1. Home
  2. Καύσιμα
  3. ΠΟΠΕΚ: Παραβιάζεται το τεκμήριο αθωότητας για κατηγορούμενους πρατηριούχους

ΠΟΠΕΚ: Παραβιάζεται το τεκμήριο αθωότητας για κατηγορούμενους πρατηριούχους

0

ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΟΙΗ Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (Π.Ο.Π.Ε.Κ.) απέστειλε προς τα αρμόδια Υπουργεία Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Δικαιοσύνης, Οικονομικών και Ανάπτυξης την παρακάτω επιστολή:

« Με την κύρωση της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το άρ.6 παρ.2 ΕΣΔΑ[10], ορίζει ότι « Παν πρόσωπον κατηγορούμενον επί αδικήματι τεκμαίρεται ότι είναι αθώον μέχρι της νομίμου αποδείξεως της ενοχής του».

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (Π.Ο.Π.Ε.Κ.) εκφράζει εκ μέρους των Πρατηριούχων που διώκονται κατηγορούμενοι για υποθέσεις νοθείας και λαθρεμπορίας, που οφείλονται κυρίως στον τρόπο διακίνησης και μεταφοράς των υγρών καυσίμων, την έντονη δυσαρέσκεια τους για την δημοσιοποίηση των στοιχείων τους στους πίνακες του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και την επιβολή εξοντωτικών Διοικητικών προστίμων, χωρίς να έχουν εκδοθεί αντίστοιχες καταδικαστικές αποφάσεις, από τα ποινικά Δικαστήρια.

Η εκδίκαση τέτοιων υποθέσεων καθυστερεί πολύ λόγω φόρτου εργασίας των Δικαστηρίων στον προσδιορισμό δικασίμου ημερομηνίας, που φτάνει σε πολλές περιπτώσεις τα 7 & 8 χρόνια, για την οποία δεν ευθύνεται ο κατηγορούμενος πρατηριούχος,

Οι επιπτώσεις από την μεγάλη χρονική καθυστέρηση εκδίκασης της προσφυγής των κατηγορούμενων πρατηριούχων στην Δικαιοσύνη, στους οποίους επιβάλλεται άμεσα διοικητικό πρόστιμο, είναι ότι για την κατάθεση προσφυγής πρέπει να προκαταβάλλει 30–50% του επιβληθέντος διοικητικού προστίμου, προκειμένου να γίνει δεκτή η προσφυγή του, από τις οριακές οικονομικές του δυνατότητες λόγω κρίσης, πριν ακόμη αποδειχθεί η υπαιτιότητά του.

Παράλληλα ο κατηγορούμενος πρατηριούχος διαπομπεύεται και συκοφαντείται μέσω ανηρτημένου πίνακα από την ιστοσελίδα του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως νοθευτής καυσίμων, πριν αποδειχθεί δικαστικά η ενοχή του, με ότι αυτό συνεπάγεται για την προσωπικότητά του και το επιχειρηματικό του κύρος.

Προσφάτως (Αρ.Πρωτ. 13471/29.10.2015) η «Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενέκρινε τη συμφωνία που επετεύχθημεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ σχετικά με τους νέους κανόνες για τη διασφάλιση του τεκμηρίου αθωότητας στις ποινικές διαδικασίες.

Στόχος της συμφωνίας είναι να θωρακιστεί το δικαίωμα του κάθε πολίτη να θεωρείται αθώος μέχρι αποδείξεως του εναντίου και να ενισχυθεί εν γένει το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, αλλά και η εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών αναφορικά με τα συστήματα ποινικής δικαιοσύνης τους.

Κατά τα άλλα, οι αρχές δεν πρέπει να παρουσιάζουν στο κοινό τους υπόπτους, ή τους κατηγορουμένους ως ενόχους, τόσο εντός των δικαστικών αιθουσών όσο και σε άλλους δημόσιους χώρους, μέσω της χρήσης τέτοιων μέσων», όπως η δημοσιοποίηση των στοιχείων τους από τους πίνακες του Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Η παντελώς ανεπαρκής λειτουργία της Διεύθυνσης Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων (ΔΕΔΑΚ), του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποκλειστικά υπεύθυνης για την λειτουργία της Αγοράς Πετρελαιοειδών, δεν καλύπτεται με επικοινωνιακού τύπου κινήσεις σε βάρος των Πρατηριούχων.

Ζητάμε τα επιβαλλόμενα διοικητικά πρόστιμα,
α)να ισχύουν και να καταβάλλονται μετά την αποδεδειγμένη ποινική ευθύνη και ενοχή των κατηγορουμένων για περιπτώσεις νοθείας,
β)να διαγραφούν τα στοιχεία όλων των Πρατηριούχων, που δεν έχουν σε βάρος τους αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις, από την ιστοσελίδα του Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας, και
γ) να δοθούν και να δίνονται στην δημοσιότητα μόνον τα στοιχεία όλων όσων έχουν καταδικαστεί μέχρι σήμερα για νοθεία καυσίμων και όσων πρόκειται να καταδικαστούν στο μέλλον, από τα ποινικά Δικαστήρια.»