδιαφάνειας και δικαίου. Είναι αδιανόητο ο ΔΕΔΔΗΕ να επιχειρεί -με αυτόν ιδίως τον τρόπο- να ανοίξει τέσσερις μάλιστα «κωδικούς» τακτικού και αδιαφανούς χαρατσώματος των Φ/Β για ποσά που δεν προκύπτουν από πουθενά και πουουδείς βεβαίως αιτιολογεί ή δύναται να ελέγξει.

Σε συνέχεια των ανωτέρω παρακαλούμε για την άμεση ανάκληση-αντιλογισμό των αυθαίρετων χρεώσεων αυτών.

Για τον ΣΠΕΦ με εκτίμηση,

Στέλιος Λουμάκης – Πρόεδρος
Όλγα Αγγελοπούλου – Γεν. Γραμματέας»