1. Home
  2. Ηλεκτρισμός
  3. ΔΕΔΔΗΕ: Επενδυτικές ευκαιρίες στα δίκτυα της ΝΑ Ευρώπης

ΔΕΔΔΗΕ: Επενδυτικές ευκαιρίες στα δίκτυα της ΝΑ Ευρώπης

0

ΕΞΥΠΝΑ-ΔΙΚΤΥΑΜε τη συμμετοχή κορυφαίων παραγόντων της Ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και εκπρόσωπων επενδυτικών οργανισμών και φορέων, ο ΔΕΔΔΗΕ συνδιοργάνωσε με τη EURELECTRIC στις Βρυξέλλες, Workshop για τις Επενδύσεις Υποδομών σε Έξυπνα Δίκτυα στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Η EURELECTRIC σε σημερινή της ανακοίνωση αναφέρει σχετικά με την ημερίδα:

«Στις 22 Φεβρουαρίου, η EURELECTRIC συνδιοργάνωσε με τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), workshop για τις επενδύσεις στις υποδομές και τα “έξυπνα” δίκτυα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (ΝΑ Ευρώπη).

Η ΝΑ Ευρώπη είναι ένας σημαντικός γεωστρατηγικός ενεργειακός “διάδρομος” και μια σημαντική περιοχή για τη μεταφορά ενέργειας προς όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες, η οποία έχει ανάγκη από νέα ενεργειακά έργα, κρίσιμα για την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού.

Παρά το γεγονός ότι οι χώρες στην περιοχή βιώνουν βαθιά οικονομική και δημοσιονομική κρίση, οι “έξυπνες” επενδύσεις στα δίκτυα είναι πάρα πολύ σημαντικές, καθώς επηρεάζουν όλες τις υπόλοιπες απαραίτητες υποδομές στην ενέργεια.

Οι συζητήσεις στο πλαίσιο του Workshop, είχαν ως επίκεντρο την ανεύρεση λύσεων σε αυτές τις προκλήσεις αλλά και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί η περιοχή της ΝΑ Ευρώπης να προσελκύσει περισσότερες επενδύσεις.

Ο καθηγητής Νίκος Χατζηαργυρίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ, παρουσιάζει σε αυτό το video τα βασικά συμπεράσματα της ημερίδας.

Οι Διαχειριστές Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Distribution System OperatorsDSOs) στην ΝΑ Ευρώπη, θα πρέπει να ενσωματώσουν στα συστήματά τους ένα υψηλό ποσοστό ανανεώσιμης παραγωγής με αποδοτικό τρόπο, προκειμένου να εκπληρώσουν τους στόχους της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών ρύπων.

Από τις βασικότερες προκλήσεις στις αναπτυσσόμενες υποδομές της ΝΑ Ευρώπης, είναι να καταστήσουν τα δίκτυα Διανομής περισσότερο “έξυπνα”.

Οι τεχνολογίες των “έξυπνων” δικτύων αποτελούν το “κλειδί” για μεγαλύτερη συμμετοχή των καταναλωτών μέσα από τη διαχείριση της ζήτησης και για αποτελεσματικότερη ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Προκειμένου να επιτευχθούν αυτά, απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις στα συστήματα Διανομής των περισσότερων χωρών της ΝΑ Ευρώπης. Η οικονομική κρίση έχει περιορίσει τη δυνατότητα χρηματοδότησης αυτών των επενδύσεων, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου μακροπρόθεσμα επιτυγχάνεται σημαντική μείωση του κόστους της ενέργειας.

Η αβεβαιότητα για την ανάκαμψη της Ευρωζώνης, οι υπερχρεωμένοι τομείς της οικονομίας και η μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, υπονομεύουν τις επενδύσεις στην ΝΑ Ευρώπη.

Την ίδια στιγμή όμως, η περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, προσφέρει πάρα πολλές επενδυτικές ευκαιρίες. Το σημαντικό δυναμικό για ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών σε πολλές χώρες της ΝΑ Ευρώπης και οι εξελίξεις στον τομέα των Τεχνολογικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT) σε αυτές τις χώρες, προσφέρουν μεγάλες ευκαιρίες για τους επενδυτές. Στο μεταξύ, σε χώρες όπως η Ελλάδα, τα “έξυπνα” δίκτυα και οι ενεργειακές επενδύσεις, βρίσκονται στον πυρήνα της στρατηγικής για επιστροφή στην ανάπτυξη.

Κατά τη διάρκεια του Workshop, παρουσιάστηκαν λύσεις για την προσέλκυση επενδύσεων στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης.

Πρώτο βασικό συμπέρασμα ήταν ότι η αποτελεσματική ενεργειακή πολιτική είναι το “κλειδί” για την οικονομική ανάπτυξη. Ωστόσο, η ενεργειακή πολιτική όλων των χωρών της Ευρώπης, θα πρέπει να έχει περισσότερο Ευρωκεντρική προσέγγιση και λιγότερο εθνικοκεντρική, με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση του δυναμικό των ΑΠΕ πανευρωπαϊκά.

Η σταθερότητα αποτελεί άλλη μια βασική παράμετρο για την προσέλκυση επενδύσεων και στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης, υπάρχει μεγάλη ανάγκη για ένα σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο, το οποίο θα διασφαλίζει δίκαιες επενδυτικές αποδόσεις.

Οι κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών χωρών και η ΕΕ, θα πρέπει να οριοθετήσουν και να σταθεροποιήσουν το ρυθμιστικό και θεσμικό περιβάλλον. Επιτακτική ανάγκη για την προσέλκυση επενδύσεων, είναι να υπάρξει διαφάνεια, καταπολέμηση της διαφθοράς και ισχυρή πολιτική βούληση ανεξάρτητα από τον ρυθμιστή.

Οι ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να δημιουργήσουν μια μακροπρόθεσμη βάση για τις απαιτήσεις του Συστήματος Ενέργειας και παράλληλα να δώσουν κίνητρα για τις επενδύσεις στα δίκτυα. Εξίσου κρίσιμο είναι να ενισχυθεί η συμμετοχή των καταναλωτών, προκειμένου να αναπτυχθούν οι κατάλληλες επιχειρηματικές ευκαιρίες, τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τους DSOs.

Οι DSOs στη ΝΑ Ευρώπη θα πρέπει να κινηθούν προς ένα νέο μοντέλο, περισσότερο προσανατολισμένο στις νέες τεχνολογίες. Οι επενδύσεις στα “έξυπνα” δίκτυα πρέπει να είναι προτεραιότητα, όχι μόνο για να μειωθεί το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και λόγω της συνεισφοράς στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και επιχειρηματικών ευκαιριών που με τη σειρά τους οδηγούν σε νέες επενδύσεις. Τα “έξυπνα” δίκτυα θα διαχειριστούν αποδοτικά τις πηγές ενέργειας του μέλλοντος και θα παρέχουν ευελιξία που θα διευκολύνει, με αποδοτικό τρόπο, τη μετάβαση σε ένα μέλλον χαμηλού άνθρακα. Επίσης θα επιτρέψουν στους χρήστες να εκμεταλλευτούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα πάγια των συστημάτων ενέργειας.

Στις τελικές παρατηρήσεις τους, οι συμμετέχοντες του Workshop αναφέρθηκαν και στα πλεονεκτήματα που προσφέρουν καινοτόμες λύσεις όπως τα “έξυπνα” δίκτυα και οι “έξυπνοι” μετρητές στον τελικό χρήστη, τα οποία θα πρέπει να γίνουν περισσότερο κατανοητά και να διευκρινιστούν στους καταναλωτές. Επίσης, οι χώρες της ΝΑ Ευρώπης θα πρέπει να αξιοποιήσουν περαιτέρω τις φυσικές πηγές για παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας. Τέλος, αυτές οι χώρες θα πρέπει να διαχειριστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το θέμα του πιστωτικού κινδύνου, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας στην ενέργεια, να είναι πάντα οικονομικά βιώσιμες».