Home Ηλεκτρισμός Η ομιλία του Εμ.Παναγιωτάκη στη συνέλευση της ΔΕΗ

Η ομιλία του Εμ.Παναγιωτάκη στη συνέλευση της ΔΕΗ

0
0

panagiwtakis_0Πραγματοποιήθηκε χθες Δευτέρα 13 Ιουλίου 2015 στην Αθήνα, η 13η Ετήσια Γενική Συνέλευση της ΔΕΗ Α.Ε., με τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Μανόλη Παναγιωτάκη να παρουσιάζει τα πεπραγμένα της περίοδο που πέρασε αλλά και τις προκλήσεις και προοπτικές που η επιχείρηση αναμένεται να αντιμετωπίσει το επόμενο χρονικό διάστημα.

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. ξεκινώντας την ομιλία του αναφέρθηκε στα σημαντικά γεγονότα του 2014 αλλά και στη σημαντική εξοικονόμηση των λειτουργικών δαπανών, τονίζοντας χαρακτηριστικά:

«στις κρίσιμες περιστάσεις που περνά η πατρίδα μας, με δεδομένο το μέγεθος και τη σημασία της ΔΕΗ στην κοινωνικοοικονομική ζωή της χώρας, η σημερινή Γενική μας Συνέλευση προσλαμβάνει ιδιαίτερη σημασία.

Η ΔΕΗ ήταν και παραμένει ένας από τους βασικότερους πυλώνες σταθερότητας για την εθνική μας οικονομία και την κοινωνική ζωή και, βέβαια, καθοριστικός παράγοντας για το ξεπέρασμα της κρίσης, την επανεκκίνηση της οικονομίας και την ανάπτυξη. Αυτό το απέδειξε τις δύο, τελευταίες κρίσιμες εβδομάδες. Θα το αποδείξουμε και στη συνέχεια. Παρά τις όποιες δυσκολίες σε ότι αφορά στην εισπραξιμότητα διαχειριζόμαστε τα προβλήματα με επιτυχία καλύπτοντας τις βασικές μας υποχρεώσεις προς τους αναδόχους των έργων μας. Έτσι εξασφαλίζουμε τόσο την επάρκεια εφοδιασμού, όσο και την καλή λειτουργία των μονάδων μας και των δικτύων μας.

Στο σημείο αυτό κρίνω, σκόπιμο να ευχαριστήσω δημόσια τους πελάτες μας εκείνους, και είναι πολλοί και μάλιστα στην πλειοψηφία τους από τα λαϊκά στρώματα, που ανταποκρίθηκαν όπως έκαναν πάντα στις υποχρεώσεις τους στη ΔΕΗ, στις σημερινές μέρες. Kαι βέβαια να τονίσω ότι δεν διαλανθάνει της προσοχής μας ότι πολλοί εκμεταλλεύονται και την παρούσα συγκυρία και ενώ μπορούν δεν πληρώνουν.

Έχουμε πλήρη επίγνωση για το ρόλο μας και ειδικότερα το προϊόν που παράγουμε και διαχειριζόμαστε, το αγαθό του ηλεκτρισμού με τον αυτονόητο αναπτυξιακό και κοινωνικό του χαρακτήρα. Γι΄ αυτό πάγιος κεντρικός μας στόχος είναι να προσφέρουμε την ηλεκτρική ενέργεια σε όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις με όσο το δυνατό χαμηλότερες τιμές και με τους ευνοϊκότερους όρους. Έμπρακτη απόδειξη οι πρόσφατες γενναίες διευκολύνσεις για την αποπληρωμή των συσσωρευμένων χρεών των νοικοκυριών και των Επιχειρήσεων.

Ταυτόχρονα η ΔΕΗ είναι Ανώνυμη Εταιρεία, εκτεθειμένη στον ανταγωνισμό και μάλιστα με όρους όχι πάντοτε ισότιμους, με μετόχους τόσο το Ελληνικό Δημόσιο όσο και ιδιώτες επενδυτές, Έλληνες και ξένους, τα συμφέροντα των οποίων οφείλουμε, και δεν παραλείπουμε να το κάνουμε, να διαχειριζόμαστε με συνέπεια και αποτελεσματικότητα.

Από αυτή τη σκοπιά, εκτός των άλλων, πήραμε θέση ως Διοίκηση εναντίον της πώλησης του ΑΔΜΗΕ, καθώς εκτιμάμε ως εντελώς ασύμφορο για την εταιρεία το να αποστερηθεί ενός τόσο πολύτιμου περιουσιακού στοιχείου όπως είναι το δίκτυο υψηλής και υπερυψηλής τάσης, έναντι κάποιου τιμήματος με εντελώς πρόσκαιρο και αμφισβητούμενο οικονομικό όφελος. Ας προχωρήσουμε τώρα στην ανασκόπηση των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ το διάστημα που εξετάζουμε.»

Στη συνέχεια ο κος Μ. Παναγιωτάκης αναφέρθηκε στα κόστη καυσίμων, άλλες δαπάνες και EBITDA, υπογραμμίζοντας ότι:

«Το 2014, το 47,8% των συνολικών εσόδων της ΔΕΗ απορροφήθηκε από τις δαπάνες καυσίμων, CO2 και αγορών ενέργειας, έναντι 49,8% το 2013. Σημειώνεται ότι, οι δαπάνες για αγορές ενέργειας το 2014 απορρόφησαν το 25,1% των εσόδων έναντι 26,7% το 2013. Όσον αφορά στην εξέλιξη των προβλέψεων, εξαιρουμένης της εφάπαξ πρόβλεψης για το έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ, αυτές απορρόφησαν το 6,5% των συνολικών εσόδων από 6% το 2013. Το ποσοστό που απορρόφησε η μισθοδοσία παρέμεινε ουσιαστικά σταθερό σε 15,6%.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σταθώ στο ζήτημα των πιστοποιητικών CO2. Το 2014 η ΔΕΗ κατέβαλε 220 εκατομμύρια ευρώ. Το 2015 το ποσό αυτό αναμένεται να προσεγγίσει τα 280 εκατομμύρια με τιμή πιστοποιητικών CO2 7.5 €/τόννο. Με την τιμή αυτή η επιβάρυνση της λιγνιτικής παραγωγής είναι περίπου 11 € /MWh.

Οι κίνδυνοι για το εγγύς μέλλον είναι πολύ μεγάλοι. Πραγματική απειλή για την Επιχείρηση αλλά και την ίδια την Εθνική Οικονομία. Εκτός των άλλων υφίστανται αθέμιτος ανταγωνισμός από γειτονικές χώρες που δεν πληρώνουν πιστοποιητικά CO2. Τον Οκτώβριο του 2014 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με την σύμφωνη γνώμη δυστυχώς της χώρας μας αποφάσισε τη χορήγηση δωρεάν πιστοποιητικών CO2 στις χώρες , των οποίων το ΑΕΠ κατά το 2013 ήταν κάτω από το 60% του μέσου κοινοτικού. Το ΑΕΠ της Ελλάδας ήταν 62% !!! Και μάλιστα η χώρα μας είναι η μοναδική με αυτό το επίπεδο ΑΕΠ που διαθέτει λιγνίτη.»

Ειδική αναφορά έγινε και για το θέμα του ΕΤΜΕΑΡ, για το οποίο τονίστηκε:

«Αξίζει να σημειωθεί ότι στην αύξηση των προβλέψεων και των ληξιπρόθεσμων οφειλών, συνέβαλε επίσης η θεαματική αύξηση του τέλους ΕΤΜΕΑΡ (πρώην τέλος ΑΠΕ) το 2014 σε € 1 δισ από μόλις € 100 εκατ το 2011.

Η αύξηση αυτή, έχει εξαιρετικά αρνητικές επιπτώσεις στο βαθμό εισπραξιμότητας της ΔΕΗ. Υπενθυμίζουμε ότι το τέλος ΕΤΜΕΑΡ δεν είναι έσοδο της ΔΕΗ ενώ επιβαρύνει πλέον ουσιαστικά το τελικό ποσό των λογαριασμών ρεύματος που καλούνται να πληρώσουν οι Έλληνες καταναλωτές, με αποτέλεσμα ακόμα και οι συνεπείς πελάτες να αντιμετωπίζουν δυσχέρεια στην εξόφλησή του. Να σημειωθεί επίσης ότι η ΔΕΗ υποχρεούται να αποδίδει το τέλος αυτό ακόμη και αν δεν το έχει εισπράξει.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος & ΔΝΣ αναφέρθηκε στο ζήτημα της βελτίωσης της εισπραξιμότητας:

«Η βελτίωση της εισπραξιμότητας και η μείωση των συσσωρευμένων οφειλών προς τη ΔΕΗ αποτελεί πρώτιστη προτεραιότητα για την Επιχείρηση.

Η οικονομική σημασία είναι αυτονόητη. Τόσο από την άποψη της βελτίωσης της ρευστότητας, και της μείωσης της ανάγκης για πρόσθετο δανεισμό, και μάλιστα για κεφάλαιο κίνησης, όσο και από την άποψη των οικονομικών αποτελεσμάτων, καθώς στόχος είναι η μείωση των προβλέψεων. Τονίζουμε ακόμη ότι η αύξηση ρευστότητας της ΔΕΗ ανατροφοδοτεί άμεσα την πραγματική οικονομία μέσω των πληρωμών των κάθε είδους υποχρεώσεών της (εργολάβοι, προμηθευτές κ.λπ)

Υπάρχει ωστόσο και μια άλλη διάσταση θεμελειώδους σημασίας. Τα τελευταία χρόνια συνεπεία της κρίσης, αλλά ας μου επιτραπεί να τονίσω, και με πρόσχημα την κρίση, ένας μεγάλος – αυξανόμενος αριθμός πελατών μας σταμάτησαν να ανταποκρίνονται στις οικονομικές τους υποχρεώσεις έναντι της ΔΕΗ. Η πρόσθετη επιβάρυνση των λογαριασμών λόγω του ΕΕΤΗΔΕ έπαιξε το δικό της σημαντικό ρόλο σ΄αυτό.

Έτσι, σε συνδυασμό με ορισμένη χαλαρότητα που επιδείχθηκε για την αντιμετώπιση του φαινομένου, και του δυσμενούς πολιτικού κλίματος σε βάρος της επιχείρησης, φθάσαμε στη σημερινή κατάσταση του 1,9 δις συσσωρευμένων οφειλών. Πέραν αυτού, σε μερίδα των πελατών μας επικράτησε συν τω χρόνω η αντίληψη, ότι μπορούν να μην πληρώνουν χωρίς συνέπειες, πράγμα ιδιαίτερα αρνητικό.

Η κατάσταση αυτή πρέπει να αλλάξει ριζικά. Ήδη είχε αρχίσει να αλλάζει μέχρι την επιβολή του ελέγχου κεφαλαίων. Οι σχέσεις της ΔΕΗ με τους πελάτες της πρέπει να επαναπροσδιοριστούν. Να γίνουν κανονικές σχέσεις πελάτη – προμηθευτή.

Η ΔΕΗ, παρά τις δυσκολίες, σε μια εκδήλωση του κοινωνικού της προσανατολισμού αλλά και του ενδιαφέροντος και της συμβολής της στη στήριξη της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας προχώρησε στις πρόσφατες γενναίες διευκολύνσεις.

Τώρα, για να χρησιμοποιήσω μια έκφραση της επικαιρότητας, η μπάλα είναι στο γήπεδο των πελατών μας. ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΑΣ. Ανεξάρτητα από το σχεδιασμό μας για αποκοπές ηλεκτρικής ενέργειας με εκκίνηση από πελάτες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, η υποχρέωση αφορά τους πάντες. Όλοι οφείλουν να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους. Σε όλους θα απευθυνθούμε, εφόσον είναι ασυνεπείς, χρησιμοποιώντας κάθε διαθέσιμο νόμιμο μέσο. Οι διευκολύνσεις παρέχουν σε όλους την ευχέρεια να καταστούν συνεπείς.

Η ΔΕΗ δεν είναι ξέφραγο αμπέλι.

Ο ΔΕΔΔΗΕ, καλείται να βελτιώσει ουσιαστικά τους ελέγχους και την ποιότητα της καταμέτρησης . Ούτε ένας μετρητής ασφράγιστος, και πολύ περισσότερο «πειραγμένος».

Δεν παραλείπω να τονίσω ότι η ασυνέπεια ορισμένων δρά σε βάρος των υπολοίπων, και μειώνει τη δυνατότητα της Επιχείρησης να διαδραματίσει τον αναπτυξιακό και κοινωνικό της ρόλο.

Τέλος, υπογραμμίζεται η ανάγκη αλλαγής της στάσης των ΟΤΑ και ειδικότερα των ελεγχόμενων απ΄ αυτούς ΔΕΥΑ σε σχέση με τις υποχρεώσεις τους προς της ΔΕΗ. Οι ΔΕΥΑ δεν είναι δυνατό εκμεταλλευόμενες τη διαχείριση του κρίσιμου αγαθού, του νερού, να αποφεύγουν συστηματικά να πληρώνουν τη ΔΕΗ. Θα ασκήσουμε κάθε νόμιμο μέσο. Η κατάσταση της γενικευμένης ασυνέπειας, που κάθε άλλο παρά σε σύγχρονη ευνομούμενη Πολιτεία αντιστοιχεί πρέπει να τερματιστεί.»

Ειδική αναφορά έγινε για το κρίσιμο ζήτημα της αναδόμησης της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στη χώρας μας.

«Η ΔΕΗ είναι υπέρ μιας ριζικής αναδόμησης της αγοράς Η/Ε. Το σημερινό μοντέλο – Φρανκεστάιν αποτέλεσμα των εμβαλωματικών παρεμβάσεων και ρυθμίσεων ανάλογα με την πολιτική συγκυρία και τις πιέσεις συμφερόντων, όχι μόνο δεν είναι λειτουργικό αλλά έχει μεγάλη συμμετοχή στη σημαντική αύξηση των τιμών στην κατανάλωση.

Η κατάσταση επιτείνεται από την τεράστια ανισορροπία προσφοράς ζήτησης.

Η προσέγγιση ορισμένων, δυστυχώς και επίσημων, κοινοτικών παραγόντων, συνεπεία ίσως μονόπλευρης πληροφόρησης, ότι η αγορά δεν λειτουργεί λόγω της μονοπωλιακής θέσης της ΔΕΗ, είναι και άδικη και παντελώς αβάσιμη. Μάλιστα, θα τη χαρακτήριζα από μια άποψη και ως αλυσιτελή, καθώς ενόψη του επανασχεδιασμού της αγοράς μπορεί να οδηγήσει σε νέες αστοχίες, εμβαλωματικές ρυθμίσεις, που θα προκαλέσουν νέα οξύτερα προβλήματα, με ζημία της εθνικής οικονομίας.

Μια εύρωστη και αποδοτικά λειτουργούσα ΔΕΗ, είναι εγγυητής όχι μόνο για την ασφάλεια του εφοδιασμού, αλλά και αυτής της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς.

Στόχος της αγοράς δεν μπορεί παρά να είναι η μείωση του κόστους και η ποιοτική εξυπηρέτηση των καταναλωτών.

Προϋποθέσεις για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς είναι :

Η επιστημονική και τεχνική επάρκεια και η αντικειμενική λειτουργία των θεσμών και των φορέων της αγοράς.

Η επικράτηση των αρχών της διαφάνειας, αντικειμενικότητας και ακεραιότητας, όπως αυτές καθορίζονται στον Κανονισμό REMIT της Ε.Ε. Ήδη η ΔΕΗ με απόφαση του προχθεσινού Δ.Σ. της ξεκινά τις διαδικασίες και τη λήψη μέτρων για τη συμμόρφωσή της , με το REMIT και την εγγραφή της ως Εγγεγραμμένου Μηχανισμού Αναφορών στην πλατφόρμα ARIS του Οργανισμού ACER.

Οι ειλικρινείς σχέσεις και διάλογος μεταξύ όλων των συμμετεχόντων, ανεξάρτητα από τον ανταγωνισμό, και την προσπάθεια διασφάλισης μεγαλύτερων μεριδίων της αγοράς.

Η ανάληψη από όλους του αναγκαίου ρίσκου. Τερματισμός των «κρατικοδιαίτων» δραστηριοτήτων. Όχι αγορά αλά κάρτ. Αγορά παντού, και όχι μόνο όπου μας συμφέρει, ενώ όπου δε μας συμφέρει να απαιτούμε ρυθμιστικές παρεμβάσεις.

Στο σημείο αυτό κρίνω σκόπιμο να σχολιάσω τα τεκταινόμενα στην προμήθεια ηλεκτρισμού, στη λιανική αγορά.

Πράγματι η ΔΕΗ κατέχει το 97% της προμήθειας . Αλλά τι εμποδίζει τους επίδοξους ανταγωνιστές της να κερδίσουν μεγαλύτερα μερίδια αγοράς;

Το ρυθμιστικό πλαίσιο υπάρχει, όπως και η τεχνική δυνατότητα .

Ο ΔΕΔΔΗΕ λειτουργεί χωρίς καμμία διάκριση έναντι όλων των Προμηθευτών. Ας μη κρυβόμαστε. Για να αποσπάσει κανείς πελάτες από τη ΔΕΗ χρειάζεται να επενδύσει. Να αναπτύξει δίκτυο καταστημάτων. Να προσλάβει προσωπικό. Να μειώσει το περιθώριο κέρδους ώστε να ανταγωνιστεί τις τιμές της ΔΕΗ. Να κάνει ανάλογες διευκολύνσεις στους πελάτες, ενόψη της σημερινής δυσμενούς συγκυρίας . Να αναλάβει το ρίσκο από τις αυξομειώσεις της οριακής τιμής του συστήματος, με την οποία προμηθεύεται την ενέργεια που πωλεί.

Απ ότι φαίνεται ο υφιστάμενος στη χώρα μας ανταγωνισμός δεν έχει αυτή τη στρατηγική. Γι αυτό πάλι επιστρατεύεται η γνωστή συνταγή. Ρυθμιστικές παρεμβάσεις για μηδενισμό του ρίσκου και αύξηση τους περιθωρίου κέρδους : Προμήθεια του προϊόντος – ηλεκτρισμού όχι από το Σύστημα, αλλά από ένα μέρος της Παραγωγής, τη φθηνότερη. Κακέκτυπο των Γαλλικών ΝΟΜΕ με την πυρηνική παραγωγή.

Δυστυχώς αυτή η αντίληψη βρήκε έδαφος στους θεσμικούς παράγοντες της Ε.Ε. οι οποίοι επιμένουν να συμπεριληφθούν τα ΝΟΜΕ στη συμφωνία με τη χώρα μας.

Εάν τελικά ισχύσει αυτό χρειάζεται μεγάλη προσοχή και να εφαρμοστούν τα σωστότερα κατά το δυνατό μέτρα, ώστε να μην επιβαρυνθεί μέσω των ΝΟΜΕ η μεγάλη πλειοψηφία των καταναλωτών, και μάλιστα οι πιο ευάλωτοι».

Εκτενής αναφορά έγινε και σε σχέση με την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος της ΔΕΗ Α.Ε.

«Όπως έχει τονιστεί κατ΄ επανάληψη ο Όμιλος ΔΕΗ ήταν και παραμένει ο μεγαλύτερος επενδυτικός φορέας της χώρας μας μετά το ίδιο το Δημόσιο.

Οι επενδύσεις στο σύστημα ηλεκτρισμού είναι αδήριτη ανάγκη για τη συνεχή προσαρμογή και εκσυγχρονισμό του ώστε ν΄ ανταποκρίνεται στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας και να ενσωματώνει τις κατακτήσεις της τεχνολογίας που εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς.

Οι κύριες επενδύσεις μας στοχεύουν στην ανανέωση του παραγωγικού μας δυναμικού και στη βελτίωση της αποδοτικότητας και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των μονάδων μας

Μεγαλόπολη V ισχύος 811 MW, με την πλέον σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής Φ.Α. : Εμπορική λειτουργία τέλος του 2015.

Πτολεμαΐδα V ισχύος 660 MW : Θα είναι η ναυαρχίδα του παραγωγικού μας στόλου τις επόμενες 10ετίες. Η μεγαλύτερη επένδυση στη χώρα τα τελευταία χρόνια, Προϋπολογισμού 1,4 δισ. Η πιο σύγχρονη μονάδα, με το μέγιστο δυνατό βαθμό αποδόσεων, 41,5% για τον ελληνικό λιγνίτη. Η φιλικότερη περιβαλλοντικά μονάδα λιγνιτικής παραγωγής, που θα αντικαταστήσει ανάλογης ισχύος παλαιές μονάδες. Η κατασκευή προγραμματίζεται να ξεκινήσει τον επόμενο μήνα, και να περατωθεί το 2019.

Περιβαλλοντική αναβάθμιση (αποθείωση) των Μονάδων του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου συνολικής ισχύος 1.595 MW. Ήδη τα έργα βρίσκονται στο στάδιο της ανάθεσης ή της διαδικασίας επιλογής αναδόχου.

Υδροηλεκτρικοί σταθμοί : Ενεργούμε για την ολοκλήρωση του ΥΗΣ Μεσοχώρας, συνολικής ισχύος 161,6 MW με προοπτική θέσης σε λειτουργία το 2018, και απαιτούμενο κόστος 120 εκατομ. Το μεγαλύτερο μέρος των οποίων αφορούν σε απαλλοτριώσεις.

ΥΗΣ Μετσοβίτικου , 29 MW. Συνολική επένδυση 80 εκατ. Απομένουν 42. Αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2018-2019.

ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ : Σημαντικά έργα σε 17 νησιά όπως Σαντορίνη, Λέσβος, Κάλυμνος, Πάρος, Μύκονος, Σάμος κ.λπ με προσθήκη νέων μονάδων για την ασφάλεια εφοδιασμού, με αντικατάσταση μονάδων παλαιάς τεχνολογίας με νέες φιλικότερες στο περιβάλλον, και με αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου εξοπλισμού των Σταθμών και των υποδομών τους.

ΑΠΕ : Μέσω της θυγατρικής μας, ΔΕΗ Ανανεώσιμες έχει σχεδιαστεί και αρχίζει να υλοποιείται από τη νέα Διοίκηση με επιταχυνόμενους – θέλω να πιστεύω – ρυθμούς ένα σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα, που περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο Αιολικά Πάρκα στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη, συνολικής ισχύος άνω των 150 MW. Eπίσης επιχειρείται επανεκκίνηση στην εκμετάλλευση της γεωθερμίας, και συνεχίζεται η κατασκευή Μικρών Υδροηλεκτρικών Σταθμών.

Κλείνοντας την ομιλία του ο κος Μανόλης Παναγιωτάκης αναφέρθηκε στην ανάγκη αποκατάστασης της εταιρικής λειτουργία της ΔΕΗ ΑΕ.

«Άφησα για το τέλος την αναφορά σε τέσσερα στρατηγικά ζητήματα μείζονος σημασίας για την εταιρεία μας, στα οποία θα επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας το επόμενο διάστημα :

ΠΡΩΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Αποκατάσταση της εταιρικής λειτουργίας της ΔΕΗ με τις αρχές και τους κανόνες της Εταιρικής Διακυβέρνησης. Αυτό προϋποθέτει :

1. Επαναπροσδιορισμό των σχέσεων ΔΕΗ Κράτους , με αποδέσμευση της Επιχείρησης από όλο το πλέγμα των ρυθμίσεων και πρακτικών των τελευταίων ιδιαίτερα χρόνων που καταπνίγουν την επιχειρηματική της λειτουργία.

2. Να ενισχύσει η ΔΕΗ τους δικούς της μηχανισμούς ελέγχου. Στην κατεύθυνση αυτή θα θεσπίσουμε το συντομότερο δυνατό μηχανισμό συμμόρφωσης (compliance office) στα πρότυπα των πλέον σύγχρονων μεγάλων επιχειρήσεων. H ΔΕΗ αποδεικνύει τόσο στην Πολιτεία όσο και στην Κοινωνία, ότι όχι μόνο χρειάζεται αλλά και μπορεί να λειτουργήσει με την αναγκαία επιχειρηματικότητα και αυτοτέλεια, τηρώντας τις αρχές της ακεραιότητας και της διαφάνειας

Στο πλαίσιο αυτό σημειώνουμε δύο κορυφαία ζητήματα.

α. Θεσμικό πλαίσιο προσλήψεων. Η ΔΕΗ, όπως και κάθε εταιρεία , πρέπει να έχει τη δυνατότητα να προσλαμβάνει, πάντα μέσω ΑΣΕΠ, το προσωπικό που χρειάζεται, όταν το χρειάζεται και όπου το χρειάζεται, με τα δικά της κριτήρια, χωρίς άλλο περιορισμό, σύμφωνα με το επιχειρησιακό της σχέδιο και τον προϋπολογισμό της.

β. Ανάθεση προμηθειών και έργων. Να γίνονται όπως πάντοτε σύμφωνα με το δικό της κανονισμό στο πλαίσιο της Κοινοτικής και Εθνικής Νομοθεσίας. Ο Ν. 4281/2014 σύμφωνα με τον οποίο οι συμβάσεις και της ΔΕΗ θα ακολουθούν τη διαδικασία και την πορεία των συμβάσεων του Δημοσίου, πέραν της αναποτελεσματικότητας του θα έχει εξαιρετικά επιζήμιες επιπτώσεις. Συνεπεία των καθυστερήσεων και της γραφειοκρατίας υπολογίζεται ότι τα αποθέματα και το συναφές κόστος για τη ΔΕΗ θα αυξηθούν τουλάχιστον 10%.

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Ενίσχυση της διοικητικής λειτουργίας (management) σε όλα τα επίπεδα. Από τα όργανα διοίκησης μέχρι τη μικρότερη μονάδα. Ο ρόλος των στελεχών που ασκούν διοίκηση θα ενδυναμωθεί σημαντικά. Η εκπαίδευση, η αναδιοργάνωση, με περιορισμό των θέσεων διοικητικής ευθύνης, και ο διαχωρισμός των managers από τους experts, είναι εργαλεία που θα αξιοποιηθούν για το στόχο της βελτίωσης της διοικητικής λειτουργίας στα πρότυπα των πλέον σύγχρονων επιχειρήσεων. Αυτό εκτός των άλλων θα συμβάλει στην ενδυνάμωση του R + D στην εταιρεία, στην ανάπτυξη τεχνογνωσίας, στην

αφομοίωση και ενσωμάτωση των πλέον σύγχρονων τεχνολογικών εξελίξεων και στην ανταπόκριση της στις νέες και συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις του περιβάλλοντος που διαμορφώνεται στα πλαίσια της Ε.Ε.

ΤΡΙΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Ενίσχυση της παρουσίας μας στους θεσμούς, και στα όργανα της Ε.Ε., και των επαφών μας με όλους τους αρμόδιους παράγοντες, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των σχέσεων μας με άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις της αλλοδαπής . Το φαινόμενο της στρεβλής ή ελλιπούς ή και μονόπλευρης πληροφόρησης των θεσμικών παραγόντων της Ε.Ε. που υπάρχει σήμερα, πρέπει να τερματιστεί οριστικά. Στην κατεύθυνση αυτή θα αξιοποιηθεί τόσο η δική μου προσωπική παρουσία, καθώς και όλων των στελεχών μας συντονισμένα, όσο και κάθε άλλο διαθέσιμο μέσο φορέας ή υποδομή.

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Ολοι οι managers και οι “γκουρού” του management διακηρύσσουν ότι οι εργαζόμενοι είναι το πολυτιμότερο κεφάλαιο κάθε εταιρείας. Υπερθεματίζω. Ωστόσο το ζήτημα είναι πως εκφράζεται αυτό στο πλαίσιο των σχέσεων – εταιρείας – εργαζομένων. Και μάλιστα σε συνθήκες κρίσης όπως σήμερα.

Θέτουμε τρεις (3) στόχους .

• Βελτίωση των συνθηκών εργασίας, με πρώτιστο το θέμα της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

• Ενδυνάμωση του Επαγγελματισμού των στελεχών και του προσωπικού, διαρκής βελτίωση του επιπέδου τους μέσω της εκπαίδευσης.

• Ενίσχυση της αφοσίωσης και των δεσμών με την Εταιρεία, και του σεβασμού και της εμπιστοσύνης στους θεσμούς και στις διαδικασίες της Εταιρείας, άριστο εργασιακό κλίμα, αξιοκρατία και αντικειμενικότητα σε όλο το πλέγμα των σχέσεων εργαζομένων – εταιρείας.

Οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ πρέπει να είναι και να αισθάνονται υπερήφανοι για τη δουλειά τους σ΄αυτή την Επιχείρηση, με το συγκεκριμένο ειδικό βάρος και Κοινωνική αποστολή. Ως Διοίκηση αποκρούουμε συστηματικά και αποφασιστικά τις ενίοτε επιθέσεις εναντίον τους, ως στρεφόμενες εναντίον της ίδιας της ΔΕΗ, αλλά και του μοντέλου εργασιακών σχέσεων με κατοχυρωμένα τα εργασιακά δικαιώματα, με το οποίο λειτουργούμε.

Αναντικατάστατος παράγοντας είναι το συνδικαλιστικό κίνημα. Έχουμε πλήρη επίγνωση για τις δοκιμασίες των προηγουμένων χρόνων . Δοκιμασίες που είχαν την επιζήμια αντανάκλασή τους και στις σχέσεις συνδικάτων – επιχείρησης.

Αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Όλοι έχουν βγάλει τα συμπεράσματά τους. Ως Διοίκηση θα συνεργαστούμε συστηματικά και αρμονικά με τη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και γενικά τα συνδικάτα του προσωπικού. Θα συμβάλουμε σε ότι μας αφορά στην ανόρθωσή τους. Μοναδικός, αλλά απαράβατος όρος, η διάκριση των ρόλων σε όλα τα επίπεδα.»