Home Θέρμανση - κλιματισμός ΕΛΙΝΟΙΛ: αύξηση κερδών για το 2014

ΕΛΙΝΟΙΛ: αύξηση κερδών για το 2014

0
0

ELIN_1411289Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου στη χρήση 2014 ανήλθε σε € 965,3 εκατ. έναντι € 745,8 εκατ. το 2013, καταγράφοντας αύξηση 29%. Η αύξηση αυτή οφείλεται τόσο στην αύξηση πωλήσεων εσωτερικής αγοράς όσο και στην αύξηση πωλήσεων διεθνούς εμπορίου.

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε € 37,2 εκατ. έναντι € 31,7 εκατ. το 2013 και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 8,4 εκατ. έναντι € 5,0 εκατ. το 2013, παρουσιάζοντας αύξηση 68%. Αντίστοιχα τα ενοποιημένα προ φόρων αποτελέσματα του ομίλου (EBT) ανήλθαν σε κέρδη € 1,8 εκατ. έναντι ζημίας € 2,1 εκατ. ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) ανήλθαν σε κέρδη €1,2 εκατ. έναντι ζημίας € 2,0 εκατ.. Όσον αφορά στη μητρική εταιρία ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε., τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 8,0 εκατ. έναντι 5,0 εκατ. αυξημένα κατά 60% σε σχέση με το 2013, τα αποτελέσματα προ φόρων σε κέρδη € 1,4 εκατ. έναντι ζημίας € 1,9 εκατ. το 2013 και τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) σε κέρδη € 0,95 εκατ. έναντι ζημίας € 2,0 εκατ.

Η θετική πορεία της ΕΛΙΝΟΙΛ κατά το 2014 είναι το αποτέλεσμα υλοποίησης ενός τριετούς επιχειρηματικού πλάνου το οποίο προέβλεπε σημαντική μείωση λειτουργικών δαπανών χωρίς αποδυνάμωση της οργανωτική δομής, επιλεκτική ανάπτυξη σε όλους τους τομείς της εσωτερικής αγοράς και διερεύνηση νέων αγορών. Η υλοποίηση του πλάνου αυτού είχε ως αποτέλεσμα την σημαντική αύξηση πωλήσεων, την ενίσχυση των μεριδίων αγοράς καιτην ενδυνάμωση της παρουσίας του σήματος ελίν. Παρά το γεγονός ότι ο αριθμός πρατηρίων στη χώρα μας έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, η ΕΛΙΝΟΙΛ ενισχύει τις δυνάμεις της αφού το δίκτυο ελίν αριθμεί πλέον 563 σημεία, ενώ κατά το 2014 όσα πρατήρια αποχώρησαν από την εταιρία ή έκλεισαν, αντικαταστάθηκαν με νέα τα οποία διαθέτουν καλύτερες προοπτικές. Σημαντικό ρόλο σε αυτή την ανοδική πορεία έπαιξε και η διάθεση στην αγορά του πρωτοποριακού καυσίμου Ντήζελ Crystal, το οποίο κερδίζει διαρκώς μερίδια πωλήσεων. Σε επίπεδο Ομίλου, η θυγατρική ελίν Τεχνική ανέστρεψε την αρνητική εικόνα του 2013 και κατάφερε να έχει μια σταθερή ροή νέων έργων η οποία οδήγησε σε θετικό οικονομικό αποτελέσματα για το 2014, παρά το γεγονός ότι η κατασκευαστική αγορά παραμένει σε ύφεση.

Για το 2015, η ισχυρή μετοχική σύνθεση της ΕΛΙΝΟΙΛ, η ρευστότητα που διαθέτει αλλά και η άριστη φήμη της σε θέματα ποιότητας, εξυπηρέτησης και πρωτοπορίας, θα αποτελέσουν την εγγύηση για να συνεχίσει τη στοχευμένη ανάπτυξη και να διεκδικήσει μερίδια αγοράς μέσω νέων υγιών συνεργασιών χωρίς πιστωτικούς κινδύνους, διατηρώντας την κερδοφόρα πορεία της. Παράλληλα, η εταιρία εκτιμά ότι η ρητή δέσμευση της νέας Κυβέρνησης για την άμεση εφαρμογή μέτρων πάταξης του λαθρεμπορίου, θα της επιτρέψει να εισέλθει σε νέες αγορές στις οποίες δεν είχε πρόσβαση στο παρελθόν λόγω αθέμιτου ανταγωνισμού.