1. Home
  2. Νέα
  3. ΕΛΙΝΟΙΛ: Περίληψη πρόσκλησης μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση

ΕΛΙΝΟΙΛ: Περίληψη πρόσκλησης μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση

0

ELINΣε ανακοίνωση της ελληνικής εταιρείας πετρελαίων ΕΛΙΝΟΙΛ, αναφέρεται η περίληψη πρόσκλησης των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο
καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία
θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη  25 Ιουνίου  2015  και ώρα 11:00, στα γραφεία
της Εταιρίας, οδός Πηγών 33, Κηφισιά.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.              Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για
την χρήση 2014, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των
Ελεγκτών, και της διάθεσης των αποτελεσμάτων.

2.              Απαλλαγή των Μελών  του Διοικητικού  Συμβουλίου  και  των
Ελεγκτών  από  κάθε  ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2014.

3.              Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το
έτος 2014 και προέγκριση αυτών για το έτος 2015.

4.              Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον
έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) για την χρήση
2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5.              Έγκριση προγράμματος αγορών ιδίων μετοχών της Εταιρείας μέσω
του Χρηματιστηρίου Αθηνών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως
ισχύει σήμερα, και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετέχουν οι Μέτοχοι της Εταιρίας, οι
οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο ηλεκτρονικό αρχείο των αύλων μετοχών της
Εταιρίας που τηρείται στα «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία
Συμμετοχών, Εκκαθάρισης Διακανονισμού & Καταχώρησης» («ΕΧΑΕ»), κατά την
έναρξη της πέμπτης ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης της Γενικής
Συνέλευσης, ήτοι του Σαββάτου 20ής Ιουνίου 2015 («Ημερομηνία Καταγραφής»). Η
μετοχική ιδιότητα κατά την Ημερομηνία Καταγραφής θα αποδεικνύεται μέσω της
απευθείας ηλεκτρονικής σύνδεσης της Εταιρίας με τα αρχεία της «ΕΧΑΕ».
Επισημαίνεται ότι για τη συμμετοχή των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση δεν
απαιτείται πλέον η δέσμευση των μετοχών τους ή η τήρηση άλλης ανάλογης
διαδικασίας που να περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης των
μετοχών κατά το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και την
ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν
στη Γενική Συνέλευση μέσω αντιπροσώπων οφείλουν να καταθέσουν το σχετικό
έντυπο αντιπροσώπου που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρίας
<http://www.elin.gr/> www.elin.gr και στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας,
οδός Πηγών 33, 14564 Κηφισιά (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων) τρεις (3)
τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Η παρούσα αποτελεί περίληψη της από 27.05.2015 πρόσκλησης του Διοικητικού
Συμβουλίου για τη σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την 25.06.2015,
σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2γ του κ.ν. 2190/1920. Το πλήρες κείμενο της
πρόσκλησης και οι πληροφορίες και τα έγγραφα του άρθρου 27 παρ. 3 του κ. ν.
2190/20 βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας,
<http://www.elin.gr/> www.elin.gr. Επίσης, οι κ.κ. Μέτοχοι δύνανται να
παραλάβουν τα ανωτέρω έγγραφα σε έγχαρτη μορφή από τo Tμήμα Εξυπηρέτησης
Μετόχων της Εταιρίας (οδός Πηγών αρ. 33, Κηφισιά, τηλ . 210 6241530) κατόπιν
προηγούμενης συνεννόησης.