1. Home
  2. Φυσικό
  3. αέριο
  4. Ενημέρωση των ευρωπαίων υπουργών ενέργειας για τον TAP

Ενημέρωση των ευρωπαίων υπουργών ενέργειας για τον TAP

0

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πάνος Σκουρλέτης, ενημέρωσε τους ομολόγους του υπουργούς Ενέργειας της ΕΕ, κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συμβουλίου Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας την Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2015, στις Βρυξέλλες, για τις τελευταίες εξελίξεις στο ζήτημα του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου (TAP), μετά και από την ολοκλήρωση των επίμονων συνομιλιών των τελευταίων εβδομάδων ανάμεσα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την εταιρεία του αγωγού TAP AG. Αντίστοιχη ενημέρωση έγινε προς τον Επίτροπο Ενέργειας Miguel Arias Canete.
Στην επόμενη φάση του, το σημαντικό αυτό ενεργειακό σχέδιο αναμένεται να λειτουργήσει ως οικονομικός «πολλαπλασιαστής», επιτυγχάνοντας να αυξήσει την άμεση και έμμεση απασχόληση κατά τη διάρκεια της κατασκευής του, να ενισχύσει τις τοπικές κοινωνίες στις περιοχές από τις οποίες θα διέλθει και να συμβάλει θετικά στην ελληνική οικονομία μέσω της ανάθεσης έργων σε ελληνικές επιχειρήσεις.
Πρόκειται για ζητήματα που η νέα ελληνική κυβέρνηση έλαβε σοβαρά υπόψη της και επιδίωξε τη μεγέθυνσή τους συνομιλώντας με τους εκπροσώπους του αγωγού, έχοντας ταυτόχρονα να διαχειριστεί πλευρές μιας δεδομένης συμφωνίας, την οποία η ίδια θα διαμόρφωνε πολύ διαφορετικά εάν είχε την ευθύνη της εξαρχής. Μέσα στα ασφυκτικά χρονικά πλαίσια, που οριοθετήθηκαν κυρίως από τις τελευταίες εθνικές εκλογές και έπειτα, επιλύθηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, χρονίζοντα θέματα που απαιτούσαν συγκεκριμένες απαντήσεις και τεκμηρίωση.
Η διευθέτηση όλων των εκκρεμοτήτων της παρούσας φάσης εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων, αποτελεί ένα σαφές μήνυμα προς τη διεθνή επενδυτική κοινότητα και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο, για την ικανότητα της ελληνικής Κυβέρνησης να λύνει προβλήματα με αμοιβαία επωφελή τρόπο, ακόμη κι όταν αντιμετωπίζει παγιωμένες καταστάσεις. Η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να αποτελέσει πόλο επενδύσεων, η κυβέρνηση οφείλει και μπορεί να προστατέψει το δημόσιο συμφέρον, επιδιώκοντας ταυτόχρονα την ενίσχυση του κοινωνικού προσήμου που διακρίνει τα αποτελέσματα.

Με τις συνομιλίες των δύο πλευρών:
προβλέφθηκε αντάλλαγμα για τη χρήση της δασικής γης, το οποίο εξαιρούνταν από την αρχική σύμβαση

αποσαφηνίστηκε ότι θα δοθεί αποζημίωση για τη δημόσια γη,- κάτι που επίσης δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση,- με όχι δυσμενέστερους όρους σε σχέση με την ιδιωτική

συγκεκριμενοποιήθηκε η επιθυμία της εταιρείας του αγωγού να στηρίξει τις τοπικές κοινωνίες, μέσω ενός σημαντικού εθελοντικού προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, το οποίο αυξήθηκε από τα περίπου 11 εκατ. ευρώ, που αναφερόταν αρχικά, στα 32 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για πόρους που θα αποτυπωθούν σε συγκεκριμένα έργα προς όφελος όλων των κατοίκων στους δήμους από τους οποίους θα περάσει ο αγωγός, κατά τη διάρκεια της κατασκευής του

Με ευθύνη του υπουργείου θα συγκροτηθεί Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου με την συμμετοχή της TAP AG και των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης των περιοχών διέλευσης του αγωγού. Ιδιαίτερη μέριμνα θα υπάρξει για τις ειδικότερες περιοχές όδευσης, έτσι ώστε να κατευθυνθούν κυρίως προς αυτές οι προβλεπόμενοι πόροι που θα διατεθούν στο πλαίσιο της Εταιρική Κοινωνικής Ευθύνης.

Πολύ μεγαλύτερα αναμένεται να είναι τα οφέλη από την ίδια την κατασκευή του αγωγού, καθώς η δαπάνη για το ελληνικό τμήμα του εκτιμάται κοντά στα 2 δισ. ευρώ και η άμεση απασχόληση υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσει τις 8.000 θέσεις εργασίας. Στο έργο θα χρησιμοποιηθούν ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες, αλλά είναι δεδομένο ότι θα ενισχυθεί και η έμμεση απασχόληση, σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για την χώρα και τους ανέργους της. Ήδη ανακοινώθηκε η σύναψη σύμβασης με ελληνική εταιρεία για την προμήθεια σωληναγωγών μήκους περίπου 495 χλμ. για τα χερσαία τμήματα του αγωγού στην Ελλάδα. Το συμβόλαιο αφορά συνολικά σε περίπου 270.000 τόνους σωληναγωγών.

Ωστόσο, η σημασία της λειτουργίας του συγκεκριμένου αγωγού υπερβαίνει τα ζητήματα άμεσης ή έμμεσης ωφέλειας που απορρέουν από την κατασκευή του. Η συγκεκριμένη επένδυση, αποτελεί εν δυνάμει δομικό στοιχείο της επιδιωκόμενης παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας, στο βαθμό που θα λειτουργήσει συνδυαστικά, ως μέρος ενός συνολικότερου σχεδίου για την θωράκιση της ενεργειακής ασφάλειας και για την πολλαπλότητα των ενεργειακών πηγών. Ο μετασχηματισμός της Ελλάδας σε ενεργειακό «σταυροδρόμι» της προσδίδει χαρακτηριστικά σταθεροποιητικού παράγοντα για την ευρωπαϊκή οικονομία, με αντίστοιχες θετικές συνέπειες για την ελληνική οικονομία, προκειμένου να υπάρξει διέξοδος από τις υφεσιακές πολιτικές και την λιτότητα.

tags: