1. Home
 2. Νέα
 3. Έκτακτη Γενική Συνέλευση Viohalco
Έκτακτη Γενική Συνέλευση Viohalco

Έκτακτη Γενική Συνέλευση Viohalco

0

ViohalcoKατά τη συνέλευση, παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν 176.275.067 μετοχές (δηλαδή 68,01% του συνολικού αριθμού των 259.189.761 μετοχών της εταιρίας), ικανοποιώντας τις απαιτήσεις περί απαρτίας του καταστατικού της εταιρίας.
Οι παρακάτω αποφάσεις ελήφθησαν κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 31ης Μαΐου 2016:

 • Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης.
 • Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης εκ της εκτελέσεως των καθηκόντων τους κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015.
 • Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη εκ της εκτελέσεως των καθηκόντων τους κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015.
 • Ανανέωση της εκλογής του κου Νικολάου Στασινόπουλου, ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για θητεία ενός έτους, μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2017.
 • Ανανέωση της εκλογής του κου Jacques Moulaert, ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για θητεία ενός έτους, μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2017.
 • Ανανέωση της εκλογής του κου Ευάγγελου Moυστάκα ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για θητεία ενός έτους, μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2017.
 • Ανανέωση της εκλογής του κου Μιχαήλ Στασινόπουλου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για θητεία ενός έτους, μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2017.
 • Ανανέωση της εκλογής του κου Ιπποκράτη Ιωάννη Στασινόπουλου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για θητεία ενός έτους, μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2017.
 • Ανανέωση της εκλογής του κου Jean Charles Faulx ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για θητεία ενός έτους, μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2017.
 • Ανανέωση της εκλογής του κου Xavier Bedoret ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για θητεία ενός έτους, μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2017.
 • Ανανέωση της εκλογής του κου Rudolf Wiedenmann ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για θητεία ενός έτους, μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2017.
 • Ανανέωση της εκλογής του κου Eυθυμίου Χριστοδούλου ως ανεξαρτήτου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για θητεία ενός έτους, μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2017. Ο κύριος Χριστοδούλου πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που καθορίζονται στο άρθρο 526ter του (Βελγικού) Κώδικα Εταιριών.
 • Ανανέωση της εκλογής του κου Francis Mer ως ανεξαρτήτου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για θητεία ενός έτους, μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2017. Ο κύριος Mer πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που καθορίζονται στο άρθρο 526ter του (Βελγικού) Κώδικα Εταιριών.
 • Ανανέωση της εκλογής του κου Αθανασίου Μολοκότου ως ανεξαρτήτου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για θητεία ενός έτους, μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2017. Ο κύριος Μολοκότος πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που καθορίζονται στο άρθρο 526ter του (Βελγικού) Κώδικα Εταιριών.
 • Επικύρωση της εκλογής του κου Vincent de Launoit από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με την από 29 Σεπτεμβρίου 2015 απόφαση του, και ανανέωση της θητείας του ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, για ένα έτος, μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2017. Ο κύριος de Launoit πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που καθορίζονται στο άρθρο 526ter του (Βελγικού) Κώδικα Εταιριών.
 • Ανανέωση των διορισμών ως νομίμων ελεγκτών, της εταιρείας Klyntveld Peat Marwick Goerdeler – Reviseurs d’entreprises SCRL, εν συντομία KPMG Reviseurs d’Entreprises, και της εταιρείας Renaud de Borman, Reviseur d’entreprises –Bedrijfsrevisor BVBA, για διάρκεια τριών οικονομικών ετών που λήγει κατά τη Γενική Συνέλευση που εγκρίνει τους λογαριασμούς του οικονομικού έτους που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2018, και καθορισμός της ετήσιας αμοιβής τους.
 • Έγκριση της Έκθεσης Αμοιβών για το οικονομικό έτος 2015, όπως αυτή ορίζεται στην ετήσια έκθεση του 2015 καθώς και της πολιτικής αμοιβών.
 • Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Οι παρακάτω αποφάσεις ελήφθησαν κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 31ης Μαΐου 2016:
Αντικατάσταση του λεκτικού του Άρθρου 21.4 του Καταστατικού από το ακόλουθο λεκτικό:
“Άρθρο 21: Λήψη αποφάσεων και απαρτία”
21.4 Κατ’ εξαίρεση του κανόνα που προβλέπεται στο άρθρο 21.2, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου για τις εξής αποφάσεις :
– Μεταφορά της έδρας της Εταιρείας στο εξωτερικό,
– Τροποποίηση του σκοπού της Εταιρίας,
– Κάθε αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου,
– Κάθε εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αυξήσει το κεφάλαιο στο πλαίσιο των διατάξεων περί εγκεκριμένου κεφαλαίου ή κάθε ανανέωση αυτής της εξουσιοδότησης,
– Χορήγηση οιουδήποτε τύπου ή μορφής κατ’ όνομα, αντικείμενο ή αποτέλεσμα, εγγύησης προς τρίτους.
– Έκδοση ομολογιών,
– Κάθε αλλαγή των κανόνων διανομής των κερδών που προβλέπονται στο παρόν Καταστατικό,
– Κάθε συγχώνευση, μετασχηματισμό, εκκαθάριση ή διάλυση της Εταιρίας,
– Μετατροπή μίας κατηγορίας μετοχών σε μετοχές άλλης κατηγορίας και τη δημιουργία νέας κατηγορίας μετοχών,
– Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και
– Κάθε άλλη τροποποίηση του Καταστατικού.

Χορήγηση αρμοδιοτήτων στον συμβολαιογράφο για το συντονισμό των άρθρων του Καταστατικού και την υποβολή της τελικής μορφής του στο Μητρώο εμπορικών εταιρειών.