Home Αιολική ενέργεια ΔΕΗ ΑΠΕ: Διαγωνισμός για τοπογραφικές μελέτες για αιολικά στην Ροδόπη

ΔΕΗ ΑΠΕ: Διαγωνισμός για τοπογραφικές μελέτες για αιολικά στην Ροδόπη

0
0

ΡΟΔΟΠΗΣτην προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση τοπογραφικών μελετών και μελετών οδοποιίας (στάδιο προμελέτης) σε εκτάσεις σχεδιαζόμενων αιολικών πάρκων στη Ροδόπη, προχώρησε στις 2/7 η ΔΕΗ Ανανεώσιμες.

Ειδικότερα, με την παρούσα πρόσκληση η εταιρεία καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορά για την Σύνταξη Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών τοπογραφικών εργασιών & μελετών οδοποιίας σχεδιαζόμενων Αιολικών πάρκων Ν. Ροδόπης για την περαιτέρω ανάθεση εκτέλεσης τους καθώς και για την Σύνταξη Τεύχους Προεκτιμώμενων Αμοιβών των σχετικών μελετών.

Ο ανώτατος προϋπολογισμός για την σύνταξη των προαναφερόμενων τευχών υπολογίζεται στο ποσό των 3.500 ευρώ.

Τα πάρκα βρίσκονται στις θέσεις Γέρακας-Ρόμβος, Μηλιά-Καπετάνιος-Λιβαδοκορφή και Κανδήλα-Κυρτόν των Δημοτικών Ενοτήτων Οργάνης και Φιλύρας, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης.

Ειδικότερα απαιτείται:

–       Η διενέργεια τοπογραφικών μελετών σε κατάλληλη κλίμακα με σκοπό την παροχή κατάλληλου υψομετρικού και οριζοντιογραφικού υποβάθρου για την χωροθέτηση α/γ στις προβλεπόμενες θέσεις και των συνοδευτικών έργων οδικής πρόσβασης και ηλεκτρικής διασύνδεσης του σχεδιαζόμενου πάρκου. Οι τοπογραφικές μελέτες αφορούν αποτυπώσεις ενιαίων αδόμητων, εν μέρει δασωμένων εκτάσεων και ζωνών οδοποιίας πρόσβασης.

–       Η αποτύπωση της οδοποιίας πρόσβασης καθώς και η εκπόνηση προμελέτης εσωτερικής οδοποιίας διασύνδεσης των ανεμογεννητριών ανά περίπτωση απαραίτητη στα πλαίσια κατάθεσης της απαιτούμενης ΜΠΕ του Έργου.

–       Η μελέτη διαμόρφωσης πλατειών εγκατάστασης Α/Γ και διαδρομών συναρμολόγησης /αποσυναρμολόγησης γερανών.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ:

1.      Σύνταξη τεύχους τεχνικών προδιαγραφών όσον αφορά σε:

–       Τοπογραφικές μελέτες αποτύπωσης περιοχής έργου .

–       Μελέτες Οδοποιίας (προμελέτη οδοποιίας, οριστική μελέτη οδοποιίας (προσεχώς), μελέτη διαμόρφωσης πλατειών εγκατάστασης Α/Γ και διαδρομών συναρμολόγησης /αποσυναρμολόγησης γερανών)

για την ανάθεση της εκτέλεση τους.

2.      Σύνταξη Τεύχους Προεκτιμώμενων Αμοιβών ως άνω αναφερόμενων μελετών (Σύνταξη Προϋπολογισμού).

Σημείωση: Θα παραχωρηθεί σχετικό ψηφιακό αρχείο .dxf με τα στοιχεία των αδειοδοτημένων πάρκων -πολύγωνα εγκατάστασης, ενδεικτικός αριθμός και θέσεις Α/Γ – καθώς και το υφιστάμενο επαρχιακό οδικό δίκτυο που αποτελεί και την οδοποιία διασύνδεσης μεταξύ των πάρκων.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

·        Ένα (1) τεύχος τεχνικών προδιαγραφών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (.pdf, .doc).

·        Ένα (1) τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών ( ή προεκτίμησης κόστους) σχετικών μελετών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (.pdf, .doc, .xls).

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΩΝ:

(Προδιαγραφές, Ζητούμενα, Παραδοτέα, Εξοπλισμός, Μεθοδολογία, Κατάλληλες Κλίμακες, Ακρίβεια κ.α)

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:

–       Απαιτούμενα Προσόντα

Να έχει ασχοληθεί αποδεδειγμένα με εκπόνηση αντίστοιχων τευχών προδιαγραφών τοπογραφικών μελετών και μελετών οδοποιίας αιολικών πάρκων.

–       Δικαιολογητικά – Πιστοποιητικά, που να αποδεικνύουν τα απαιτούμενα προσόντα.

Υπεύθυνη Δήλωση συνοδευόμενη από έγγραφα, μελέτες και όποιο άλλο σχετικό υλικό το οποίο αποδεικνύει την εκπόνηση από τον υποψήφιο ανάδοχο αντίστοιχων τευχών.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: 90 ημέρες πίστωση

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 30 ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Έδρα μας (Καποδιστρίου 3,15343, Αγία Παρασκευή)

Οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν την προσφορά τους με Θέμα: 246/2015, με e-mail στο offers@ppcr.gr μέχρι την Παρασκευή 10/07/2015 και ώρα 14:00.