Home Νέα ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: τακτική Γ.Σ για επιστροφή κεφαλαίου

ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: τακτική Γ.Σ για επιστροφή κεφαλαίου

0
0

ternaAΓια τη Τρίτη 28 Απριλίου ορίστηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Τέρνα Ενεργειακή. Μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους καθώς και η διανομή μερίσματος.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι μέτοχοι καλούνται για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2014, και των επ΄ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

2. Έγκριση της από το Διοικητικό Συμβούλιο προτεινόμενης διάθεσης κερδών, διανομής μερίσματος και των αμοιβών των Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2014.

3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από  κάθε σχετική ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για την χρήση 2014.

4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή Λογιστή, Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2015 και καθορισμός αμοιβής τους.

5. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με επιστροφή μετρητών στους Μετόχους με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής. Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού.

6. Διεύρυνση του εταιρικού σκοπού και τροποποίηση του σχετικού άρθρου 3 του Καταστατικού.

7. Έγκριση συμμετοχής Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση άλλων Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία.

8. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών κατά το άρθρο 23α του ΚΝ2190/20.

9. Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος.

Να σημειωθεί πως σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Α΄ επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση θα συνέλθει την 11η  Μαΐου 2015, ημέρα Δευτέρα.