1. Home
  2. Περιβάλλον
  3. Γ. Τσιρώνης: Τα απόβλητα σημαντικοί πόροι για την ανάπτυξη
Γ. Τσιρώνης: Τα απόβλητα σημαντικοί πόροι για την ανάπτυξη

Γ. Τσιρώνης: Τα απόβλητα σημαντικοί πόροι για την ανάπτυξη

0

Την ανάγκη να αξιοποιηθούν τα  απόβλητα ως σημαντικοί πόροι, με στόχο την υψηλή παραγωγικότητα, μέσω της εφαρμογής βέλτιστων τεχνικών αλλά και μέσω της ενεργειακής αποδοτικότητας και της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Γιάννης Τσιρώνης, ο οποίος  συμμετείχε στο Συνέδριο «Κυκλική Οικονομία – Βιώσιμη Ανάπτυξη – Περιβάλλον – Απασχόληση την περίοδο της οικονομικής κρίσης» που διοργάνωσε το Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων (ΚΕΑΝ), σε συνεργασία με ελληνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς, στην Αρχαία Ολυμπία στις 15 και 16 Ιουλίου.

Σκοπός του Συνεδρίου ήταν η ενημέρωση σχετικά με τις νέες προοπτικές της Αειφόρου Οικονομικής Ανάπτυξης καθώς και η σύνδεσή της με τον τομέα της απασχόλησης.

Κατά την ομιλία του, ο Γ. Τσιρώνης αναφέρθηκε στην ευρωπαϊκή πολιτική για τα απόβλητα, η οποία σχετίζεται άμεσα με τη βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων και με τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη διαχείρισή τους.

Συνακόλουθα, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας μπορεί να επιτευχθεί με την εξοικονόμηση σημαντικών οικονομικών πόρων, με την ενίσχυση της καινοτομίας και με την υιοθέτηση των Αρχών της Κυκλικής Οικονομίας, αξιοποιώντας τα απόβλητα σαν σημαντικούς πόρους, με στόχο την υψηλή παραγωγικότητα, μέσω της εφαρμογής Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών αλλά και μέσω της ενεργειακής αποδοτικότητας και της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.

Στη συνέχεια ο αναπληρωτής υπουργός τόνισε ότι η κυκλική οικονομία στην Ελλάδα δύναται να συμβάλει στην ανάπτυξη και στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω της αλλαγής από το  γραμμικό μοντέλο «προμήθεια, παραγωγή, κατανάλωση, απόρριψη», σε ένα νέο κυκλικό μοντέλο βασισμένο στη «μείωση, επαναχρησιμοποίηση, επισκευή, ανακύκλωση και ανάκτηση».

“Η χώρα μας έχει καθυστερήσει πολύ να συμμορφωθεί με την ευρωπαϊκή νομοθεσία στους τομείς διαχείρισης και αξιοποίησης επεξεργασμένων αποβλήτων καθώς και παραγωγής δευτερογενών καυσίμων και εναλλακτικών πρώτων υλών, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες τις οποίες καλούμαστε και να ανταγωνιστούμε”, υπογράμμισε

Ενδεικτικά, ανέφερε ο Γ. Τσιρώνης, στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης η χρήση δευτερογενών καυσίμων, για παράδειγμα στην τσιμεντοβιομηχανία, ανέρχεται σε περίπου 6 εκατ. τόνους κατ’ έτος. Το 2013 η χρήση δευτερογενών καυσίμων από τις τσιμεντοβιομηχανίες των χωρών της ΕΕ έφθασε κατά μέσο όρο το 38,7%, ενώ σε κάποιες χώρες, όπως η Ολλανδία, ξεπέρασε και το 80%.

Εντούτοις η  Ελλάδα βρίσκεται στις χαμηλότερες θέσεις της ευρωπαϊκής κατάταξης με χρήση μικρότερη του 4% της συνολικής κατανάλωσης θερμικής ενέργειας, παρότι στη χώρα μας, έχουν γίνει περιβαλλοντικά έργα που αφορούν στη βελτιστοποίηση των διαθεσίμων τεχνικών με παράλληλη επίτευξη μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του θείου, οξειδίων του αζώτου κλπ, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη μείωση των εκπομπών αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Παράλληλα δήλωσε ότι ο υπουργείο επεξεργάζεται το θεσμικό πλαίσιο της ανακύκλωσης και την τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας, με στόχο την βελτιστοποίηση της λειτουργίας, τη διαφάνεια και τον έλεγχο των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, όπως άλλωστε σχεδιάζεται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τομέα προτεραιότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να αποτελέσουν επίσης τα οικονομικά κίνητρα για χρήση δευτερογενών πρώτων υλών στην αγορά και βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους, η ενίσχυση μικρών επιχειρήσεων επισκευής και συντήρησης και η αξιοποίηση της κοινωνικής οικονομίας και των συλλογικών πρωτοβουλιών πολιτών

Τέλος, ο αναπληρωτής  υπουργός Περιβάλλοντος τόνισε ότι οι επενδύσεις στην κυκλική οικονομία, την ενεργειακή αποδοτικότητα και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μπορούν να αποτελέσουν μοχλό αλλαγής του ελληνικού παραγωγικού μοντέλου, δίνοντας ώθηση σε νέες επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα των προϊόντων της βιομηχανίας.