1. Home
  2. Ηλεκτρισμός
  3. ΣΠΕΦ: Στρεβλωτικές επιδράσεις του νέου ΜΑΜΚ σε ΟΤΣ και ΟΤΑ

ΣΠΕΦ: Στρεβλωτικές επιδράσεις του νέου ΜΑΜΚ σε ΟΤΣ και ΟΤΑ

0

κατάλογοςΠροβληματισμένος δηλώνει ο Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ) με τις προτάσεις της ΡΑΕ που τέθηκε σε διαβούλευση για τη θεσμοθέτηση του νέου Μηχανισμού Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους (ΜΑΜΚ) υπέρ των συμβατικών θερμικών παραγωγών.

Όπως σημειώνει στην επιστολή του ο Σύνδεσμος, επί της αρχής το ενδιαφέρον του ΣΠΕΦ στο θέμα έγκειται στις τυχόν στρεβλωτικές επιδράσεις του νέου ΜΑΜΚ στην Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) και στην Οριακή Τιμή Αποικίσεων (ΟΤΑ), οι οποίες αποτελούν τη βάση εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, με αποτέλεσμα κάθε τυχόν στρεβλωτική προς τα κάτω επίδραση σε αυτές να επιφέρει ανάγκη πλασματικής υπερτίμησης του ΕΤΜΕΑΡ ή άλλως έλλειμμα στον Λογαριασμό μη οφειλόμενο μάλιστα στις ΑΠΕ.

Αναλυτικότερα, η επιστολή του ΣΠΕΦ αναφέρει τα εξής:

Θέμα : Διαβούλευση ΡΑΕ επί του νέου Μηχανισμού Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους

Αξιότιμε κε Πρόεδρε

Σε συνέχεια της θέσης σε διαβούλευση από την ΡΑΕ κειμένου προτάσεων της Αρχής επί της θεσμοθέτησης νέου Μηχανισμού Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους (ΜΑΜΚ) υπέρ των συμβατικών θερμικών παραγωγών, ακολούθως σας αποστέλλουμε τις απόψεις και τους προβληματισμούς μας.  Συγκεκριμένα:

  1. Επί της αρχής το ενδιαφέρον του Συνδέσμου μας στο θέμα εδράζεται στις τυχόν στρεβλωτικές επιδράσεις του νέου ΜΑΜΚ στην Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) και την Οριακή Τιμή Αποικίσεων (ΟΤΑ) οι οποίες ως γνωστόν αποτελούν την βάση εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ) με αποτέλεσμα κάθε τυχόν στρεβλωτική προς τα κάτω επίδραση σε αυτές να επιφέρει ανάγκη πλασματικής υπερτίμησης του ΕΤΜΕΑΡ ή άλλως έλλειμμα στον Λογαριασμό μη οφειλόμενο μάλιστα στις ΑΠΕ. Δυστυχώς οι αστοχίες της Πολιτείας στο παρελθόν να προασπίσουν την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και να απαλείψουν τέτοιες στρεβλώσεις, οδήγησε τον ΕΛΑΠΕ και την αγορά των ανανεώσιμων σε εφιαλτικές εξελίξεις συλλήβδην, οι οποίες μη αναστρέψιμα αναμφισβήτητα έτρωσαν και το κύρος της χώρας μας. Στο σημείο μάλιστα αυτό θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε πως οι ΑΠΕ αναμένουν τις πρωτοβουλίες και της ΡΑΕ στην μεταρρύθμιση του εσφαλμένου τρόπου υπολογισμού του ΕΤΜΕΑΡ ένεκα του φαινομένου του Merit Order Effect, το οποίο υπερτιμάται άδικα στους λογαριασμούς των καταναλωτών δυσφημώντας τις ΑΠΕ και επιδοτώντας την Προμήθεια.
  2. Το σχέδιο που τίθεται υπό διαβούλευση παρουσιάζει καταρχήν ασφαλιστικές δικλείδες αφού ο νέος ΜΑΜΚ προορίζεται να αποτελεί μηχανισμό έσχατης αποζημίωσης των θερμικών παραγωγών στην βάση του μεταβλητού τους κόστους χωρίς κανένα επιπλέον περιθώριο, όταν αυτοί καλούνται μια ημέρα από τον Διαχειριστή να κατανεμηθούν στην αγορά χωρίς να έχουν προηγουμένως ενταχθεί στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό (ΗΕΠ) που αφορά την ημέρα αυτή. Τούτο φυσιολογικά σημαίνει πως εντασσόμενος κάποιος παραγωγός στον ΗΕΠ με βάση τις προσφορές του δεν θα μπορεί να προσδοκά σε καμία άλλη πρόσθετη ή διορθωτική αποζημίωση για την ενέργεια που έγχυσε την ημέρα αυτή και έτσι με την επιφύλαξη της αμοιβής των Αποδεικτικών Διαθεσιμότητας Ισχύος (ΑΔΙ) που θα λαμβάνει στο πλαίσιο του Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος (ΜΔΕΙ), η ΟΤΣ θα τείνει να αναπαριστά όχι μια αφηρημένη ή εξ’ ορισμού πλασματική αξία ρεύματος αλλά το οριακό χονδρεμπορικό κόστος ηλεκτροπαραγωγής όπως άλλωστε είναι και η αποστολή της. Υπό το σκεπτικό αυτό είμαστε αρνητικά διακείμενοι στο να επεκταθεί η χρήση του νέου ΜΑΜΚ και στις περιπτώσεις επιβεβλημένων αποκλίσεων για μονάδες που έχουν προηγουμένως ενταχθεί στον ΗΕΠ μιας ημέρας, διότι έτσι στρεβλώνεται ή κατά περίπτωση ακόμα και ακυρώνεται η ΟΤΑ, η οποία και αποτελεί εξ’ ίσου βασικό στοιχείο της χονδρεμπορικής αγοράς που επιδρά και στον ΕΛΑΠΕ. Άλλωστε η ΟΤΑ προκύπτει ακριβώς από το αρχείο προσφορών που έχουν καταθέσει στον Διαχειριστή οι ίδιοι οι παραγωγοί κατά την κατάρτιση του ΗΕΠ και έτσι όταν καλούνται την επόμενη ημέρα να λειτουργήσουν σε ισχύ διαφορετική του προγραμματισμού αυτού, η ΟΤΑ διαμορφώνεται ανταγωνιστικά από τα σκαλοπάτια προσφορών που οι ίδιοι συνέταξαν προδιαγράφοντας τις οικονομικές απαιτήσεις τους για τα τμήματα ισχύος αυτά.
  3. Στην αναδιατύπωση της παραγράφου 5 του άρθρου 159 του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος (ΚΔΣ) όπως προτείνετε στο υπό διαβούλευση κείμενο, δεν βλέπουμε που περιλαμβάνονται οι τρεις προϋποθέσεις που σωρευτικά αναφέρετε πως πρέπει να πληρούνται για την περίπτωση (ii). Δηλαδή στο αναδιατυπωμένο άρθρο του ΚΔΣ για το (ii), δεν αναφέρονται οι συνθήκες η προσφορά της μονάδας για το συγκεκριμένο επίπεδο λειτουργίας να είναι μεγαλύτερη από την ΟΤΣ, η μονάδα να παρέχει επικουρικές υπηρεσίες, η μονάδα να μην δεσμεύεται από τους περιορισμούς ελάχιστων χρόνων λειτουργίας και κράτησης και η ένταξη της στον ΗΕΠ να μην έγινε για οικονομικούς λόγους.  Εκτιμούμαι πως η τήρηση των προϋποθέσεων αυτών σωρευτικά ώστε να ισχύει η περίπτωση (ii) χρήσης του ΜΑΜΚ πρέπει να προστεθεί στην παρ. 5 του άρθρου 159 του ΚΔΣ.

Στην διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία.

Για τον ΣΠΕΦ με εκτίμηση,

Στέλιος Λουμάκης – Πρόεδρος

Όλγα Αγγελοπούλου – Γεν. Γραμματέας