1. Home
  2. Καύσιμα
  3. ΕΛΙΝΟΙΛ: οι αποφάσεις της Γ.Σ των μετόχων

ΕΛΙΝΟΙΛ: οι αποφάσεις της Γ.Σ των μετόχων

0

B34908E61524237D9F372E9CF3ECE780Την ημερήσια διάταξη και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της γνωστοποίησε η ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε σε σχετικό δελτίο τύπου που εξέδωσε.

“Ανακοινώνεται από την ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. ότι την 25.6.2015 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην έδρα της εταιρίας στην Κηφισιά, στην οποία παρέστησαν νόμιμα 6 μέτοχοι εκπροσωπούντες 16.710.232 μετοχές, ήτοι ποσοστό 70,13% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2014, με τις σχετικές Εκθέσεις του )ιοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, και της διάθεσης των αποτελεσμάτων. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 16.710.232 ψήφους υπέρ, τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τις σχετικές Εκθέσεις του –ιοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, καθώς και τη μη διανομή μερίσματος.

2. Απαλλαγή των Μελών του )ιοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2014. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 16.710.232 ψήφους υπέρ, την απαλλαγή των μελών του -.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2014.

3. Έγκριση αμοιβών των Μελών του )ιοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2014 και προέγκριση αυτών για το έτος 2015. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 16.710.232 ψήφους υπέρ, τις αμοιβές των μελών του -ιοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2014 και παρείχε επίσης προέγκριση για τις αμοιβές των για το έτος 2015.

4. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) για την χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 16.710.232 ψήφους υπέρ, την εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή από την εταιρία Σ.Ο.Λ. Α.Ε. για τις Ετήσιες και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας για την χρήση 2015 καθώς επίσης και την αμοιβή τους.

5. Έγκριση προγράμματος αγορών ιδίων μετοχών της Εταιρείας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 16.710.232 ψήφους υπέρ, την έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Ειδικότερα προτείνει την αγορά ιδίων μετοχών μέχρι το 5% των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας (σήμερα 23.828.130), ήτοι την αγορά με βάση τους σημερινούς ως άνω αριθμούς μέχρι 1.191.406 ιδίων μετοχών κατ’ ανώτατο όριο (του εν λόγω απόλυτου αριθμού μεταβληθησομένου αναλόγως, σε περίπτωση εταιρικών γεγονότων κατά την διάρκεια του προγράμματος που έχουν ως συνέπεια την μεταβολή του αριθμού των μετοχών της Εταιρείας) με εύρος τιμής αγοράς ανά μετοχή από πενήντα (0,50) λεπτά του Ευρώ (κατώτατο όριο) έως δύο (2,00) Ευρώ (ανώτατο όριο) και χρονική διάρκεια του προγράμματος αγορών η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 24 μήνες με ημερομηνία έναρξης την 1η Ιουλίου 2015. Επίσης ενέκρινε την παροχή των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων προς το διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την εφαρμογή του ως άνω προγράμματος, εντός του καθορισθέντος από αυτή πλαισίου.”