Home Ηλεκτρισμός ΑΔΜΗΕ: Μείωση κερδών και χρέους

ΑΔΜΗΕ: Μείωση κερδών και χρέους

0
0

admieΟ ΑΔΜΗΕ δημοσίευσε την Τετάρτη το ετήσιο δελτίο των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας για την χρήση του 2015, βάσει του οποίου τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν κατά 50% στα 35,5 εκατ. ευρώ, ενώ ταυτόχρονα μειώθηκε το καθαρό χρέος.

Τα ακαθάριστα έσοδα της Εταιρείας (χωρίς τα έσοδα των εκκαθαρίσεων Διαχειριστή και τα εργολαβικά έσοδα) είχαν μικρή πτώση της τάξης του 1,5% το 2015 σε Ευρώ 258 εκ. έναντι Ευρώ 262 εκ. το περασμένο έτος, κυρίως λόγω μείωσης του Ενοικίου Συστήματος Μεταφοράς.

Η αύξηση των Λειτουργικών Εξόδων (εξαιρουμένων αποσβέσεων και εργολαβικού κόστους) κατά 100% σε Ευρώ 103 εκ. έναντι Ευρώ 51 εκ. την περασμένη χρήση, οφείλεται κυρίως στην αύξηση των προβλέψεων για κινδύνους σε Ευρώ 28 εκ. έναντι αντίστοιχης απελευθέρωσης πρόβλεψης Ευρώ 22 εκ. την περασμένη χρήση. Οι αυξήσεις επί των λειτουργικών εξόδων που αναφέρονται ανωτέρω οδήγησαν σε μείωση κατά 28% στα Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA) τα οποία ανήλθαν σε Ευρώ 155 εκ. έναντι Ευρώ 213 εκ. , με το μειωμένο πλέον περιθώριο EBITDA να ανέρχεται σε 58,49% έναντι 68,2%. Τα Κέρδη προ Φόρων Τόκων κι αποσβέσεων εξακολουθούν να καλύπτουν σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό το δανεισμό της εταιρείας όπως προκύπτει από το δείκτη Καθαρού Δανεισμού/EBITDA 1,9 έναντι 1,6 το 2014. Τα Καθαρά Κέρδη μειώθηκαν κατά 50% από Ευρώ 69,9 εκ. σε Ευρώ 35,5 εκ.

Εξέλιξη του χρέους

Το καθαρό χρέος (Δάνεια μείον Ταμειακά Διαθέσιμα) βελτιώνεται περαιτέρω λόγω των υψηλών ταμειακών διαθεσίμων (Ευρώ 188.4 εκ. το 2015, έναντι Ευρώ 118.3 εκ. το 2014) και διαμορφώνεται σε Ευρώ 302 εκ. το 2015 έναντι Ευρώ 336 εκ. το προηγούμενο έτος, ενώ η Εταιρεία συνεχίζει να εξυπηρετεί ομαλά τις δανειακές υποχρεώσεις της. Ο Δείκτης μόχλευσης ανήλθε στο 30% σε σχέση με 32% το 2014. Η Εταιρεία βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για επαναδιαπραγμάτευση των δανειακών συμβάσεων με τις συνεργαζόμενες τράπεζες, ενώ μέχρι την οριστικοποίηση των ανωτέρω συζητήσεων μεταφέρονται αντίστοιχα οι λήξεις των βραχυπροθεσμων δανείων.

Ταμειακές Ροές

Οι καθαρές ταμειακές ρόες ήταν επαρκείς για την αποπληρωμή δανείων Ευρώ 29 εκ., τόκων Ευρώ 34 εκ. και την καταβολή μερισμάτων Ευρώ 35 εκ. Μερισματική Πολιτική Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2015, την 28η Μαρτίου 2016 και προτείνει προς το Εποπτικό Συμβούλιο και την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την διανοµή του κατά νόμο ελαχίστου µερίσµατος.

Εξέλιξη δραστηριοτήτων και Επενδυτικού Προγράμματος

Οι συνολικές επενδύσεις της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ανήλθαν στο ποσό των Ευρώ 138,7 εκ. (της Δ/νσης Νέων Έργων Μεταφοράς Ευρώ 134 εκ.) περιλαμβανομένων και έργων τρίτων.

Προβλέψεις για το 2016

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 2016 προβλέπεται να διαμορφωθούν ως ακολούθως: Συνολο Εσόδων Ευρώ 324,4 εκ Κέρδη προ Φόρων Τόκων κι Αποσβέσεων EBITDA Ευρώ 196,3 εκ. Επενδύσεις Ευρώ 193,6 εκ. Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση RAV/ΡΑΒ Ευρώ 1.532,7εκ. Συνολικό Χρέος Ευρώ 397,9 εκ.

tags: