Home Ηλεκτρισμός Μυτιληναίος Α.Ε.: Μειώνεται το μετοχικό κεφάλαιο

Μυτιληναίος Α.Ε.: Μειώνεται το μετοχικό κεφάλαιο

0
0

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝΗ Μυτιληναίος ΑΕ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ενημερώνει το Επενδυτικό Κοινό, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 19 του νόμου 3556/2007 και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, για το σχέδιο με την προτεινόμενη τροποποίηση του Καταστατικού ενόψει της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί την 6η Μαΐου 2015:

Άρθρο 5 – Μετοχικό Κεφάλαιο

Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού προστίθεται νέο εδάφιο ΙΖ, ως εξής:

«ΙΖ. Η Τακτική Γενική Συνέλευση την 06.05.2015 αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των έντεκα εκατομμυρίων εξακοσίων ενενήντα μία χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και είκοσι λεπτών (11.691.586,20€) με μείωση της ονομαστικής αξίας των εκατόν δεκαέξι εκατομμυρίων εννιακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα δύο (116.915.862) μετοχών της Εταιρείας κατά το ποσό των δέκα λεπτών (0,10€) ανά μετοχή.

Συνεπεία των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώνεται στο ποσό των εκατόν δεκατριών εκατομμυρίων τετρακοσίων οκτώ χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και δεκατεσσάρων λεπτών (113.408.386,14), διαιρούμενο σε εκατόν δεκαέξι εκατομμύρια εννιακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα δύο (116.915.862) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενενήντα επτά λεπτών  (0,97€) έκαστη».

Οι υπόλοιπες παράγραφοι του άρθρου 5 του Καταστατικού παραμένουν ως έχουν.