1. Home
  2. Νέα
  3. Συμμετοχή Γ. Τσιρώνη στο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος

Συμμετοχή Γ. Τσιρώνη στο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος

0

ΤΣΙΡΩΝΗΣ5Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Γιάννης Τσιρώνης συμμετείχε την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου, στο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο διεξήχθη στις Βρυξέλλες.

Υιοθετήθηκαν Συμπεράσματα Συμβουλίου για τη Στρατηγική της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα και συμφωνήθηκε σε επίπεδο Συμβουλίου η αναθεώρηση της Οδηγίας για τη μείωση των εθνικών εκπομπών από συγκεκριμένους ρυπαντές της ατμόσφαιρας και τροποποίηση της Οδηγίας 2003/35/CE. Επίσης, συζητήθηκαν οι εκπομπές των ντιζελοκίνητων οχημάτων, τα αποτελέσματα της συνόδου των Παρισίων για το κλίμα και η ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας, με αφορμή και την πρόσφατη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Στα Συμπεράσματα Συμβουλίου για τη βιοποικιλότητα εκφράζεται η ανάγκη για ενίσχυση της προστασίας της βιοποικιλότητας. Παρά τα φιλόδοξα βήματα που έχουν γίνει χρειάζονται ακόμα σημαντικές προσπάθειες για να επιτευχθούν οι στόχοι της Στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα ως το 2020. Τα οφέλη από την προστασία της βιοποικιλότητας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο εκτιμώνται σε 200 δις € ετησίως, ποσόν πολλαπλάσιο από τα κόστη προφύλαξης. Σημαντική παράμετρος είναι οι θέσεις εργασίας  στην βιολογική γεωργία, που εκτιμώνται  σε 10-15% περισσότερες ανά έκταση σε σχέση με τις θέσεις εργασίας στην συμβατική γεωργία.

Ο κ. Τσιρώνης δήλωσε ότι «γίνεται πλέον καθαρό, ότι οι χρηματοδότηση της προστασίας της βιοποικιλότητας δεν αποτελεί κόστος αλλά επένδυση. Η Ελλάδα, με 27% της έκτασης της να αποτελούν περιοχές Natura και ένα υψηλό ποσοστό του ΑΕΠ να οφείλεται στον τουρισμό και την γεωργία, έχει κάθε συμφέρον να στηρίξει τις επενδύσεις στην προστασία της βιοποικιλότητας.»

Αναφορικά με την αναθεώρηση της Οδηγίας για τη μείωση των εθνικών εκπομπών διοξειδίου του θείου, οξειδίων του αζώτου, πτητικών οργανικών ενώσεων, αμμωνίας και αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ 2.5), επετεύχθη πολιτική συμφωνία στο Συμβούλιο. Οι Υπουργοί επεσήμαναν ότι, ενώ υπάρχει τεκμηριωμένη άποψη ότι το κόστος από τους αιφνίδιους θανάτους είναι πολλαπλάσιο από το κόστος περιορισμού των ρύπων, οι χώρες είναι δύσκολο να δεσμευτούν σε φιλόδοξους στόχους για δύο κυρίως λόγους.  Αφ’ ενός οι μειώσεις δεν εξαρτώνται από τις πολιτικές των Υπουργών Περιβάλλοντος αλλά από δεκάδες άλλες δραστηριότητες, όπως η γεωργία, ή η χρήση ΙΧ. Αφ’ ετέρου οι οικονομίες της ΕΕ  έχουν πολύ διαφορετικές δομές, που δυσχεραίνουν την επίτευξη κοινών στόχων. Ο Αναπληρωτής Υπουργός χαρακτήρισε ως πολύ σημαντικό θετικό πρώτο βήμα τη συμφωνία στο Συμβούλιο και εξέφρασε την ελπίδα ότι η διαπραγμάτευση με το Ευρωκοινοβούλιο που θα ακολουθήσει θα έχει σαν αποτέλεσμα την υιοθέτηση ενός φιλόδοξου κειμένου που θα συμβάλει καθοριστικά στη μείωση των συνολικών εκπομπών της ΕΕ.

Ο Έλληνας Αναπληρωτής Υπουργός, με αφορμή την πρόσφατη συμφωνία των Παρισίων για το κλίμα, αφού συνεχάρη την Γαλλική Προεδρία της Συνόδου και την Λουξεμβουργιανή Προεδρία της ΕΕ, ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διερευνήσει τη δυνατότητα σύνδεσης του «ανθρακικού αποτυπώματος» με οικονομικά κίνητρα ή/και αντικίνητρα.

Αναφορικά με το πρόβλημα με τα ντιζελοκίνητα οχήματα που αναδείχθηκε με αφορμή την αυτοκινητοβιομηχανία Volkswagen, συζητήθηκε η θέσπιση νέου συστήματος μέτρησης ρύπων αυτοκινήτων σε πραγματικές συνθήκες κυκλοφορίας. Ο Αναπληρωτής Υπουργός στηλίτευσε την αποτυχία των θεσμικών οργάνων να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα έγκαιρα και τόνισε ότι θα πρέπει να υπάρξει όσο το δυνατόν ταχύτερα μηδενισμός του συντελεστή προσαρμογής των εκπομπών των ντιζελοκίνητων οχημάτων έτσι ώστε αυτές να ανταποκρίνονται στα ίδια αυστηρά πρότυπα με τα βενζινοκίνητα οχήματα.

Τέλος, ο Υπουργός προσκάλεσε τους ομολόγους του στην 19η Σύνοδο των Συμβαλλομένων Μερών της Σύμβασης της Βαρκελώνης για την προστασία της Μεσογείου από τη ρύπανση, η οποία θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 9-12 Φεβρουαρίου 2016.